Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə
Юбилей  |  3(329) 2019      
     Möhtərəm Prezident! Sizin Azər­­baycanın daha da tərəqqi etməsi na­minə göstərdiyiniz gərgin və səmərəli fəaliyyətinizdə ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə, yaradıcı insanlara qay­ğı xüsusi yer tutur. Ona görə də ölkə başçısını daim yekdilliklə dəstəkləyən respublikamızın ləzgi ictimaiyyəti adından Sizə müraciət edirik.
     2019-cu ilin mayın 18-də Dağıs­tan poeziyasının görkəmli nümayən­dələrindən biri, Maksim Qorkinin “XX əsrin Homeri” adlandırdığı Süleyman Stalskinin anadan olmasının 150 illiyi tamam olur. Böyük şair ilk məktəbi Bakı fəhlə sinfi içərisində keçmişdir. O, özünün bir çox şeirlərini də qardaş Аzərbaycan xalqının dilində yaratmışdır. Onun Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının dostluğunu tərənnüm edən şeirləri əvəzsiz noeziya nümunələridir.
     Dağıstanın ilk xalq şairi Süleyman Stalskinin əsərləri keçmiş SSRİ xalqlarının, həmçinin dünyanın yüzdən çox ölkəsinin dillərinə tərcümə olunmuşdur. Bu il Rusiya Federasiyasında, o cümlədən Dağıstan Respblikasında şairin 150 illik yubileyi təntənə ilə qeyd ediləcəkdir.
     Möhtərəm Prezident! Azərbaycanın ləzgi ictimaiyyətinin arsuzunu nəzərə alaraq Bakıda görkəmli şairin 150 illik yubileyinin keçirilməsinə dəstək vermə­yinizi və yubiley tədbirində şəxsən iştirak etməyinizi Sizdən xahiş edirik.
 
Azərbaycan Respublikası 
“Samur” Ləzgi Milli Mədəniyyət 
Mərkəzinin idarə heyəti,
“Samur” qəzeti
redaksiyasının kollektivi

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
Исмаиллы райондин Къалажух хуьр Чи алфавитдиз кьецI гумир! Зурба вакъиа ЧIехи амадаг Məxəzlər ləzgilər haqqında
Статьи из этой рубрики
С 20-летием, “Оки”! "Лезги газет" - 100 РикIелай тефир мярекат СтIал Сулейманан мярекатдиз ша! СтIал Сулейманаз икрамна
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ