“KƏND HƏYATI ” - 95
Юбилей  |  9(325) 2018      
   Bu günlərdə Azərbaycan milli mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabinin 1875-ci ilin iyulun 22-də nəşr etdirdiyi “Əkinçi” qəzetinin varisi sayılan “Kənd həyatı” qəzetinin 95 illik yubileyi qeyd edilmişdir. 1923-cü ildən “Kəndli qəzetəsi”, “Azərbaycan kolxozçusu”, “Azərbaycan kənd təsərrüfatı”, “Sovet kəndi”, “Bərəkət”, “Həyat” adları ilə çıxmış qəzet 2003-cü ildən başlayaraq “Kənd həyatı” adı ilə nəşr olunur.
   Qəzetin baş redaktoru tanınmış qələm sahibi Sabir Hüseynovdur. Qəzet “Sovet kəndi” adı ilə çıxanda, Fazil Sa dıqovun və Nəriman Zeynalovun redaktorluq etdikləri dövrlərdə respublikanın ən yüksək tiraja malik mətbu orqanlarından biri sayılırdı və onun yüz minlərlə abunəçisi var idi. Məşhur jurnalist, fi lologiya elmləri namizədi, ADU-nun jurnalistika fakültəsinin dosenti Nəriman Zeynalovun rəhbərlik etdiyi illərdə qəzet oxunaqlığı, janr rəngarəngliyi, çıxışlarının təsirliliyi ilə seçilirdi. Elə buna görə də redaksiyaya hər il 20-30 min oxucu məktubu daxil olurdu.
   Qəzetin oxucular tərəfi ndən sevilməsində o vaxt redaksiyanın məktublar, kütləvi iş və məişət şöbəsində çalışmış “Samur”un əməkdaşları Müzəffər Məlikməmmədovun və Sədaqət Kərimovanın da böyük əməyi olmuşdur. 1983-cü ildə qəzetin zəhmətkeş məktubları ilə iş təcrübəsi bütün respublikada yayılmışdır. “Sovet kəndi”ndə Arif İsmayılov, Nəsib Həsənov, Məmməd Məmmədov, Əkbər Rəhimov, Asif Quliyev, Mirzağa Aranlı, Rüstəm Rüstəmov, Şükufə Qasımova, Firuz Bədəlov, Vaqif Bəhmənli, Aqil Abbas, Ağacəfər Həsənli kimi istedadlı jurnalistlər çalışırdı.
   Bu gün “Kənd həyatı” adı ilə çıxan qəzet maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, Sabir Hüseynovun fədakarlığı sayəsində fəaliyyətini davam etdirir. İnanırıq ki, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təsisçisi olduğu bu qəzetə qayğısını daha da artıracaq, onun geniş redaksiya tərkibində fəaliyyət göstərməsinə, gündəlik qəzetə çevrilməsinə kömək göstərəcəkdir.

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
ЧIал храйтIа дидейри... Cа халкьдиз кьве алфавит? Metodikadan kənar kitab Хуьрерин гьуьжет алай тIварар Əsin: bu adı ona Əhməd Cavad verib
Статьи из этой рубрики
С 20-летием, “Оки”! "Лезги газет" - 100 РикIелай тефир мярекат СтIал Сулейманан мярекатдиз ша! СтIал Сулейманаз икрамна
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ