Özgə ağrısı
ЦIийи ктабар  |  2(318) 2018      
     Dərin psixoloji əsərləri ilə tanınan, insan təbiətində gedən gözəgörünməz prosesləri sənətkarlıqla qələmə almağı bacaran tanınmış nasir Sədaqət Kərimova oxucularının görüşünə növbəti kitabı ilə gəlib. 
     Müəllif sayca 25-ci olan “Özgə ağrısı” adlı bu kitabında da öz mövzularına sadiq qalıb. Yazıçının qəhrəmanları özgə ağrılarını özününkü kimi yaşayan, zəngin mənəvi aləmi olan insanlardır. 
     Cəmiyyətimizdə təzadlı proseslərin baş verdiyi, meyarların dəyişdiyi, insan mənəviy­yatında çatlar əmələ gəldiyi, əxlaqi dəyərlərin dəyişdiyi indiki vaxtda bu kitab oxuculara hava və su qədər lazımdır. Şirin sözə, xoş ülfətə, səmimi rəftara nə qədər ehtiyac duyuruqca, bu cür tərbiyəvi əhəmiyyətə malik əsərlərə də o qədər təşnəyik. Bu mənada S.Kərimovanın “Özgə ağrısı” kitabı oxuculara gözəl ərmağandır. 
    Kitaba müəllifin bu vaxta kimi çap olunmamış povest və hekayələri, eləcə də ləzgi dilindən özünün tərcümə etdiyi “Soyuq günəş” adlı pyesi da­xil edilmişdir. Bakının “Səda” nəşriyyatında işıq üzü görmüş kitabın redaktoru Nuridə Qılınc­lıdır.
 
Aynur BAYBULATOVA
 

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
И чил хайи диге я “Самур” чи мектеб я Дидед чIалаз икрамна Редакторди кьиле тухвана “Лезгинкадал” илига
Статьи из этой рубрики
ЧIехи алимдиз гуьмбет “Гьажи Давуд” ктабдикай веревирдер С любовью к родному краю Руьгьдин муькъвер Большой вклад в историю
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ