Sənət sevgisi
Харусенят  |  10(245) 2011      

Azərbaycanın musiqi ifaçılığı məktəbi qədim olub zəngin və çoxşaxəli kökləri ilə tanınır. Bu köklər üstündə bir çox ustad sənətkarlar yetişmişdir. Belə sənətkarlardan biri Şərbət Rzaquliyevdir. Şərbətin ifasını eşidənlər bu virtuoz ifaçının sənətkarlığına yüksək qiymət verməyə bilməzlər. İfa etdiyi musiqi nömrələrinə yeni ruh, yeni təravət gətirən, özünün-küləşdirən Şərbətin həmin musiqi parçalarını qəlbindən keçirdiyini duymamaq mümkün deyil. Şərbətdə tamaşaçıları heyran edən bir məharət var: o, səhnəyə bir şuxluq, bir təravət gətirir, coşqun ifası ilə dinləyicilərə, tamaşaçılara şən əhval-ruhiyyə bəxş edir.
Şərbəti Azərbaycan və Dağıstan respublikaları arasında bir musiqi körpüsü adlandırmaq olar. O, tarixən bir-birinə bağlı olan azərbaycanlıların və ləzgilərin xalq mahnı və rəqslərini eyni məhəbbətlə ifa edir və bununla da bu iki xalqa olan bağlılığını göstərir. Ona ən böyük hörməti qazandıran isə ləzgi xalq musiqisinin incəliklərinə bələd olması, onun mahir bilicisi və əvəzsiz ifaçısı olmasıdır. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanda ləzgi xalq havalarının peşəkar ifaçılarından söz düşəndə ilk əvvəl onun adı çəkilir. Bu peşəkar ifaçı həmçinin Azərbaycan xalq havalarının ustad ifaçısı kimi də ad-san qazanıb. Onun repertuarında yüzə yaxın mahnı və rəqs özünə yer alıb.
Şərbətin Şərq musiqisi ilə Avropa musiqisindən sintezləri, onun çaldığı estrada havaları sənətkara çoxlu pərəstişkarlar qazandırmışdır.
Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan Xudat şəhərində anadan olmuş Şərbət burada orta məktəbi bitirib, Mahaçqalada musiqi məktəbində təhsil almışdır. Musiqi istedadı və ifaçılıq məharəti ilə seçilən gənc Dağıstan Teleradiosunun xalq çalğı alətləri ansamblında solist kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1976-cı ildə musiqi məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirən Şərbət Dağıstan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatı ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına oxumağa göndərilmişdir. Buranı bitirib 20 il fasiləsiz olaraq Səid Rüstəmovun rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alətdləri ansamblının solisti olmuşdur. O, Rəşid Behbudov, Şövkət Ələkbərova, Gülağa Məmmədov, Zeynəb Xanlarova, Yalçın Rzazadə, Məmmədbağır Bağırzadə, Nisə Qasımova kimi görkəmli sənətkarlarla çalışmışdır.
Ömrünün kamillik çağına, müdriklik dövrünə qədəm qoyan sənətkarımızı 60 illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Qoy sənət sevgisi, yaratmaq eşqi, təbiətinə xas coşqunluq, şən əhval-ruhiyyə heç vaxt onu tərk etməsin!

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
Агалкьунрин 20 йис Диана Юзбегова: "журналистика зи уьмуьр я" Дидед чIалаз икрамзава Пятилетний юбилей ЧIал чирзава
Статьи из этой рубрики
«Сувар» ансамблдин 20 йис! Лезги фольклордин няни Решадан шегьре рехъ Розадин мурад Festivalda ləzgi musiqi səsləndi
ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ