Doğma elə məhəbbət
ЦIийи ктабар  |  6(300) 2016      
     Qusar rayonunun tanınmış ziya­lıların­dan sayılan Yaşar Ha­cıyev Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bi­tir­­dikdən sonra uzun illər kooperasiya sistemində ça­lışıb. Yaxşı mütəxəssis və elcanlı insan kimi yerli əhalinin hörmətini qazanan Y.Hacıyev 2004-cü ildən icra hakimiyyəti başçısının Piral İƏD üzrə nümayəndəsi vəzifəsində işləyir.  
     Boya-başa çatdığı kəndin qayğıları ilə məşğul olan, onun abadlaşması və tərəqqisi üçün qüvvəsini əsirgəməyən Yaşar Hacıyev doğma elin vurğunudur. O, “Azərbaycan” nəşriy­yatında çap etdirdiyi “Piral” adlı kitabı ilə doğma kəndinə məhəbbətini bir daha izhar edib.
      Müəllifin etiraf etdiyi kimi, o nə tarixçidir, nə də ədəbiyyatçı. Sadəcə olaraq, Piralın yetirməsi kimi doğma kəndinin tarixini, keçmişini öy­rən­­məyə çalışıb. Öyrən­diklərini, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ar­xi­vindən tapdığı mate­rialları oxuculara çatdırıb. Kitabda kəndin tarixi, burada yaşayan nəsillər, onun tanınmış adamları, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları, təlim-tərbiyyə sahəsində çalışan müəllimlər, yerli əhalinin məşğuliyyəti, son illər kənddə həyata keçi­rilmiş tikinti-abadlıq işləri haq­qında məlu­matlar və şəkillər veril­mişdir.
     Peşəkar qələm sahibi olmasa da, Yaşar Hacıyevin kitabı oxucularda ma­raq doğurur. Elsevər in­sanlarımız ondan nümunə götürməli, yaşadıqları kən­din, obanın tarixini öyrənib üzə çıxarmaq üçün səy göstərməlidirlər. Bu həm də hər bir insanın vətəndaşlıq borcudur. İnsan öz elini, obasını yaxşı tanıyanda onu daha çox sevər. Vətənin təəssübünü çəkən hər kəs ilk növbədə onun tarixini, keçmişini öyrənməli, onun gələcəyi qayğısına qalmalıdır.
 
«SAMUR»

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
И чил хайи диге я 300 лагьай тилит Халкьдин шаир Hər dərdim bir misra, hər fikrim şeir Öncə mənəviyyat
Статьи из этой рубрики
ЧIехи алимдиз гуьмбет “Гьажи Давуд” ктабдикай веревирдер С любовью к родному краю Руьгьдин муькъвер Большой вклад в историю
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ