Bahar bayramına həsr olunub
ЦIийи ктабар  |  2(296) 2016      
     “Azərbaycan - elmi iş” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının ötən il işıq üzü görmüş 38-ci sayı xüsusi buraxılış kimi ləzgilərin qədim və ən gür bayramı sayılan Yaran suvar (Bahar bayramına) və bu bayramla bağlı zəngin folklor materialları toplamış, 2009-cu ildə vaxtsız dünyasını dəyişmiş şairə Əfruz Rəhimovanın yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Şairə hələ 2006-cı ildə topladığı materiallar əsasında qələmə aldığı “Yaran suvar” (“Bahar bayramı”) pyesini kitab şəklində çap etdirmişdir. O, eyni zamanda bayramla bağlı folklor materiallarını Azərbaycan dilinə çevirərək, ayrıca kitab kimi buraxmağı qərara almışdı. Təəssüf ki, şairənin arzusu həyata keçmədi. Xüsusi buraxılışda həm bu məsələlərdən, həm də müxtəlif folklor nümunələrindən ətraflı söhbət açılır.
     AMEA Folklor İnstitutunun böyük elmi işçisi Sahibə Sədnikqızının tərtib etdiyi xüsusi buraxılışda onun “Əfruz xanımın əziz xatirəsinə” sərlövhəli məqaləsi diqqəti çəkir. Müəllif bu yazıda ləzgi folkloru və Ə.Rəhimovanın yaradıcılığı haqqında maraqlı fikirlər söyləyir. Jurnalda həmçinin şair Müzəffər Məlikməmmədovun “Bənzərsiz folklor numunələri” məqaləsi, Ə.Rəhimovanın Qusar bölgəsindən topladığı bayatılar (ləzgi və Azərbaycan dillərində), onun “Ləzgilərin bahar bayramı” adlı oçerki, Azərbaycan dilində “Yaran suvar” pyesi, həmçinin şeirləri dərc olunmuşdur.
     “Azərbaycan - elmi iş” jurnalının redaksiyası ləzgi folkloruna və onun layiqli tədqiqatçılarından birinə xüsusi buraxılış həsr etməklə xeyirxah və təqdirəlayiq iş gör­müşdür. 
 
 
 

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
«Сувар» ансамблдин 20 йис! Юбилей къейд ийида Хайи чIалаз икрамзава Уфтан хьана Кусары - столица фольклора
Статьи из этой рубрики
ЧIехи алимдиз гуьмбет “Гьажи Давуд” ктабдикай веревирдер С любовью к родному краю Руьгьдин муькъвер Большой вклад в историю
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ