Ləzgilər haqqında
Поэзия  |  2(296) 2016      
     Türkiyənin “Dağıstan dostluk dernegi”nin orqanı olan “Dağıstan” jurnalının ötən il nəşr olunmuş 3-4-cü saylarında çoxdan bu ölkədə yaşayan qrızlı Abdulla Qubalının türk dilində “Ləzgilər” adlı məqaləsi oxuculara çatdırılmışdır. Müəllif öz məqaləsində Sədaqət Kərimovanın və Müzəffər Məlikməmmədovun “Samur” qəzetinin 30 sentyabr və 29 oktyabr 2013-cü il tarixli saylarında dərc olunmuş “Ləzgilər” tarixi oçerkindəki faktlardan istifadə etmişdir. 
     Məqalədə alban hərfləri ilə yazılmış qədim ləzgi kitablarından, tarixdə mövcud olmuş ləzgi dövlətlərindən, xalqımızın əsrlər boyu müxtəlif işğalçılara qarşı apardığı mübarizədən, XVIII əsrin görkəmli ləzgi sərkərdəsi Hacı Davudun qəhrəmanlıqlarından geniş söhbət açılır. 
     “Sədaqət Kərimova” adlı məqa­lədə tanınmış qələm sahibi, “Samur” qəzetinin baş redaktoru Sədaqət Kərimovanın yaradıcılığına geniş yer ayrılmışdır. Burada onun həyat və fəaliyyəti ilə bağlı maraqlı faktlar,  ləzgi, аzərbaycan və rus dillərində işıq üzü görmüş kitabları haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.
     Jurnalın yazdığına görə, Abdulla Qubalı Sədaqət Kərimovanın “Hal” romanını, “Qürub” və “Bir yaz gecəsi” povestlərini, həmçinin “Ləzgiyyə” pyesini türk dilinə tərcümə edərək çapa hazırlamışdır. Kitab yaxın vaxtlarda işıq üzü görəcək. 
 
 

 

 

Комментарии к статье

Фуад Давудов   24.03.2016 07:54
История Лезгинского народа частично утеряна ! должны печататься книги, преподаваться в школьных учреждениях ,история лезгинского народа должна иметь место в общей истории кавказской албании благодарю за внимание!

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
«Сувар» ансамблдин 20 йис! Юбилей къейд ийида Хайи чIалаз икрамзава Уфтан хьана Кусары - столица фольклора
Статьи из этой рубрики
Женгера фейи уьмуьр СтIал Сулейманаз гуьмбет хкажна Лезги чIал кIанарзава Са маса тIям ава Ватандин чилихъ “Квахьай йикъарган” кIелайла...
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ