Ömrün müdrikilik çağında
ЦIийи ктабар  |  2(296) 2016      
      Bu günlərdə ömrünün müdriklik çağını yaşayan tanınmış ziyalı, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Məmmədağa Sərdarovun anadan olmasının 75 illik yubileyi geniş qeyd olunmuşdur. 55 il əmək cəbhəsinin önçülü olmuş, müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmış M.Sərdarov həm də elmi fəaliyyəti ilə seçilir. O, iki monoqrafiyanın, bir kitabçanın və 60-a yaxın elmi məqalənin müəllifidir.
      İlk məqaləsi 1966-ci ildə “Molodyoj Azərbaycana” qəzetində dərc olunmuş Məmmədağa Sərdarovun ədəbi-publisist yaradıcılığı da diqqət çəkir. O, Azərbaycan və rus dillərində yazdığı məqalələri ilə respublika mətbuatında tez-tez çıxış edir. 160-dan çox məqalə, oçerk və felyeton müəllifidir. İndiyədək onun bir neçə kitabı işıq üzü görüb. “Öz yolum - düz yolum” adlı məqalə, müsahibə və xatirələrdən ibarət ilk kitabı 2001-ci ildə çap olunub. Bundan sonra müəllif “Məhəbbət rəmzi” və “Həsrətli günlər” adlı şeirlər kitablarını, “Öz yolunu tapan insan” kitabını, həmçinin özünün həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş “Doğmalarım, əzizlərim” kitabını oxuculara çatdırmışdır.
     Yubiley ərəfəsində M.Sərdarovun “Müdriklik dövrünü yaşayan insan” kitabı çapdan çıxmışdır. Kitaba müəllifin həyat və yaradıcığına dair materiallar, iş yoldaşlarının, dostlarının onun haqqında fikirləri, ömrünün müxtəlif anlarını əks etdirən foto-şəkillər və başqa materiallar daxil edilmişdir. ADPU-nun mətbəəsi tərəfindən nəfis tərtibatla çap olunmuş bu kitab M.Sərdarovun həyat və yaradıcılığı ilə tanışlıq baxışımdan maraq doğurur.
     Prinsipial, məsuliyyətli, zəhmətkeş ziyalı kimi tanınan Məmmədağa müəllimin əməyi dövlət tərəfindən layiqincə qiymətləndirilmişdir. O, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin, Azərbaycan SSR Xalq  Nəzarəti Komitəsinin, həmçinin komsomol orqanlarının fəxri fərmanlarına, Respublika Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqının “Qızıl qələm” mükafatına layiq görülmüşdür.
     Şərəfli əmək yolu keçən, ömrünün müdriklik çağını yaşayan, nəcib ziyalı, sədaqətli dost, gözəl ailə başçısı olan Məmmədağa müəllimə cansağlığı və həyatda yeni uğurlar arzulayırıq.
 
 
 

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
«Сувар» ансамблдин 20 йис! Юбилей къейд ийида Хайи чIалаз икрамзава Уфтан хьана Кусары - столица фольклора
Статьи из этой рубрики
ЧIехи алимдиз гуьмбет “Гьажи Давуд” ктабдикай веревирдер С любовью к родному краю Руьгьдин муькъвер Большой вклад в историю
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ