“Gülüstan” – 180
Yeni kitablar  |  9(292) 2015      
     XIX əsrin gör­kəm­li klassiki, filosof və mütəffəkkiri, şairi, siyasi xadimi, ma­arifçisi A.A. Bakı­xanov tə­­rə­­fin­dən Qubada əsa­sı qo­yul­muş “Gü­lüstan” ədəbi məclisi 180 il­dir ki, fasi­lələrlə də olsa fəaliy­yə­tini davam et­di­­rir. Ötən əsrin 60-cı il­lə­­rin­də hə­min ədə­­bi məc­­lisin fəaliyyəti nəinki əyalətdə, eləcə də bütün res­publikada, qonşu Dağıstanda əks-səda doğurmuşdu. Tanınmış şairlərdən 
     Y.Hə­­­­sən­­bəy, R.Qusarçaylı, R.Alxas, T.Nu­rəli, Q.Süleyman, nasirlərdən R.Dünyamalı, A.Ta­ğıyev və onlarca başqaları ədəbi aləmə ilk addımlarını məhz “Gülüstan”dan at­mışlar. 
     2000-ci ildən etibarən “Gülüstan” elmi-ədəbi məclis kimi öz fəaliyyətini daha da genişləndirmişdir. 40-a yaxın üzvü olan məclis bu gün sözün həqiqi mənasında respublikamızda mövcud olan ədəbi dərnək və birliklər arasında seçilir. Hər ay müntəzəm olaraq məşğələlərini keçirən məclis üzvl­ərinin ədəbi yaradıcılıq nümunələri dəfələrlə “Eks­press”, “Kaspi”, “Əda­lət”, “Şə­fəq”, “Tə­rəqqi”, “Azad Azərbaycan”, “Sa­mur”, “Palit­ra”, “Paritet” və digər qəzetlərdə dərc edil­mişdir. Möbətər qəzet və jurnallar – “Mə­dəniyyət”,  “Ədəbiyyat”,  “Ulduz” və baş­qa­ları məclisin fəaliyyəti barədə yazılar ver­mişlər. Rayonun “Xəyal” və “Qütb” tele­kanalları da ədə­bi məclisə öz ekranlarında geniş yer ayırmışdır. 
     Son 15 il ərzində məclis üzvlərinin şeir və hekayələri, puplisist yazıları “Gülüstan inciləri” adlı 6 toplu va­si­təsilə Azərbaycan oxu­cularına təqdim edil­mişdir. Artıq almanaxın VII toplusu işıq üzü görüb.
     A.A.Bakixanov adı­na el­mi-ədəbi məc­lisdə Qələ­mşah İd­risov, Qafar Sü­ley­man, Abdulla Məm­­­məd, Pir­əli Rüklü, Bö­yü­k­ağa Ağa, Rahim Hü­se­ynov, Mehrəli Quli­yev, Cabir Al­bantürk, As­var Tufandağlı, Riz­­van Qaçı­­yev, Rə­cəb Əzi­­zov, Dünya Rə­sul­zadə, Qızbəs Oruc, Bi­lal Bilalov, Yasəmən Tər­l­anqızı, Rəvanə Ab­­dul­l­ayeva, İlkin Ab­dul­­layev və başqaları öz yara­dıcılıqları ilə oxu­cuların rəğbətini qa­zan­mışlar.
     Elmi-ədəbi məc­lisin qonaqları da çox olur. Dağıstandan Aşıq Sultan, Dərbənd şəhərindən eyni adlı məc­lisin sədri Tahir Saleh, meyxana ustad­larından Elnur Yasamallı, Rəşad Nur, Vyana Dövlət Universitetinin professoru Əsgər Şir, AMEA-nın folklor şöbəsinin əməkdaşı Əli Kərimbəyli, “Məsməi-şuara” ədəbi məc­lisi­nin rəhbəri, professor Şahin Fazil, ədəbiy­yatşünas alim Nazif Qəhrəmanlı, şairlərdən Ələkbər Salahzadə, Oktay Rza, İslam Türkay, xalq artisti Arif Quliyev və başqaları vaxtaşırı tədbirlərimizdə iştirak edirlər.
     Bu il “Gülüstan” elmi-ədəbi məclisinin 180 illik yubileyidir. Odur ki, məclis üzvləri bu günlərdə əvvəlki ənənələrə sadıq qalaraq sayca yeddinci olan “Gülüstan inciləri” kitabı ilə oxucuların görüşünə gəlmişlər.
 
Şixəmməd Seyidməmmədov,
“Gülüstan” elmi-ədəbi məclisinin sədri
 

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
Ахцегь РикIелай тефир камалэгьли Дидедин фу Лезгийрикай цIийи фильм чIугунва С любовью к родному языку
Статьи из этой рубрики
DİLÇİLİK ELMİNƏ TÖHFƏ ЦIийи ктаб İmam Şamilə həsr olunur Elə yaşa ki... Türk dilində nəşr
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ