Ləzgilər haqqında yeni nəşr
ЦIийи ктабар  |  7(290) 2015      
     Azərbaycanda 2004-cü ildən etibarən fəaliyyət göstərən “Üfüq-S” təşkilatı res­publikamızın müxtəlif dil­lərdə danışan xalqlarının ictimai təş­kilatları, ayrı-ayrı icmaları ilə əmək­daşlıq edir. Həmin xalqların zəngin mədəni irsinin, o cümlədən dillərinin qorunması sahəsin­də bir-birindən maraqlı layi­hələr həyata keçirən “Üfüq-S”-in ləzgi dilinin təbliği və tədrisi ilə bağlı fəaliyyəti ictimaiyyətin dərin rəğbətini qazanmışdır.
     Təşkilatın bu yaxınlarda üç dildə - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində hazırlayıb nəşr etdirdiyi “Ləzgilər” kitabı həmin sahədə atılan addımlardan biridir. Ameri­kalı linqvist alim Çak Do­netin rəhbərliyi altında, 
      “Samur” qəzetinin əməkdaş­ları Sədaqət Kərimova və Müzəffər Məlikməm­mə­do­vun müəllifliyi ilə hazırlanan kitabda ləzgilərin tarixi, dili, əlifbası, xalq adətləri, folk­loru, ləzgilərin görkəmli şəx­siy­yətləri, ləzgi xalçaları, “Ləz­ginka rəqsi, ləzgi mət­bəxi və s. haqqında maraqlı məlumatlar toplanmışdır. Gö­zəl və məzmunlu şəkillərlə müşayiət olunan, nəfis tərti­batı ilə seçilən bu rəngli kitab yüksək poliqrafik çapı ilə diqqət çəkir.
 
 

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
И чил хайи диге я “Шарвили” эпосдин сувар Чи барка Mənim qələm dostum Фестиваль кьилиз акъатна
Статьи из этой рубрики
ЧIехи алимдиз гуьмбет “Гьажи Давуд” ктабдикай веревирдер С любовью к родному краю Руьгьдин муькъвер Большой вклад в историю
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ