Milli bazarlar yaradılacaq
Yeniliklər  |  6(289) 2015      
      Azərbaycan Rusiyanın Mos-kva, Sankt-Pe­ter­­burq və digər re­gionlarında milli kənd təsər­rüfatı mər­kəz­ləri yarat­mağı plan­laş­dı­rır. Bu­nunla bağ­lı Rusiyanan Re­gi­onal İnkişaf Nazirliyi ilə birgə məsləhətləşmələr aparılmaqdadır. Hazırda Rusiyanın Azərbaycan mallarına olan tələbatı bir neçə dəfə artıb və ölkəmizin milli sahibkarlarının şimal qonşumuza meyvə-tərəvəz və digər məhsullar göndərməsi üçün əlverişli şərait yaranıb. Azərbaycanlı fermerlərin istehsal etdikləri məhsulların daha asan və koordinasiya olunmuş şəkildə rus bazarlarına çıxarılması üçün qarşı tərəfin istəyi ilə satış mərkəzləri təşkil olunacaq.
     Hazırda Rusiyada fəaliyyət göstərən bazarlardan fərqli olaraq yaradılacaq yeni satış mərkəzləri hər iki ölkənin birgə müəssisəsi olacaq.

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
«Сувар»у скоро 20 лет Вири дуьньядиз сейли хьана Къебелевийри «Самур» кхьизва Festivalda ləzgi musiqi səsləndi Булахда яд ава
Статьи из этой рубрики
Pulsuz təhsİl hüququ Su ilə təmin olunur Sadələşdirilmiş viza rejimi Zəngin yataqlar aşkarlanıb İki əsrin yaşıdı
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 10(326)
декабрь, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ