Vətəndən vətənə
Чи тавдин кIвал  |  4(287) 2015      
     “Samur”un yaxın dostu, türkiyəli filoloq, məmləkətində türk dili və ədəbiyyatı dərs­lik­lərinin mü­əlliflərindən biri kimi ta­nınan Abdulla Qubalı 1952-ci ildə Qars şəhərində doğulub. Ərzurum şə­­h­ə­­rin­dəki Atatürk universitetinin məzu­nudur. 
     Əslən Azərbaycanın Quba rayo­nunun Qrız kəndindən, Binnətlər nəs­lindən olan atası Gülbalanın Böyük Vətən müharibəsindən sonraki taleyi ilə bağlı yazdığı bədii əsərindən parçalar 2013-cü ildə qəzetimizdə dərc olunub. Doğmalarına baş çəkmək üçün dəfələrlə respublikamıza gəlmiş qonaq son səfərindən sonra Sədaqət Kəri­movanın bir neçə əsərini türk dilinə çe­vi­rib. Bunlar “Hal” romanı, “Qürub”, “Bir yaz gecəsi” povestləri, həmçinin “Ləz­giyyə” pyesidir. S.Kə­ri­mova yeni kitabına 20 il əvvəl ləzgi dilində qələmə alınmış və işıq üzü görmüş, vətən həsrəti və qəriblik dərdi ilə süslənmiş “Soyuq günəş” pyesinin baş qəhrəmanı Ləzgiyyənin adını verib
     A.Qubalının Azərbaycana onun bu dəfəki gəlişinin əsas məqsədi kitab üzərində son redaktə işlərini müəlliflə birlikdə tamamlamaq idi.
     Ləzgi dili, ədəbiyyatı, tarixi ilə ya­xından maraqlanan, ləzgi xalqlarından biri olan qrızların mədəniyyəti, et­nog­rafiyası, adət-ənənələti ilə bağlı materiallar toplayan Abdulla bəy bir həftə redaksiyamızda da çalışmış, maraqlı və səmimi söhbətləri ilə kollektivimizin hörmətini qazan­mışdır. Vətəninə qa­yıdarkən o, S.Kərimovanın türk dilinə ilk dəfə tərcümə olunan kitabının tez­lik­lə işıq üzü görməsindən ötrü çalı­şa­cağını bildirmişdir. 
 
 

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
И чил хайи диге я Фадлай хьана кIанзавайди тир Волгоградда дидед чIал чирзава Лезги чIал кIанарзава Розадин мурад
Статьи из этой рубрики
С любовью к родному языку Жегьилар ва интернет Мурад кьилиз акъатна Редакциядин мугьманар Редакцияди мугьманар кьабулна
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 10(326)
декабрь, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ