Хъсан хабарар
"Лезгинка" къведа 3(340), март, 2020    Алай йисуз Бакудин Гьейдар Алиеван тIварцIихъ галай имаратда Дагъустандин вири дуьньядиз сейли «Лезгинка» ансамблдин концерт кьиле фида. Ансамбль арадал атай 60 йисан юбилейдиз...
ЯД МИХЬДАЙ КАРХАНА 2(339), февраль, 2020    Гьукуматдин программадив кьадайвал, Хачмаз районда яд михьдай кархана эцигзава. Эцигунар тухузвайди «Азерсу» я. Программадив кьадайвал, алатай йисара республикадин кеферпатан...
АБАД ЖЕЗВА 2(339), февраль, 2020    Эхиримжи йисара Дагъустан Республикадин Мегьарамдхуьруьн районда датIана абадвилин кIвалахар кьиле тухузва. Райондин меркез виликандалай гзаф абад хьанва. Алай вахтунда ина куьчейрин...
Qadın hərəkatı başlanıb 11(337), декабрь, 2019    Azərbaycanda kənd investisiya layihəsi çərçivəsində kənd qadınlarının iqtisadi səlahiy­yətləndirilməsi ilə bağlı layihələrə start verilmişdir. Həmin layihələrin müəllifi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı layihələri və Kreditlərinin...
Дидед чIал чирзава 10(336), ноябрь, 2019    Алай йисан 15-ноябрдиз «Лезги газетдин» редакцияда кьилин редактор Мегьамед Ибрагьимова  программист, интернетдин  "Лезги ким" проектдин регьбер Эмран Гьуьсейновахъ галаз...
KİTABA SEVGİ 8(334), сентябрь, 2019      Kitabxana qədər sevdiyim ikinci yer yoxdur. Bu, tələbəlik illərindən davam edir. Vaxt vardı ki, saatlarla orada lövbər salardım. İndinin özündə də kitabxananın yanından etinasız keçə bilmirəm – istər şəhərdə, istər kənddə.      Ötən il Qusardan Şahdağa...
“SAMUR”UN KİTABXANASINA TÖHFƏ 8(334), сентябрь, 2019      Bu günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun gənc əməkdaşı Pənah Hacıyev “Samur” qəzeti redaksiyasının qonağı olmuşdur. O, institut kollektivinin S.Kərimovannın və M.Məlikməmmədovun tərtib etdikləri “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət”lə...
“Лезги хуьр” 7(323), август, 2018      Магьачкъалада “Лезги газетдин” редакцияда “Лезги хуьр” лишандик кваз документрин бинедаллаз ара­дал гъанвай фильмрин международный конкурсдин нетижаяр кьунин мярекат...
ЧIехи проект 7(323), август, 2018      И мукьвара Дагъустандин Мегьарамд­хуьруьн районда республикада вичин тай авачир чIехи проект кардик кутада. Ам «Багъ» тIвар алай компаниди кьилиз акъудда. Пулунин такьатар...
Мугьманар алахьзава 7(323), август, 2018      CтIал Сулейманан район Да­гъустан Республикадин виридалайни иер тIебиат авай пипIерикай сад  я. Райондин чилерал алай кьакьан суварин, инин мегъуьн ва пипин тарарин чIехи тамарин...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ