Хъсан хабарар
Аялрикай фильм 6(351), сентябрь, 2021     «Гатфарфильм» студияди цIийиз чIугуна кьилиз акъуднавай фильм аялрин рикIяй жедайдан чIалахъ я чун. Вучиз лагьайтIа «Квахьай йикъарган» тIвар алай и фильмди аялрин уьмуьрда...
Сейли жеда 5(350), июль, 2021     Шуша Кьиблепатан Къафкъаздин туризмдин ва медениятдин меркездиз элкъведа. Шегьер туьхкIуьрайдалай кьулухъ вириниз Къафкъаздин жавагьир хьиз сейли жеда. И кар кьилиз акъудун патал Азербайжандин...
ЧIехи фонтан 5(350), июль, 2021     Дербентда Россиядин виридалайни чIехи фонтан эцигзава. Низами Генжевидин тIварунихъ галай паркуна 5000 м2 чка кьазвай и фонтандин эцигунар мукьвара кьилиз акъатда. Россиядин Сбербанкди...
МискIин эцигзава 5(350), июль, 2021     Пайгъамбар Исадин тIвар алай диндинни маарифдин меркездин чилерал Мегьамед пайгъамбардин тIвар алай мискIин эцигда. Ам Медина шегьерда авай мискIиндиз ухшарарда.  И кар миллионер ва...
Хуьрериз рехъ 5(342), август, 2020     Гзаф йисар тир КцIарин дагъдин хуьрерин агьалийри рекьерикай азият чIугваз. Иллаки хъуьтIуьн варцара иниз атун-хъфин лугьуз тежедай кьван четин жезвай. Агьалийри и кардихъ авсиятда шумуд...
«Акьуллу» чка 5(342), август, 2020     Чи республикада сифте яз Исмаиллы районда инсанар тухудай автобусар акъвазардай «акьуллу» чка – биоостановка кардик кутунва. Ракъинин энергиядив кIвалахзавай  и остановкада...
Təbrik edirik! 4(341), июль, 2020    Azərbaycan Respublikasının Əməkdar həkimi, Qusar rayon Samur qəsəbə ASM müdiri Nəriman Qədim oğlu Osmanovu nəinki qəsəbənin və ətrafdakı kəndlərin sakinləri, eyni zamanda bu ərazidə xidmət edən Samur sərhəd xidmətinin əməkdaşları da yaxşı tanıyırlar. Onun pasientlərə diqqət və qayğısı,...
"Лезгинка" къведа 3(340), март, 2020    Алай йисуз Бакудин Гьейдар Алиеван тIварцIихъ галай имаратда Дагъустандин вири дуьньядиз сейли «Лезгинка» ансамблдин концерт кьиле фида. Ансамбль арадал атай 60 йисан юбилейдиз...
ЯД МИХЬДАЙ КАРХАНА 2(339), февраль, 2020    Гьукуматдин программадив кьадайвал, Хачмаз районда яд михьдай кархана эцигзава. Эцигунар тухузвайди «Азерсу» я. Программадив кьадайвал, алатай йисара республикадин кеферпатан...
АБАД ЖЕЗВА 2(339), февраль, 2020    Эхиримжи йисара Дагъустан Республикадин Мегьарамдхуьруьн районда датIана абадвилин кIвалахар кьиле тухузва. Райондин меркез виликандалай гзаф абад хьанва. Алай вахтунда ина куьчейрин...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ