Юбилей
Алибег Фетягьов рикIел хкида 5(342), август, 2020     Алай йисан сентябрдин эхирра Бакуда «Самур» газетдин коллективдини Россотрудничестводи санал чIехи мярекат кьиле тухуда. Лезги халкьдин тIвар-ван авай къелемэгьли, чи классик...
АГАЛКЬУНРИН РЕКЬЕ 1(338), январь, 2020    Са шумуд югъ инлай вилик Азербайжандин тIвар-ван авай театрдин режиссер, республикадин халкьдин артист, Медениятдин ва Харусенятдин Университетдин профессор, Азербайжанда Камерадин...
КЛИНИКЕ «САХХАТ» 20 ЛЕТ 1(338), январь, 2020    Недавно свой 20-летний юбилей справила уже давно завоевавшая доверие бакинцев клиника «Саххат». Примечательно, что добрая слава об этой клинике давно вышла за рамки республики. Она...
СтIал Сулейманаз икрамна 9(335), октябрь, 2019    Алай йисан 15-октябрдиз Бакуда Р.Бегьбудован тlварунихъ галай Гьукуматдин Манидин Театрда СтIал Сулейманан 150-йисан юбилейдин мярекат гзаф гурлуз кьиле фена. Гуьлнара Къарахановадини...
СТIАЛ СУЛЕЙМАНАН МЯРЕКАТДИЗ ША! 8(334), сентябрь, 2019      Алай йис лезгийрин чIехи камалэгьли, Дагъустандин сад лагьай халкьдин шаир, ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманан 150 йисан юбилейдин йис я. И вакъиадихъ авсиятда Дагъустанда, Урусатда...
СтIал Сулейманан мярекатдиз ша! 7(333), август, 2019      Алай йис лезгийрин чIехи камалэгьли, Дагъустандин сад лагьай халкьдин шаир, ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманан 150 йисан юбилейдин йис я. И вакъиадихъ авсиятда Дагъустанда, Урусатда...
РикIелай тефир мярекат 6(332), июль, 2019      2019-йисан 5-июлдиз Бакудин Рашид Бегьбудован тIварунихъ галай Манидин Театрда тIвар-ван авай шаир-журналист Муь­зеффер Меликмамедован 70 йисан юбилейдиз талукьарнавай лезги музыкадинни...
Шарвилиди эверда 5(331), июнь, 2019      Алай йисан 29-июндиз мад гъи­ле­ра къадим Ахцегьа лезгийрин женг­чивилин руьгь кваз теснифнавай «Шар­вили» эпосдин сувар гурлуз кьиле фида. 2000-йисалай инихъ къейд ийизвай...
Ləzgi musiqisi və poeziyası gecəsi 5(331), июнь, 2019      2019-cu ilin iyulun 5-də Bakının Rəşid Behbudov adına Mahnı Te­at­rında tanınmış şair-jurnalist Mü­zəffər Mə­lik­məmmədovun ana­dan ol­ma­sı­nın 70 illiyi ilə əlaqədar ləz­gi mu­siqisi və poeziyası gecəsi ke­çi­riləcək.    ...
El adamı 5(331), июнь, 2019      Vüqarlı Şahdağın ətəyində yerləşən səfalı Zindanmuruq kəndinə çatanda qarşımıza çıxan enlikürək, ucaboy, qartal baxışlı oğlandan Aladaş məhəlləsini xəbər aldıq.    Üzündə ani sevinc cilvələndi, sonra “yəqin ki, el şənliyinə gəlmisiniz”,...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 5(342)
август, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ