И чил хайи диге я
Ахцегь 9(292), октябрь, 2015
И чил хайи диге я 8(291), сентябрь, 2015 Дербент шегьер
И чил хайи диге я 7(290), август, 2015 КцIар райондин Уьнуьгърин кIам
И чил хайи диге я 5(288), май, 2015 КцIар райондин ЧIехи Муругъ хуьр
И чил хайи диге я 4(287), апрель, 2015 Къуба шегьер
И чил хайи диге я 2(285), февраль, 2015 Бармак дагъ
и чил хайи диге я 1(284), январь, 2015 Шагь дагъдин ценера
И чил хайи диге я 12(283), декабрь, 2014
И чил хайи диге я 11(282), октябрь, 2014 Шагь дагъдиз кьуьд илифнава
И чил хайи диге я 10(281), октябрь, 2014 КцIар райондин Эвежугъ хуьрЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ