Yeni kitablar
“Gülüstan” – 180 9(292), октябрь, 2015      XIX əsrin gör­kəm­li klassiki, filosof və mütəffəkkiri, şairi, siyasi xadimi, ma­arifçisi A.A. Bakı­xanov tə­­rə­­fin­dən Qubada əsa­sı qo­yul­muş “Gü­lüstan” ədəbi məclisi 180 il­dir ki, fasi­lələrlə də olsa...

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 11(316)
декабрь, 2017

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ