Yeni kitablar
TƏSƏLLİ TOPLUSU 2(339), февраль, 2020    Bu günlərdə “Azərbaycan” nəşriyyatı mənalı ömrü və xeyirxah əməlləri ilə həyatda iz qoymuş, doğma elin hörmətini qazanmış, yaxşı övlad və qeyrətli vətəndaş kimi gənclərə örnək olmuş, 29 yaşında faciəli surətdə dünyadan köçmüş Aydın Rauf...
DİLÇİLİK ELMİNƏ TÖHFƏ 2(339), февраль, 2020    Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin getdikcə daha da zənginləşdiyi bir vaxtda dövrün leksikasını əks etdirən yeni ikidilli lüğətlərin hazırlanması son dərəcə vacibdir. Respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra digər sahələrdə olduğu kimi, dilçilik sahəsində də böyük...
QRIZLARA SOVQAT 1(338), январь, 2020    Qrızlara və qrız dili ilə yaxından maraqlananlara xoş xəbər çatdırmaq istəyirik. Bakıda ilk dəfə “Qrızca-azərbaycanca-ingiliscə lüğət” nəşr olunmuşdur. Həmin kitabın təqdimatı bu yaxınlarda Xaçmaz Şəhər Tarix və Etnoqrafiya Muzeyində keçirilmişdir.   ...
Quba soyqrımı haqqında yeni kitab 9(335), октябрь, 2019    Bu günlərdə “Azər­bay­can” nəşriy­ya­­tı ya­zı­çı-jurnalist Müzəffər Mə­lik­mə­m­mə­dovun “Qanlı dərə. 1918-ci il Quba faciəsi” kitabının əlavələr olunmuş və tamam­lanmış ikinci nəşrini çapdan buraxmışdır....
“Təbiətin göz yaşları” 9(335), октябрь, 2019    Uzun illər Qusar Dövlət Ləzgi Dramteatrına rəhbərlik etmiş, peşəkar rejissor kimi fəaliyyət göstərmiş respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi Rəhimxan Qaraxanovun bu günlərdə “Təbiətin göz yaşları” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb. Kitab nəfis tərtibatda...
ЦIийи ктаб 3(319), апрель, 2018      Са шумуд югъ инлай ви­лик Бакудин «Сэда» чап­ха­нади чи тIвар -ван авай къелемэгьли Седакъет Керимовадин «Зи манияр» тIвар ганвай нубатдин ктаб чапдай акъуд­на. Ктабди...
“Gülüstan” – 180 9(292), октябрь, 2015      XIX əsrin gör­kəm­li klassiki, filosof və mütəffəkkiri, şairi, siyasi xadimi, ma­arifçisi A.A. Bakı­xanov tə­­rə­­fin­dən Qubada əsa­sı qo­yul­muş “Gü­lüstan” ədəbi məclisi 180 il­dir ki, fasi­lələrlə də olsa...

ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ