Yeni kitablar
Quba soyqrımı haqqında yeni kitab 9(335), октябрь, 2019    Bu günlərdə “Azər­bay­can” nəşriy­ya­­tı ya­zı­çı-jurnalist Müzəffər Mə­lik­mə­m­mə­dovun “Qanlı dərə. 1918-ci il Quba faciəsi” kitabının əlavələr olunmuş və tamam­lanmış ikinci nəşrini çapdan buraxmışdır....
“Təbiətin göz yaşları” 9(335), октябрь, 2019    Uzun illər Qusar Dövlət Ləzgi Dramteatrına rəhbərlik etmiş, peşəkar rejissor kimi fəaliyyət göstərmiş respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi Rəhimxan Qaraxanovun bu günlərdə “Təbiətin göz yaşları” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb. Kitab nəfis tərtibatda...
ЦIийи ктаб 3(319), апрель, 2018      Са шумуд югъ инлай ви­лик Бакудин «Сэда» чап­ха­нади чи тIвар -ван авай къелемэгьли Седакъет Керимовадин «Зи манияр» тIвар ганвай нубатдин ктаб чапдай акъуд­на. Ктабди...
“Gülüstan” – 180 9(292), октябрь, 2015      XIX əsrin gör­kəm­li klassiki, filosof və mütəffəkkiri, şairi, siyasi xadimi, ma­arifçisi A.A. Bakı­xanov tə­­rə­­fin­dən Qubada əsa­sı qo­yul­muş “Gü­lüstan” ədəbi məclisi 180 il­dir ki, fasi­lələrlə də olsa...

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 11(337)
декабрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ