Yeni kitablar
ЦIийи ктаб 3(319), апрель, 2018      Са шумуд югъ инлай ви­лик Бакудин «Сэда» чап­ха­нади чи тIвар -ван авай къелемэгьли Седакъет Керимовадин «Зи манияр» тIвар ганвай нубатдин ктаб чапдай акъуд­на. Ктабди...
“Gülüstan” – 180 9(292), октябрь, 2015      XIX əsrin gör­kəm­li klassiki, filosof və mütəffəkkiri, şairi, siyasi xadimi, ma­arifçisi A.A. Bakı­xanov tə­­rə­­fin­dən Qubada əsa­sı qo­yul­muş “Gü­lüstan” ədəbi məclisi 180 il­dir ki, fasi­lələrlə də olsa...

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(334)
сентябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ