Чи тавдин кIвал
С любовью к родному языку 9(292), октябрь, 2015      Недавно гостьей нашей ре­дакции  была очаровательная девушка, приехавшая из столицы Башкирии, города Уфа. Когда она заговорила на чистом лезгинском языке, мы были приятно удивлены....
ТIвар вине кьазвайди 8(291), сентябрь, 2015      Сумагъаллы хуьруьн юкьван мектеб неинки Исмаиллы райондин, гьакIни Азербайжан Республикадин кIвенкI­вечи мектебрикай я. Эхиримжи йисара ам акьалтIарай гзаф гадаярни рушар вини...
Vətəndən vətənə 4(287), апрель, 2015      “Samur”un yaxın dostu, türkiyəli filoloq, məmləkətində türk dili və ədəbiyyatı dərs­lik­lərinin mü­əlliflərindən biri kimi ta­nınan Abdulla Qubalı 1952-ci ildə Qars şəhərində doğulub. Ərzurum şə­­h­ə­­rin­dəki Atatürk universitetinin...
Yəhudi dilinin təəssübkeşi 4(287), апрель, 2015      Amerikada fəaliyyət göstərən “ABŞ-ın qafqazlı yəhudiləri” mədəniyyət mər­kəzinin rəhbəri, dünya yəhudilərinin ana dilinin təəssübkeşi kimi tanıdıqları Yakov Abramov bu yaxınlarda redaksi­yamızın qonağı olmuşdur. Onu Bakı­dakı ləzgi dostları İsa Bəhərçinov...
Жегьилри руьгь кутуна 7(278), июль, 2014      Лезги жегьилар фад-фад илифда «Самур» газетдин редакциядиз. Иллаки студентри мукьвал-мукьвал кьил чIугвада чал. Чпихъ къалабулух кутазвай месэлайрикай рахада, дидед чIалакай...
Tanış olun: Yaşar Öz 4(275), апрель, 2014       “Samur” qəzetinin 22 illik tarixi ərzində redaksiya ilə dünyanın bir sıra ölkələrində fəaliyyət göstərən Dağıstan və o cümlədən ləzgi diaspor təşkilatları arasında geniş əlaqələr yaradılmışdır. Biz vaxtaşırı olaraq həmin təşkilatların fəaliyyəti haqqında...
50 il sözün keşiyində 1(260), январь, 2013      Sadə və səmimi insan, təcrübəli qələm sahibi, "Samur" qəzetinin yaxın dostu Natiq Səfiyev 50 ildir yaradıcılıqla məşgul olur. Bu illərdə onun qazandığı uğurlar az deyil. 45 ildən çox Xırdalan şəhər 1 saylı orta məktəbində rus dili müəllimi işləmiş Natiq müəllim...
Редакциядин мугьманар 7(254), июль, 2012 Къебеле райондин Гьемзели хуьре яшамиш жезвай, "Самурдин" таъсиб чIугвазвай, цIудралди къебелевийрив газет кхьиз тунвай тIвар-ван авай духтур Шагьисмаил Исмаилов и йикъара вичин уьмуьрдин...
Мурад кьилиз акъатна 5(252), май, 2012 И йикъара вири дуьньядиз сейли алим, Москвадин Международный Библиядин Таржумайрин Институтдиз регьбервал гузвай Марианна Беерле-Моор чи редакциядин мугьман хьана. Вич 1943-йисуз Швейцариядин...
Жегьилар ва интернет 3(250), март, 2012 - Лезги чIалахъ ялзавай, Ватан-дивай яргъара адан таъсиб чIугвазвай, интернетдин лезги сайтара кардик кутунвай форумра вич чешнелу жезвай Заур КцIарви вуж я? - Зун 1981-йисуз Свердловск ше-гьердин...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ