ЦIийи ктабар
Книга об ансамбле 2(296), март, 2016      В издательстве «Азербай­джан» города Ба­ку вышла в свет очередная книга Седагет Керимовой под названием «Сувар».       Она пос­в­щена 20-лет­ней деятельнос­ти...
Гьар ктаб са вакъиа я 1(295), январь, 2016      Са береда чи тIвар-ван авай шаир Лезги Нямета лагьанай: «Шаирар рекьидач.» ГьакIни я. Хъсан шаирри чпин дуьнья дегишарайдалай кьулухъни абурун тIварарни цIарар мецел къведа. Лезги...
Татугайвилерихъ галаз женгина 11(294), декабрь, 2015      И йикъара Бакудин «Азербайжан» чапханади чи тIвар-ван авай зари Муьзеффер Меликмамедован «Эре­кьистан» ва «ЦIи­йи лезгияр» тIварар ганвай кьве ктаб санал чапдай...
Böyük xəzinə 10(293), ноябрь, 2015      Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvi, “Araz” və “Qızıl qə­ləm” müka­fatları laureatı Şixəmməd Seyid­məmmədov 20-dən çox kitabın müəllifidir. Bütün ruhu və mənəvi dünyası ilə pedaqoji işə və tədqiqatçılığa...
«Тайча-шив» 9(292), октябрь, 2015       Пётр Павлович Ершован «Конёк-горбунок» мах тийижирди авани? Шиир­далди къелемдиз къачунвай и мах чаз ктабрай, кинодайни мультфильмдай чида. Аялрин рикI алай и мах дуьньядин...
“КIанивилин есирда” 9(292), октябрь, 2015     Фад­­­­лай шиирар кхьи­зватIани, ви­чин сад лагьай ктаб и мукьвара «43» тIвар алаз басма авур Билал Адилов ви­чихъ  кьетIен хатI ва алакьунар авай зари я. Гьавиляй кIел­дайбуру...
«Лезги ким» 9(292), октябрь, 2015      И мукьвара Магьачкъалада “Лезги ким” тIвар алаз басма хьанвай и ктаб­дин кье­тIен­вилерикай сад ам я хьи, ана са кIватIалдик кваз кьве шаирдин -  чеб къурушвияр тир бубани...
«Умудрин экв» 9(292), октябрь, 2015      Кьве жегьил за­ри­ди санал Ма­гьач­къалада чап­дай акъуднавай поэзиядин кIва­тIалдин тIвар му­­­радрихъ ял­дайди, экуь­ди я. Дагъус­тан­дин «Лезги газетда»...
Sərrast tənqid atəşi 8(291), сентябрь, 2015      Professor Nadir Məm­məd­linin rəh­bərlik etdiyi “Elm və təh­sil” nəş­riyyatı tanınmış ya­zıçı-jurnalist, “Kirpi” satira-yumor jurna­lının baş re­dak­­toru, Azər­baycan Res­pub­likasının əməkdar mə­dəniyyət işçisi...
Шикилрин гафалаг 7(290), август, 2015      Икьван гагьди туьквенра аялар патал анжах кьвед, пуд ва кьуд чIалал гафар чирзавай ктабрал дуьшуьш жезвай. И мукьвара «Şərq-Qərb» ASC чапханади «6 чIалал шикилрин гафалаг» тIвар...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ