ЦIийи ктабар
Ləzgilər haqqında yeni nəşr 7(290), август, 2015      Azərbaycanda 2004-cü ildən etibarən fəaliyyət göstərən “Üfüq-S” təşkilatı res­publikamızın müxtəlif dil­lərdə danışan xalqlarının ictimai təş­kilatları, ayrı-ayrı icmaları ilə əmək­daşlıq edir. Həmin xalqların zəngin mədəni irsinin, o cümlədən...
“Ləzgicə-azərbaycanca lüğət”in təqdimatı 5(288), май, 2015       Mayın 6-da Bakının Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Azərbaycan” nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuş “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət” kitabının təqdimatı keçirilmişdir. 70 min lüğət vahidindən ibarət, 800 səhifəlik bu nəşrin geniş ictimaiyyət nümayəndələrinə...
Вышло в свет новое издание 4(287), апрель, 2015       «Седагет Керимова. Библиография». Так называется новое изящное издание Азер­байджанской национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде. Книга, состоящая из 328 страниц, посвящена...
Şeyxülislam haqqında kitab 3(286), март, 2015      Bu yaxınlarda “Elm və təhsil” nəşriyyatında işıq üzü görmüş yeni biblioqrafiya göstə­ricisi ilahiyyatçılar, din xadimləri, təd­qiqatçı alimlər, tələ­bələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutul­muşdur.  ...
ЧIехи алимдиз гуьмбет 2(285), февраль, 2015      Мукьвара Магьачкъалада урус чIалал чапдай акъуднавай «Гьасан Алкьадари. Девир, уьмуьр, кIвалах» ктаб акурла заз акьван хвеши хьана хьи… Авайвал лугьун, чи машгьур алим Агьед...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(334)
сентябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ