ЦIийи ктабар
Albania Caucasica 4(298), май, 2016      «Albania Caucasica». Под этим названием в Москве издана книга, подготовленная Институтом Востоковедения РАН, Институтом Истории, Археологии и Этнографии Дагестанского научного центра...
Ömrün müdrikilik çağında 2(296), март, 2016       Bu günlərdə ömrünün müdriklik çağını yaşayan tanınmış ziyalı, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Məmmədağa Sərdarovun anadan olmasının 75 illik...
Bahar bayramına həsr olunub 2(296), март, 2016      “Azərbaycan - elmi iş” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının ötən il işıq üzü görmüş 38-ci sayı xüsusi buraxılış kimi ləzgilərin qədim və ən gür bayramı sayılan Yaran suvar (Bahar bayramına) və bu bayramla bağlı zəngin folklor materialları toplamış, 2009-cu...
Книга об ансамбле 2(296), март, 2016      В издательстве «Азербай­джан» города Ба­ку вышла в свет очередная книга Седагет Керимовой под названием «Сувар».       Она пос­в­щена 20-лет­ней деятельнос­ти...
Гьар ктаб са вакъиа я 1(295), январь, 2016      Са береда чи тIвар-ван авай шаир Лезги Нямета лагьанай: «Шаирар рекьидач.» ГьакIни я. Хъсан шаирри чпин дуьнья дегишарайдалай кьулухъни абурун тIварарни цIарар мецел къведа. Лезги...
Татугайвилерихъ галаз женгина 11(294), декабрь, 2015      И йикъара Бакудин «Азербайжан» чапханади чи тIвар-ван авай зари Муьзеффер Меликмамедован «Эре­кьистан» ва «ЦIи­йи лезгияр» тIварар ганвай кьве ктаб санал чапдай...
Böyük xəzinə 10(293), ноябрь, 2015      Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvi, “Araz” və “Qızıl qə­ləm” müka­fatları laureatı Şixəmməd Seyid­məmmədov 20-dən çox kitabın müəllifidir. Bütün ruhu və mənəvi dünyası ilə pedaqoji işə və tədqiqatçılığa...
«Тайча-шив» 9(292), октябрь, 2015       Пётр Павлович Ершован «Конёк-горбунок» мах тийижирди авани? Шиир­далди къелемдиз къачунвай и мах чаз ктабрай, кинодайни мультфильмдай чида. Аялрин рикI алай и мах дуьньядин...
“КIанивилин есирда” 9(292), октябрь, 2015     Фад­­­­лай шиирар кхьи­зватIани, ви­чин сад лагьай ктаб и мукьвара «43» тIвар алаз басма авур Билал Адилов ви­чихъ  кьетIен хатI ва алакьунар авай зари я. Гьавиляй кIел­дайбуру...
«Лезги ким» 9(292), октябрь, 2015      И мукьвара Магьачкъалада “Лезги ким” тIвар алаз басма хьанвай и ктаб­дин кье­тIен­вилерикай сад ам я хьи, ана са кIватIалдик кваз кьве шаирдин -  чеб къурушвияр тир бубани...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ