ЦIийи ктабар
Bahar bayramına həsr olunub 2(296), март, 2016      “Azərbaycan - elmi iş” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının ötən il işıq üzü görmüş 38-ci sayı xüsusi buraxılış kimi ləzgilərin qədim və ən gür bayramı sayılan Yaran suvar (Bahar bayramına) və bu bayramla bağlı zəngin folklor materialları toplamış, 2009-cu...
Книга об ансамбле 2(296), март, 2016      В издательстве «Азербай­джан» города Ба­ку вышла в свет очередная книга Седагет Керимовой под названием «Сувар».       Она пос­в­щена 20-лет­ней деятельнос­ти...
Гьар ктаб са вакъиа я 1(295), январь, 2016      Са береда чи тIвар-ван авай шаир Лезги Нямета лагьанай: «Шаирар рекьидач.» ГьакIни я. Хъсан шаирри чпин дуьнья дегишарайдалай кьулухъни абурун тIварарни цIарар мецел къведа. Лезги...
Татугайвилерихъ галаз женгина 11(294), декабрь, 2015      И йикъара Бакудин «Азербайжан» чапханади чи тIвар-ван авай зари Муьзеффер Меликмамедован «Эре­кьистан» ва «ЦIи­йи лезгияр» тIварар ганвай кьве ктаб санал чапдай...
Böyük xəzinə 10(293), ноябрь, 2015      Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvi, “Araz” və “Qızıl qə­ləm” müka­fatları laureatı Şixəmməd Seyid­məmmədov 20-dən çox kitabın müəllifidir. Bütün ruhu və mənəvi dünyası ilə pedaqoji işə və tədqiqatçılığa...
«Тайча-шив» 9(292), октябрь, 2015       Пётр Павлович Ершован «Конёк-горбунок» мах тийижирди авани? Шиир­далди къелемдиз къачунвай и мах чаз ктабрай, кинодайни мультфильмдай чида. Аялрин рикI алай и мах дуьньядин...
“КIанивилин есирда” 9(292), октябрь, 2015     Фад­­­­лай шиирар кхьи­зватIани, ви­чин сад лагьай ктаб и мукьвара «43» тIвар алаз басма авур Билал Адилов ви­чихъ  кьетIен хатI ва алакьунар авай зари я. Гьавиляй кIел­дайбуру...
«Лезги ким» 9(292), октябрь, 2015      И мукьвара Магьачкъалада “Лезги ким” тIвар алаз басма хьанвай и ктаб­дин кье­тIен­вилерикай сад ам я хьи, ана са кIватIалдик кваз кьве шаирдин -  чеб къурушвияр тир бубани...
«Умудрин экв» 9(292), октябрь, 2015      Кьве жегьил за­ри­ди санал Ма­гьач­къалада чап­дай акъуднавай поэзиядин кIва­тIалдин тIвар му­­­радрихъ ял­дайди, экуь­ди я. Дагъус­тан­дин «Лезги газетда»...
Sərrast tənqid atəşi 8(291), сентябрь, 2015      Professor Nadir Məm­məd­linin rəh­bərlik etdiyi “Elm və təh­sil” nəş­riyyatı tanınmış ya­zıçı-jurnalist, “Kirpi” satira-yumor jurna­lının baş re­dak­­toru, Azər­baycan Res­pub­likasının əməkdar mə­dəniyyət işçisi...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(335)
октябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ