ЦIийи ктабар
«Тайча-шив» 9(292), октябрь, 2015       Пётр Павлович Ершован «Конёк-горбунок» мах тийижирди авани? Шиир­далди къелемдиз къачунвай и мах чаз ктабрай, кинодайни мультфильмдай чида. Аялрин рикI алай и мах дуьньядин...
“КIанивилин есирда” 9(292), октябрь, 2015     Фад­­­­лай шиирар кхьи­зватIани, ви­чин сад лагьай ктаб и мукьвара «43» тIвар алаз басма авур Билал Адилов ви­чихъ  кьетIен хатI ва алакьунар авай зари я. Гьавиляй кIел­дайбуру...
«Лезги ким» 9(292), октябрь, 2015      И мукьвара Магьачкъалада “Лезги ким” тIвар алаз басма хьанвай и ктаб­дин кье­тIен­вилерикай сад ам я хьи, ана са кIватIалдик кваз кьве шаирдин -  чеб къурушвияр тир бубани...
«Умудрин экв» 9(292), октябрь, 2015      Кьве жегьил за­ри­ди санал Ма­гьач­къалада чап­дай акъуднавай поэзиядин кIва­тIалдин тIвар му­­­радрихъ ял­дайди, экуь­ди я. Дагъус­тан­дин «Лезги газетда»...
Sərrast tənqid atəşi 8(291), сентябрь, 2015      Professor Nadir Məm­məd­linin rəh­bərlik etdiyi “Elm və təh­sil” nəş­riyyatı tanınmış ya­zıçı-jurnalist, “Kirpi” satira-yumor jurna­lının baş re­dak­­toru, Azər­baycan Res­pub­likasının əməkdar mə­dəniyyət işçisi...
Шикилрин гафалаг 7(290), август, 2015      Икьван гагьди туьквенра аялар патал анжах кьвед, пуд ва кьуд чIалал гафар чирзавай ктабрал дуьшуьш жезвай. И мукьвара «Şərq-Qərb» ASC чапханади «6 чIалал шикилрин гафалаг» тIвар...
Ləzgilər haqqında yeni nəşr 7(290), август, 2015      Azərbaycanda 2004-cü ildən etibarən fəaliyyət göstərən “Üfüq-S” təşkilatı res­publikamızın müxtəlif dil­lərdə danışan xalqlarının ictimai təş­kilatları, ayrı-ayrı icmaları ilə əmək­daşlıq edir. Həmin xalqların zəngin mədəni irsinin, o cümlədən...
“Ləzgicə-azərbaycanca lüğət”in təqdimatı 5(288), май, 2015       Mayın 6-da Bakının Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Azərbaycan” nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuş “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət” kitabının təqdimatı keçirilmişdir. 70 min lüğət vahidindən ibarət, 800 səhifəlik bu nəşrin geniş ictimaiyyət nümayəndələrinə...
Вышло в свет новое издание 4(287), апрель, 2015       «Седагет Керимова. Библиография». Так называется новое изящное издание Азер­байджанской национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде. Книга, состоящая из 328 страниц, посвящена...
Şeyxülislam haqqında kitab 3(286), март, 2015      Bu yaxınlarda “Elm və təhsil” nəşriyyatında işıq üzü görmüş yeni biblioqrafiya göstə­ricisi ilahiyyatçılar, din xadimləri, təd­qiqatçı alimlər, tələ­bələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutul­muşdur.  ...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ