ЦIийи ктабар
Вышло в свет новое издание 4(287), апрель, 2015       «Седагет Керимова. Библиография». Так называется новое изящное издание Азер­байджанской национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде. Книга, состоящая из 328 страниц, посвящена...
Şeyxülislam haqqında kitab 3(286), март, 2015      Bu yaxınlarda “Elm və təhsil” nəşriyyatında işıq üzü görmüş yeni biblioqrafiya göstə­ricisi ilahiyyatçılar, din xadimləri, təd­qiqatçı alimlər, tələ­bələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutul­muşdur.  ...
ЧIехи алимдиз гуьмбет 2(285), февраль, 2015      Мукьвара Магьачкъалада урус чIалал чапдай акъуднавай «Гьасан Алкьадари. Девир, уьмуьр, кIвалах» ктаб акурла заз акьван хвеши хьана хьи… Авайвал лугьун, чи машгьур алим Агьед...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 3(319)
апрель, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ