ЦIийи ктабар
РикIера гел туна 2(307), февраль, 2017      Игитди кьил агъузайтIа,      ЛукI жеда ам кьисметдин.      Шаирди кьил агъузайтIа,      Бедбахтвал я миллетдин.        Ахьтин къелемэгьлияр ава...
Мерд Алидиз бахшнава 11(305), декабрь, 2016      И мукьвара Магьачкъалада чапдай акъатнавай «Мерд Али Жалилов къелемчийрин кхьинра» ктаб вичин тIварцIелайни аквазвайвал, чи тIвар-ван авай къелемэгьли, шаир, публицист ва таржумачидиз...
КьетIен вакъиа 11(305), декабрь, 2016      ТIвар-ван авай алим, шумудни са моног­ра­фийрин, илимдин макъалайрин ва очеркрин, чи эдебиятдин тарихдиз талукь къиметлу ктабрин автор профессор Гьажи Гашарован эхиримжи йисарин...
Yadda qalan təqdimat 10(304), ноябрь, 2016      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu Qusar şəhər Mərkəzi kitabxanasında Qusarda yaşayıb-yaradan tanınmış qələm sahibi Həsən Xasıyevin yenicə işıq üzü görmüş “Azərbaycan ədəbiyyatında Qusar mövzusu” kitabının təqdimatını keçirib. Fondun...
Aялриз хвеши жеда 8(302), сентябрь, 2016      И йи­къара «Азер­бай­жан» чапханади Се­дакъет Кери­мо­вадин ая­лар патал кхьенвай мад са ктаб чап­дай акъуднава. «Леян мани» тIвар ганвай и ктабда ирид мах...
Большой вклад в историю 8(302), сентябрь, 2016      На днях в издательстве «Лотос» города Махачкалы вышла в свет книга Му­заффара Мелик­мамедова под названием «Хаджи Давуд».  Читатель! Эта книга пробудит в тебе чувство...
Doğma elə məhəbbət 6(300), июль, 2016      Qusar rayonunun tanınmış ziya­lıların­dan sayılan Yaşar Ha­cıyev Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bi­tir­­dikdən sonra uzun illər kooperasiya sistemində ça­lışıb. Yaxşı mütəxəssis və elcanlı insan kimi yerli əhalinin hörmətini qazanan Y.Hacıyev...
Albania Caucasica 4(298), май, 2016      «Albania Caucasica». Под этим названием в Москве издана книга, подготовленная Институтом Востоковедения РАН, Институтом Истории, Археологии и Этнографии Дагестанского научного центра...
Ömrün müdrikilik çağında 2(296), март, 2016       Bu günlərdə ömrünün müdriklik çağını yaşayan tanınmış ziyalı, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Məmmədağa Sərdarovun anadan olmasının 75 illik...
Bahar bayramına həsr olunub 2(296), март, 2016      “Azərbaycan - elmi iş” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının ötən il işıq üzü görmüş 38-ci sayı xüsusi buraxılış kimi ləzgilərin qədim və ən gür bayramı sayılan Yaran suvar (Bahar bayramına) və bu bayramla bağlı zəngin folklor materialları toplamış, 2009-cu...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ