ЦIийи ктабар
Şairi ucaldan şeir çələngi 3(308), март, 2017      Dərin bədii təfəkkürü, qeyri-adi deyim tərzi, orijinal fikirləri ilə seçilən, poeziya aləmində pillə-pillə ucalan Ramiz Qusarçaylının hər kitabını oxucular intizarla gözləyir. Bu günlərdə “Azərbaycan” nəşriyatında İlham Abbasovun redaktorluğu ilə çapdan...
РикIера гел туна 2(307), февраль, 2017      Игитди кьил агъузайтIа,      ЛукI жеда ам кьисметдин.      Шаирди кьил агъузайтIа,      Бедбахтвал я миллетдин.        Ахьтин къелемэгьлияр ава...
Мерд Алидиз бахшнава 11(305), декабрь, 2016      И мукьвара Магьачкъалада чапдай акъатнавай «Мерд Али Жалилов къелемчийрин кхьинра» ктаб вичин тIварцIелайни аквазвайвал, чи тIвар-ван авай къелемэгьли, шаир, публицист ва таржумачидиз...
КьетIен вакъиа 11(305), декабрь, 2016      ТIвар-ван авай алим, шумудни са моног­ра­фийрин, илимдин макъалайрин ва очеркрин, чи эдебиятдин тарихдиз талукь къиметлу ктабрин автор профессор Гьажи Гашарован эхиримжи йисарин...
Yadda qalan təqdimat 10(304), ноябрь, 2016      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu Qusar şəhər Mərkəzi kitabxanasında Qusarda yaşayıb-yaradan tanınmış qələm sahibi Həsən Xasıyevin yenicə işıq üzü görmüş “Azərbaycan ədəbiyyatında Qusar mövzusu” kitabının təqdimatını keçirib. Fondun...
Aялриз хвеши жеда 8(302), сентябрь, 2016      И йи­къара «Азер­бай­жан» чапханади Се­дакъет Кери­мо­вадин ая­лар патал кхьенвай мад са ктаб чап­дай акъуднава. «Леян мани» тIвар ганвай и ктабда ирид мах...
Большой вклад в историю 8(302), сентябрь, 2016      На днях в издательстве «Лотос» города Махачкалы вышла в свет книга Му­заффара Мелик­мамедова под названием «Хаджи Давуд».  Читатель! Эта книга пробудит в тебе чувство...
Doğma elə məhəbbət 6(300), июль, 2016      Qusar rayonunun tanınmış ziya­lıların­dan sayılan Yaşar Ha­cıyev Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bi­tir­­dikdən sonra uzun illər kooperasiya sistemində ça­lışıb. Yaxşı mütəxəssis və elcanlı insan kimi yerli əhalinin hörmətini qazanan Y.Hacıyev...
Albania Caucasica 4(298), май, 2016      «Albania Caucasica». Под этим названием в Москве издана книга, подготовленная Институтом Востоковедения РАН, Институтом Истории, Археологии и Этнографии Дагестанского научного центра...
Ömrün müdrikilik çağında 2(296), март, 2016       Bu günlərdə ömrünün müdriklik çağını yaşayan tanınmış ziyalı, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Məmmədağa Sərdarovun anadan olmasının 75 illik...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(335)
октябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ