ЦIийи ктабар
Hikmət boğçası 4(320), май, 2018      Benyaməddin Davudun bu günlərdə işıq üzü görmüş “Düşüncələr, təzadlar və aforizmlər” kitabçası tanınmış alimin fəlsəfi düşüncələridir. “Samur” qəzetinin oxucularına imzası yaxşı tanış olan BDU-nun dosenti B.Davudovun aforizmləri...
Карабах всегда в войне 4(320), май, 2018      Так называется книга известного кусарца, Аб­дулхалим Ахмедзаде вы­шедшая в издатель­стве «Ганун» города Ба­ку. В книге из 696 стра­ниц представлены на суд читателей...
Özgə ağrısı 2(318), февраль, 2018      Dərin psixoloji əsərləri ilə tanınan, insan təbiətində gedən gözəgörünməz prosesləri sənətkarlıqla qələmə almağı bacaran tanınmış nasir Sədaqət Kərimova oxucularının görüşünə növbəti kitabı ilə gəlib.       Müəllif sayca 25-ci olan...
Qəhrəmanlıq salnaməsi 1(317), январь, 2018      1952-ci ildə Türkiyənin Qars şəhərində həyata göz açmış, əslən Quba qrızlarından olan Abdulla Qubalı ləzgi xalqının tarixini, dilini, mədəniyyətini və adət-ənənələrini yaxından təbliğ edən, bu sahədə axtarışlar aparan qələm sahiblərindəndir. O, yazıçı Sədaqət Kərimovanın...
“Гьажи Давуд” ктабдикай веревирдер 11(316), декабрь, 2017      Эхиримжи йисара лезги эдебиятда чIехи вакъиадиз элкъвенвай ктабрикай сад тIвар-ван авай журналист, шаир, чIалан пешекар, тарихчи Муьзеффер Меликмамедован Магьачкъаладин «Лотос»...
Чаз ихьтин ктабар кIанзава 9(314), октябрь, 2017      Халкьдин мецин эсеррихъ гелкъвезвай вири  пеше­карри хиве кьазвайвал, лезгийрин фольклорда ви­ри­далайни гзаф манияр ава. Чна баядар, бендер, кьуд цIарар хьтин тIварар ганвай...
Москвадай савкьват 8(313), сентябрь, 2017      Алай вахтунда Волгоградда яшамиш жезвай кцIарви къелемэгьли Гьилал Аскерован «Битаввал» тIвар ганвай ктаб Москвада чапдай акъатнава. Шаир ва журналист, къени къилихрин, кьакьан...
ЧIалакай шиирар 8(313), сентябрь, 2017      И йикъара «Дидед чIаларин югъ» лишандик кваз, СтIал Сулейманан районда кардик квай «Куьредин ярар» медениятдин меркезди «ЦIийи Къафкъаз» чапханадихъ галаз санал «Лезги...
Этнолирика писателя 8(313), сентябрь, 2017      Недавно вышла в свет новая книга Фахреддина Оруджева “Лезгины. Этнолирические за­ри­совки”. Книга представляет собой оригинальную компо­зицию из исторических иссле­дований,...
Xalqa İthaf 8(313), сентябрь, 2017      Bu yaxınlarda  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun nəşri olan “Azsaylı xalqların folkloru” seriyasından III kitab işıq üzü görüb. Ləzgi folkloruna həsr olunmuş layihənin rəhbəri Folklor İnstitutunun direktoru, akademik Muxtar Kazımoğlu, redaktoru Dağıstan...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(335)
октябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ