ЦIийи ктабар
Чаз ихьтин ктабар кIанзава 9(314), октябрь, 2017      Халкьдин мецин эсеррихъ гелкъвезвай вири  пеше­карри хиве кьазвайвал, лезгийрин фольклорда ви­ри­далайни гзаф манияр ава. Чна баядар, бендер, кьуд цIарар хьтин тIварар ганвай...
Москвадай савкьват 8(313), сентябрь, 2017      Алай вахтунда Волгоградда яшамиш жезвай кцIарви къелемэгьли Гьилал Аскерован «Битаввал» тIвар ганвай ктаб Москвада чапдай акъатнава. Шаир ва журналист, къени къилихрин, кьакьан...
ЧIалакай шиирар 8(313), сентябрь, 2017      И йикъара «Дидед чIаларин югъ» лишандик кваз, СтIал Сулейманан районда кардик квай «Куьредин ярар» медениятдин меркезди «ЦIийи Къафкъаз» чапханадихъ галаз санал «Лезги...
Этнолирика писателя 8(313), сентябрь, 2017      Недавно вышла в свет новая книга Фахреддина Оруджева “Лезгины. Этнолирические за­ри­совки”. Книга представляет собой оригинальную компо­зицию из исторических иссле­дований,...
Xalqa İthaf 8(313), сентябрь, 2017      Bu yaxınlarda  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun nəşri olan “Azsaylı xalqların folkloru” seriyasından III kitab işıq üzü görüb. Ləzgi folkloruna həsr olunmuş layihənin rəhbəri Folklor İnstitutunun direktoru, akademik Muxtar Kazımoğlu, redaktoru Dağıstan...
Şairi ucaldan şeir çələngi 3(308), март, 2017      Dərin bədii təfəkkürü, qeyri-adi deyim tərzi, orijinal fikirləri ilə seçilən, poeziya aləmində pillə-pillə ucalan Ramiz Qusarçaylının hər kitabını oxucular intizarla gözləyir. Bu günlərdə “Azərbaycan” nəşriyatında İlham Abbasovun redaktorluğu ilə çapdan...
РикIера гел туна 2(307), февраль, 2017      Игитди кьил агъузайтIа,      ЛукI жеда ам кьисметдин.      Шаирди кьил агъузайтIа,      Бедбахтвал я миллетдин.        Ахьтин къелемэгьлияр ава...
Мерд Алидиз бахшнава 11(305), декабрь, 2016      И мукьвара Магьачкъалада чапдай акъатнавай «Мерд Али Жалилов къелемчийрин кхьинра» ктаб вичин тIварцIелайни аквазвайвал, чи тIвар-ван авай къелемэгьли, шаир, публицист ва таржумачидиз...
КьетIен вакъиа 11(305), декабрь, 2016      ТIвар-ван авай алим, шумудни са моног­ра­фийрин, илимдин макъалайрин ва очеркрин, чи эдебиятдин тарихдиз талукь къиметлу ктабрин автор профессор Гьажи Гашарован эхиримжи йисарин...
Yadda qalan təqdimat 10(304), ноябрь, 2016      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu Qusar şəhər Mərkəzi kitabxanasında Qusarda yaşayıb-yaradan tanınmış qələm sahibi Həsən Xasıyevin yenicə işıq üzü görmüş “Azərbaycan ədəbiyyatında Qusar mövzusu” kitabının təqdimatını keçirib. Fondun...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ