ЦIийи ктабар
Зурба вакъиа 3(329), март, 2019      Гьар са мусурмандик руьгь кутазвай кьилин ктаб  - «Къуръан» лезги чIалал чапдай акъатнава лагьай хъсан хабар чав фадлай агакьнавай. Чи халкьдин уьмуьрда чIехи вакъиадиз элкъвенвай...
Qiymətli tədqiqat əsəri 2(328), февраль, 2019      Qusar rayonu­nun Mucuğ kəndində anadan olmuş, uzun illər Bakı Dövlət Universitetində çalışmış tanınmış alim, tarix elmləri doktoru, professor Abdulla Orucovun ötən ilin sonunda işıq üzü görmüş “Şimal-şərqi Azərbaycan ilk orta əsrlərdə” kitabı elmi...
Руьгьдин муькъвер 7(323), август, 2018      Чи тIвар-ван авай шаир, публицист ва таржумачи, лезгийрин кьилин газет тир «Лезги газетда» яргъал йисара эдебиятдин отделдиз регьбервал гузвай Мердали Жалилован гьар нубатдин...
Фагьумиз тадай ктаб 6(322), июль, 2018      И йикъара Бакудин «Азербайжан» чапханади тIвар-ван авай ша­ир, журналист, тарихчи ва чIа­лан пешекар Муьзеффер Мелик­мамедован «Аваран – кьегьалрин ма­­­кан»...
С любовью к родному краю 5(321), июнь, 2018      «Когда грустят горы» 27-я по счету книга писателя Седагет Керимовой. В нее входит ряд произведений, переведенных с лезгинского языка дагестанским переводчиком Гаджи Ильясовым....
Hikmət boğçası 4(320), май, 2018      Benyaməddin Davudun bu günlərdə işıq üzü görmüş “Düşüncələr, təzadlar və aforizmlər” kitabçası tanınmış alimin fəlsəfi düşüncələridir. “Samur” qəzetinin oxucularına imzası yaxşı tanış olan BDU-nun dosenti B.Davudovun aforizmləri...
Карабах всегда в войне 4(320), май, 2018      Так называется книга известного кусарца, Аб­дулхалим Ахмедзаде вы­шедшая в издатель­стве «Ганун» города Ба­ку. В книге из 696 стра­ниц представлены на суд читателей...
Özgə ağrısı 2(318), февраль, 2018      Dərin psixoloji əsərləri ilə tanınan, insan təbiətində gedən gözəgörünməz prosesləri sənətkarlıqla qələmə almağı bacaran tanınmış nasir Sədaqət Kərimova oxucularının görüşünə növbəti kitabı ilə gəlib.       Müəllif sayca 25-ci olan...
Qəhrəmanlıq salnaməsi 1(317), январь, 2018      1952-ci ildə Türkiyənin Qars şəhərində həyata göz açmış, əslən Quba qrızlarından olan Abdulla Qubalı ləzgi xalqının tarixini, dilini, mədəniyyətini və adət-ənənələrini yaxından təbliğ edən, bu sahədə axtarışlar aparan qələm sahiblərindəndir. O, yazıçı Sədaqət Kərimovanın...
“Гьажи Давуд” ктабдикай веревирдер 11(316), декабрь, 2017      Эхиримжи йисара лезги эдебиятда чIехи вакъиадиз элкъвенвай ктабрикай сад тIвар-ван авай журналист, шаир, чIалан пешекар, тарихчи Муьзеффер Меликмамедован Магьачкъаладин «Лотос»...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ