ЦIийи ктабар
ЦIийи жуьредин махар 4(330), май, 2019      Дегь заманрилай инихъ ме­цин эсерар теснифзавай лез­ги халкьдихъ халисан жавагьирар тир махар гзаф ава. Чпин дерин мана-метлебдалди абуру чи къелемэгьлийрин фикир желбнай ва...
КIелдайбур ялзава 4(330), май, 2019      Вичин «Гъетрен нур» ва «Намус» тIварар ганвай гьи­каяйринни шииррин кIватIалар кIелдайбуру хушдиз кьабулай Сардар Абила 2014-йисуз Дербентда чап авур «Кьве дидедин хва»...
Зурба вакъиа 3(329), март, 2019      Гьар са мусурмандик руьгь кутазвай кьилин ктаб  - «Къуръан» лезги чIалал чапдай акъатнава лагьай хъсан хабар чав фадлай агакьнавай. Чи халкьдин уьмуьрда чIехи вакъиадиз элкъвенвай...
Qiymətli tədqiqat əsəri 2(328), февраль, 2019      Qusar rayonu­nun Mucuğ kəndində anadan olmuş, uzun illər Bakı Dövlət Universitetində çalışmış tanınmış alim, tarix elmləri doktoru, professor Abdulla Orucovun ötən ilin sonunda işıq üzü görmüş “Şimal-şərqi Azərbaycan ilk orta əsrlərdə” kitabı elmi...
Руьгьдин муькъвер 7(323), август, 2018      Чи тIвар-ван авай шаир, публицист ва таржумачи, лезгийрин кьилин газет тир «Лезги газетда» яргъал йисара эдебиятдин отделдиз регьбервал гузвай Мердали Жалилован гьар нубатдин...
Фагьумиз тадай ктаб 6(322), июль, 2018      И йикъара Бакудин «Азербайжан» чапханади тIвар-ван авай ша­ир, журналист, тарихчи ва чIа­лан пешекар Муьзеффер Мелик­мамедован «Аваран – кьегьалрин ма­­­кан»...
С любовью к родному краю 5(321), июнь, 2018      «Когда грустят горы» 27-я по счету книга писателя Седагет Керимовой. В нее входит ряд произведений, переведенных с лезгинского языка дагестанским переводчиком Гаджи Ильясовым....
Hikmət boğçası 4(320), май, 2018      Benyaməddin Davudun bu günlərdə işıq üzü görmüş “Düşüncələr, təzadlar və aforizmlər” kitabçası tanınmış alimin fəlsəfi düşüncələridir. “Samur” qəzetinin oxucularına imzası yaxşı tanış olan BDU-nun dosenti B.Davudovun aforizmləri...
Карабах всегда в войне 4(320), май, 2018      Так называется книга известного кусарца, Аб­дулхалим Ахмедзаде вы­шедшая в издатель­стве «Ганун» города Ба­ку. В книге из 696 стра­ниц представлены на суд читателей...
Özgə ağrısı 2(318), февраль, 2018      Dərin psixoloji əsərləri ilə tanınan, insan təbiətində gedən gözəgörünməz prosesləri sənətkarlıqla qələmə almağı bacaran tanınmış nasir Sədaqət Kərimova oxucularının görüşünə növbəti kitabı ilə gəlib.       Müəllif sayca 25-ci olan...



ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ