ЦIийи ктабар
Долгая любовь моя 11(337), декабрь, 2019    Теяра Велиметова - автор книги «Долгая любовь моя», посвященной великому певцу Муслиму Магомаеву и изданной в Москве в 2019 году, любезно согласилась рассказать нам о себе и о своей...
Лезгинские цветы 10(336), ноябрь, 2019     Талантливый русский поэт, автор десятков поэтических сборников Евгений Чеканов известен в Российской Федерации и за ее пределами как мастер поэтического перевода. Его переводы с лезгинского...
«Махарин сандух» 9(335), октябрь, 2019    И йикъара “Üfüq Servises” MMC-ди аялар патал лезги чIалал чапдай акъуднавай «Махарин сандух» ктабда чи халкьдин пуд мах гьатнава. А махар КцIар райондин Манкъулидхуьряй тир Тургъуя...
ЦIийи кIватIал 5(331), июнь, 2019      Лезги халкьдин зурба шаир, вичи Дагъустанни Къафкъаз вири дуьньядиз чирай, Максим Горький-ди вичиз ХХ виш йисарин Гомер тIвар гайи СтIал Сулейманан 150 йисан юбилей кьиле фейи йикъара...
Həyatda iz qoyan ziyalı 5(331), июнь, 2019      O, vətəninə, doğma xalqına, ana dilinə sev­gisi ilə seçilən nəcib və xeyirxah ziyalılardan idi. Yaxşı alim, sabitqədəm və dəyanətli insan, nümunəvi vətəndaş idi. Hə­sənağa Sərdarovu tanıyanlar onu həmişə belə xa­tırlayır.      1943-cü ilin dekabrın...
ЦIийи жуьредин махар 4(330), май, 2019      Дегь заманрилай инихъ ме­цин эсерар теснифзавай лез­ги халкьдихъ халисан жавагьирар тир махар гзаф ава. Чпин дерин мана-метлебдалди абуру чи къелемэгьлийрин фикир желбнай ва...
КIелдайбур ялзава 4(330), май, 2019      Вичин «Гъетрен нур» ва «Намус» тIварар ганвай гьи­каяйринни шииррин кIватIалар кIелдайбуру хушдиз кьабулай Сардар Абила 2014-йисуз Дербентда чап авур «Кьве дидедин хва»...
Зурба вакъиа 3(329), март, 2019      Гьар са мусурмандик руьгь кутазвай кьилин ктаб  - «Къуръан» лезги чIалал чапдай акъатнава лагьай хъсан хабар чав фадлай агакьнавай. Чи халкьдин уьмуьрда чIехи вакъиадиз элкъвенвай...
Qiymətli tədqiqat əsəri 2(328), февраль, 2019      Qusar rayonu­nun Mucuğ kəndində anadan olmuş, uzun illər Bakı Dövlət Universitetində çalışmış tanınmış alim, tarix elmləri doktoru, professor Abdulla Orucovun ötən ilin sonunda işıq üzü görmüş “Şimal-şərqi Azərbaycan ilk orta əsrlərdə” kitabı elmi...
Руьгьдин муькъвер 7(323), август, 2018      Чи тIвар-ван авай шаир, публицист ва таржумачи, лезгийрин кьилин газет тир «Лезги газетда» яргъал йисара эдебиятдин отделдиз регьбервал гузвай Мердали Жалилован гьар нубатдин...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ