Чи сейлибур
Зейнудин Батманов - герой России 4(320), май, 2018      6 мая 2018 года, Указом Пре­зидента Россий­ской Феде­рации Владимира Путина, за мужество и героизм, проявленные при исполнении граж­данского долга, звание Героя России (посмертно)...
Жизнь, отданная народу 4(320), май, 2018      6 июня исполняется 100 лет со дня рождения видного госу­дарственного и общественного дея­теля Дагестана и России Ма­гомед-Салама Ильясовича Ума­ханова.      С именем...
O qəmli sevinc 1(317), январь, 2018      Bir neçə gün əvvəl görkəmli bəstəkar Elza İbrahimovanın anadan olmasının növbəti ildönümü idi. Onun əziz xatirəsi anılan bu günlərdə əlimə 26 il əvvəl yazılmış bir məqaləm keçdi. Böyük sənətkarla tanışlığım həmin məqalə ilə bağlıdır....
ЧIалаз гуьмбет хкажна 11(316), декабрь, 2017      Гьар гъилера «Русско-лез­гинский словарь» ктаб гъиле кьурла кIанз-тIакIанз зи мецел «Ваз Аллагьди рагьмет авурай, Мегьамед Гьажиев!» - лагьай гафар къведа. Са уьмуьр кьван...
Дагълар гъарикI я 9(314), октябрь, 2017     Хайи халкьдал дамах авун рикIин эвер яз КцIариз кIанивал, ам хуьзвай дагъларин акунрал гьейранвал теснифай тIвар-ван авай шаир Иззет Шерифова са береда кхьенай:       Лекь рагарин,...
Böyük alim anıldı 9(314), октябрь, 2017      Oktyabrın 21-də Qusar rayonu  ziyalılarının və elm adamlarının təşəbbüsü, rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı və bir sıra iş adamlarının dəstəyi ilə görkəmli alim, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor  Kərim Abdulxaliq oğlu Kərimovun 100 illik yubileyi...
Мад са генерал 3(308), март, 2017      Алатай вацра РФ-дин Президент В. Путинан  Указдалди ва  РФ-дин оборонадин министр С.Шойгудин  Приказдалди  Краснодар вилаятдин гьавадин космосдин къуватрин дивизиядин ко­мандир...
Görkəmli alim 2(307), февраль, 2017      Azərbaycanda elastik-plas­tik dalğaların ya­yıl­ması nəzəriyyəsinin banisi, bu nəzəriyyənin eksperimental əsasını qoyub, onu dünya səviyyəsinə qaldıran, mexanika elminin inkişafında böyük xidmətləri olan görkəmli alim, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Kərim Abdulxalıq...
Elmin zirvəsində 1(306), январь, 2017      Görkəmli alim, texnika elmləri doktoru, professor, Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutunun “Elektroenergetikanın qərarlaşmış rejimləri” elmi istiqamətinin rəhbəri, baş elmi işçi Əşrəf Balamət...
Görkəmli alim 11(305), декабрь, 2016      Hündür təpənin üstündə yerləşmiş, dağların və meşələrin üzük qaşı kimi əhətə etdiyi Əcəxür kəndi  Qusar rayonunun bənzərsiz guşələrindən biridir. Öz gözəllikləri və münbit torpaqları ilə bu kənd qədim zamanlardan yadellilərin diqqətini cəlb...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ