Чи сейлибур
Görkəmli alim 2(307), февраль, 2017      Azərbaycanda elastik-plas­tik dalğaların ya­yıl­ması nəzəriyyəsinin banisi, bu nəzəriyyənin eksperimental əsasını qoyub, onu dünya səviyyəsinə qaldıran, mexanika elminin inkişafında böyük xidmətləri olan görkəmli alim, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Kərim Abdulxalıq...
Elmin zirvəsində 1(306), январь, 2017      Görkəmli alim, texnika elmləri doktoru, professor, Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutunun “Elektroenergetikanın qərarlaşmış rejimləri” elmi istiqamətinin rəhbəri, baş elmi işçi Əşrəf Balamət...
Görkəmli alim 11(305), декабрь, 2016      Hündür təpənin üstündə yerləşmiş, dağların və meşələrin üzük qaşı kimi əhətə etdiyi Əcəxür kəndi  Qusar rayonunun bənzərsiz guşələrindən biridir. Öz gözəllikləri və münbit torpaqları ilə bu kənd qədim zamanlardan yadellilərin diqqətini cəlb...
И словом можно вылечить 9(303), октябрь, 2016      Если бы её дед был жив, ему не пришлось бы сожалеть о том, что он дал когда-то внучке путевку в медицину. Деда Соны ханум называли врачом-легендой. В 50-70- ые годы прошлого века губинцы...
Семья юнусовых 9(303), октябрь, 2016      В этой семье четверо ученых-юристов в области теории государства и права. Отец и три сына Юнусовых из села Зухрабхюр Сулейман Стальского района рес­пуб­лики Дагестан честно и...
Ханбиче Хаметова 7(301), август, 2016      Лезги поэзиядиз дидед чIалан верцIи дад, иер тешпигьар, рикIелай тефир образар, цIийи рангар гъанвай шаиррикай сад Дагъустандин халкьдин ша­ир Ханбиче Хаметова я. Вичин яратмишунриз...
Сейлибурун кьилив 3(297), апрель, 2016      Чи тIвар-ван авай, уьмуьр гьална куьзуь хьанвай инсанрин кьилив фин, абурукай хабар кьун, ихтилатарна рикI аладарун «Самур» газетдин редакциядин коллектив паталди адетдиз элкъвенва....
Хранитель родного языка 9(292), октябрь, 2015      Я благодарна судьбе за то, что она дала мне возможность поз­­на­­комиться с двумя замечательными женщинами - учёными в области лезгинского языкознания. Первой из них была доктор...
Илимдин экуь гъед 5(288), май, 2015       Дагъустан тIвар-ван авай, бажарагълу дишегьлийралди сейли я. Абурун арада Унейзат Азизан руш Мейла­но­вади махсус  чка кьазва. И зурба алим сагъ яз амайтIа, и йикъара адан уьмуьрдин...
Чи дамах 2(285), февраль, 2015      Чи дагълар хьтин такабурлу инсан! Илимдин кукIушар рам авур лезги дишегьли! Чи чIалан илимда дагъ хьиз хкаж хьайи Фаида Гъаниева. Адан илимдин кIвалахрикай чIалан пешекарри гьикьван...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(325)
ноябрь, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ