Чи сейлибур
Лезги алим хкяна 6(343), сентябрь, 2020     Чи алимрин агалкьунар къвердавай вири халкьдик руьгь кутадайбур жезва. И мукьвара  Москвада мад са лезги алимдин зурба алакьунар винел акъатна. Дуьньядин чIехи илимрин меркезрикай...
ТАРИХДИЗ ЭЛКЪВЕНА 8(334), сентябрь, 2019      Дуьньядин тарихдин илимди са чIехи алим квадарна. Дагъустан, лезги халкь, гьакIни Кеферпатан Къафкъаздин халкьар вириниз сейли авур машгьур арабист, тарихдин илимрин доктор, профессор...
Кьегьал лезгидикай фильм 7(333), август, 2019      Азербайжандин лезги агьалийри чи чилер хуьдайла, эрмени чапхунчийрихъ галаз дяведа ивияр экъична, шегьидар гана. За и кьегьалвилериз чIехи тир къимет гузва, чи халкьдини къимет гузва,...
Гордый и стойкий лезгин 7(333), август, 2019      Нести новые идеи, бороться за правду, свободу и справедливость – это особый дар честных, смелых, бесстрашных людей. Они не боятся полностью посвятить себя своему народу, обществу,...
Rəşadətli general 7(333), август, 2019      Onun haqqında səmimiyyətlə de­yir­lər: “Dərin biliyə malik, ba­carıqlı, cəsur zabitdir”. Tanınmış hərbçilər isə vətən qarşısındakı xidmətlərinə görə onu rəşadətli ge­neral adlandırırlar. Hərbçi dostları gənc zabitin 1994-cü ildə həmvətənlərinə...
Mətbuatımızın Əli Şamili 5(331), июнь, 2019      Peşə yoldaşlarımdan - jurnalist­lərdən söz düşəndə gözlərim önünə gələnlərdən biri Əli Şamil olur. Bu, təsadüfi deyil. Onunla eyni fakültədə oxumuşuq. Tələbə yoldaşlığı ailəvi dostluğa çevrilib - 50 illik dostluğa.       1969-cu...
Хандин женг 3(329), март, 2019      Фетали ханди вичин дуьнья дегишарайдалай кьулухъ ханлух адан рухвайри – 1789-1791-йисара Агьмед ханди, 1791-1810-йисара Шихали ханди идара авунай. Эхиримжида аслу туширвилин сиясат тухузвайвиляй...
Шииратдин рагъ Эмин 10(326), декабрь, 2018      Алай йисуз лезги халкьдин чӀехи шаир ва камалэгьли, лезгийрин ва Дагъустандин поэзиядин ХIХ виш йисан зурба классик, вичин чIалар халкьдин мецера гьатнавай Етим Эмин дидедиз хьайи...
Илимдин кукIушрихъ ялзава 7(323), август, 2018      Дагъустандин Гьукуматдин Университетдин филологиядин факультетдин кьилин муал­лимвиле кIвалахзавай Аида Гашарова вичихъ алакьунар авай жегьил алим я. Ам 1982-йисан 30-августдиз...
Сулейманан чIехи тIвар 6(322), июль, 2018      Виликай къвезмай 2019-йисуз мил­лион­ралди инсанрин рикIера гел тур, 1934-йисуз Максим Горькийди вичиз ХХ виш йисан Гомер хьтин тIвар гайи лезгийрин чIехи шаир СтIал Сулейманан 150 йисан...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 1(346)
январь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ