Барка
«Шагь дагъдин» юбилей 11(282), октябрь, 2014      Алай йисан 2-декабрдиз сятдин 18-даз Бакуда Азербайжандин Гьукуматдин Жегьил Тамашачийрин Театрда лезги эстрададин чубарукрикай тир »Шагь дагъ» ансамблдин 30 йисан юбилей гурлудаказ...
КцIарви академикар 7(278), июль, 2014      Алай йисан 30-июндиз Азербайжандин Милли Илимрин Академиядиз сечкияр кьиле фена. Чинеба сес гуналди тухвай сечкийра 26 кас академиядин гьакъикъи уьзвивиле хкяна. Член-корреспондентвилин...
Ордендиз лайихлу хьана 6(277), июнь, 2014 Дагъустан Республикадин Президент Рамазан Абдулатипова 2014-йисан 30-майдиз кьабулай серенжемдалди машгьур журналист ва ижтимаи деятель, «Лезги газетдин» кьилин редактор Агъариза...
Yetmişinci uğur 5(276), май, 2014       Tanınmış alim, fizika elmləri doktoru, professor  Sərhəddin Abdullayevin 75 illik yubileyi münasibətilə nəşr etdirdiyi “Mən nə üçün fizik oldum?” kitabını onun yetmişinci uğuru hesab etmək olar. Axı bu, alimin qələminin məhsulu olan sayca 70-ci kitabdır. Ön sözdə...
Prezident təqaüdçüsü 5(276), май, 2014      Bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Samur” Ləzgi Milli Mərkəzi idarə heyətinin sədri Şair Nəcməddin oğlu Həsənov Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür.       Yüksək...
Российскому информационно-культурному центру в городе Баку исполнилось 5 лет 3(274), март, 2014       Деятельность Центра направлена на развитие культурных, образовательных, научно-технических и информационных связей Россий-ской Федерации с Азербайджанской Республикой. Среди его...
Сейли философ рикIелай алуднач 3(274), март, 2014       Россиядин ИА-дин академик, РАН-дин Фи-лософиядин Институтдин директор, вич Дагъустан-дин Алкьвадар хуьряй тир Абдусалам Гьуьсейнова вичин 75 йисан юбилей къейд авуначтIани, адан ватанэгьлийри...
Сейли къелемэгьли 3(274), март, 2014       Гатфарин гуьлуьшан йикъара дуьньядиз атанвай, чпин уьмуьрдизни алакьунриз Яран нурар гецифнавай къелемэгьлияр чахъ са акьванни авач. Абурун кьула махсус чка кьунвайбурукай сад...
Ктаб кхьена 2(273), февраль, 2014     И мукьвара хайибуру, мукьва-кьилийри, ярар-дустари санал кIватI хьана КцIарин «ОКИ» клиникадин духтур Низами Рустамован 60-йисан юбилей къейд авуна. Санал лугьуз-хъуьрез шадвилин...
Təbrİk edirik! 1(272), январь, 2014       Azərbaycanın mətbuat yayımı sektoruna yeni ab-hava gətirmiş, vicdanlı fəaliyyəti ilə böyük hörmət qazanmış “Qaya” Mətbuat Yayımının 20 yaşı tamam olur. Dövri mətbuatın yayılmasında, onun geniş oxucu auditoriyasına çatdırılmasında böyük xidmətləri...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ