Барка
Халкьдин шаир 6(300), июль, 2016      Вичин хци къелемдални ва­танпересвилелди, къени къи­лих­рални инсанпересвилелди халкь­­дин патай чIехи гьуьрмет къа­занмишнавай лезгийрин сейли шаир, кхьираг, драматург,...
РикIелай тефир мярекат 5(299), июнь, 2016      Сад лагьай гъилер тир заз ихьтин мярекат акваз. 800-далай виниз кас гьакьзавай зал кьиляй-кьилди ацIанвай. 200-далай гзаф инсанар чка тахьана кIвачел акъвазнавай. Абуру эхирдал кьван кIвачел...
Хъсан крарин геле аваз 5(299), июнь, 2016      АкьалтIай иер, цуькверивди дигай гатфарилай кьулухъ дуьньядиз чим акъудзавай гад алукьзава. ТIебиатди инсанриз гьар са жуьредин няметарни гьа и чIавуз бахш ийизва. 1936-йисан ихьтин...
РикIериз экв чукIурзавайди 1(295), январь, 2016      ЦIуд йис я Дагъустандин гьукуматдин телевиденидин «Вахтар ва инсанар» тIвар алай лезги гунугди дуьньядин лезгияр сад-садав агудиз. ЦIуд йис я эфирдай дидед чIалан иер тIям, адан...
Сейли академик 1(295), январь, 2016      И мукьвара информатикадин илимдин рекьяй вири дуьньядиз сейли тир Камил Айдазадедин 65 йис хьана. Нафт ва газ гьасилдай технологиядин процессар идара авунин системаяр чирунин рекьяй...
Şərəfli əmək yolu 10(293), ноябрь, 2015      Onun keçdiyi şərəfli əmək yolu, xeyirxah əməlləri çoxlarına örnək ola bilər. Respubli­kamızın nüfuzlu ziyalılarından və bacarıqlı rəhbər işçilərindən biri kimi ta­nınmış İmran Rzayev 32 il­dir ki, “Azər­b­­kollektiv Təsərrüfatlararası...
ЧIехи Сувар 8(291), сентябрь, 2015      КIуьд йис инлай ви­лик, 2006-йисан 15-июл­диз Дер­бентда хьа­йи Рос­сиядин  Федера­ция­дин Президент В.В. Пу­тина шегьердин дегь чIа­варин гуьмбетриз ки­лигна лагьанай:...
Чи барка 7(290), август, 2015      И йикъара лезги халкьдин кьегьал хва Имам Яралиев кьиле аваз Ахцегь шегьерда кьиле фейи «Шарвили» эпосдин сувар генани гурлуди хьана. Агъзурралди инсанри иштирак авур суварихъ...
Mənim qələm dostum 7(290), август, 2015      Tanınmış yazıçı, publisist və şair Flora Xəlilzadə Zəngəzur mahalının Sisian rayonunun Urud kəndində anadan olub. Rayonun Vağədi kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra ADU-nun jurnalistika fakül­təsinə daxil olub və 1977-ci ildə oranı bitirib. "Azərbaycan tə­biəti" jurnalında,...
«Сувар»у скоро 20 лет 6(289), июль, 2015      В начале  2016 года «Сувар»у исполнится 20 лет. За 19 лет своего существования ансамбль  завоевал большую любовь лезгинского народа,  музыкальное искусство которого  с...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(334)
сентябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ