Барка
«Этноглобус»у 9 лет 2(307), февраль, 2017      Вот уже 9 лет в социально информа­ци­онном прост­ранстве нашей респуб­лики функ­ционирует он­лайн между­народный инфор­ма­ци­он­но-анали­тический центр «Этноглобус». ...
İstedad 2(307), февраль, 2017      Onunla ötən əsrin 70-ci illərində, Azərbaycan KP MK-nın “Sovet kəndi” qəzetində işlədiyim dövrdə tanış olmuşam. Özü də bu tanışlıq təsadüfi olub. Qışın oğlan çağı idi. Redaktor məni yanına çağırıb dedi: “Qubanın qabaqcıl təsərrüfatlarından...
Агалкьунар тIалабзава 1(306), январь, 2017     ТIвар-ван авай журналист ва шаир, лезги чIалаз, медениятдиз, халкьдин тIал алай месэлайриз талукь сад-садалай марагълу макъалайрин автор Мегьамед Ибрагьимов кьиле тухвай конкурсдин...
Таватрин тават 1(306), январь, 2017      Жемиладин сегьнедин меденият, лезгийрин ацукьун-къарагъунив кьадайвал абурлуз алукIун акурбуру, адан ванцихъ яб акалайбуру вирида сад хьиз лугьуда: «Таватрин тават я Жемила»....
Mənalı həyat yolu 1(306), январь, 2017      Bacarıqlı insan hansı sahədə işləyirsə işləsin, mütləq öz istedad və qabiliyyətini sübut etməyə imkan və şərait tapır. Sizə haqqında danışmaq istədiyimiz, respublıkamızın adlı-sanlı kooperasiya işçilərindən biri olan Əlimurad Musayev kimi.      Musayev Əlimurad...
Мурадрин геле аваз 1(306), январь, 2017      Фаризат Зейналовадиз  «Дагъустан Республикадин халкьдин артист» гьуьрметдин тIвар ганва лагьай хабар адан сенятдал рикI алайбуру гзаф хушвилелди кьабулна. Вичихъ успагьи...
Гьалал я ваз! 1(306), январь, 2017      Лезгийрин тIвар-ван авай сеняткар, Азербайжандиз ва Дагъустандиз кларнетдал ягъизвай зурба макьамчи хьиз сейли тир Ширбет Рзагулиеваз и мукьвара «Дагъустандин халкьдин артист»...
Газетдал рикI алайди 10(304), ноябрь, 2016      «Самурдин» 25 йисан юбилей мукьвал жезвай и йикъара газетдикай фагьумдайла адан таъсиб чIугвазвай дишегьлийри 20 йис вилик туькIуьрай ва къедалди кардик квай «Таватар» кIватIал...
Чи барка 10(304), ноябрь, 2016      «Самур» газетдин кIеви дустарикай тир Исмаиллы райондин Сумагъаллы хуьруьн юкьван мектебдин муаллим, вичихъ 40 йисан педагогвилин стаж авай Макъсуд Халилован и йикъара 60 яшар...
ЧIехи агалкьун 7(301), август, 2016      И йикъара Рио-де Жанейрода кьиле фейи XXXI Гатун Олимпиядин Къугъунра Азер­байжандин хкянавай командади са къизилдин, ирид гимишдин ва цIуд буьруьнждин медалар къа­чуна. Санлай...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ