Барка
«Dodo» işıq üzü gördü 7(312), август, 2017      Bütün dünyada mətbuatın çoxlu problemlərlə üzləşdiyi bir vaxtda Bakıda talış dilində “Dodo” adlı daha bir qəzetin nəşrə başlaması sevindirici hadisədir. Bildiyimiz kimi, talışların “Tolişi sedo” qəzeti 1992-ci ildən Bakıda nəşr olunur.    ...
Вирида дамахзава 6(311), июль, 2017      Вичин уьмуьр лезги чIалан илимдиз бахш авунвай и зурба алимдалди вирида дамахда. Хиналугъвийри гьатта ам чпин руш я лугьуда. Вучиз лагьайтIа са йисуз и дагъдин хуьре яшамиш хьайи, чкадин...
Чешне къалурзава 6(311), июль, 2017 Инсан хьиз адакай вирибур рикI алаз рахада: «Чина хъвер авай, умун, къени къилихрин, дамах гвачир кас я, - лугьуда, - дуствилиз вафалу, вичин халкьдин хьиз, маса халкьарин тIварни вине кьадай,...
Агалкьунрин рекье 6(311), июль, 2017      Адилов Билал Икраман хва  1967-йисан 29-майдиз КцIар райондин СтIуррин хуьре дидедиз хьана. Хуьре юкьван мектеб акьалтIарайдалай кьулухъ ада Азербайжандин Экономикадин Институтда...
Мубарак 3(308), март, 2017 Гьар са нумра сел тир вацIун яд авай, Лезги газет Бакуда тек сад авай. «Правдадихъ» хьтин еке ад авай, «Самур» газет, ваз и сувар мубарак!   Четинвилер алуд ийиз винелай,...
«Этноглобус»у 9 лет 2(307), февраль, 2017      Вот уже 9 лет в социально информа­ци­онном прост­ранстве нашей респуб­лики функ­ционирует он­лайн между­народный инфор­ма­ци­он­но-анали­тический центр «Этноглобус». ...
İstedad 2(307), февраль, 2017      Onunla ötən əsrin 70-ci illərində, Azərbaycan KP MK-nın “Sovet kəndi” qəzetində işlədiyim dövrdə tanış olmuşam. Özü də bu tanışlıq təsadüfi olub. Qışın oğlan çağı idi. Redaktor məni yanına çağırıb dedi: “Qubanın qabaqcıl təsərrüfatlarından...
Агалкьунар тIалабзава 1(306), январь, 2017     ТIвар-ван авай журналист ва шаир, лезги чIалаз, медениятдиз, халкьдин тIал алай месэлайриз талукь сад-садалай марагълу макъалайрин автор Мегьамед Ибрагьимов кьиле тухвай конкурсдин...
Таватрин тават 1(306), январь, 2017      Жемиладин сегьнедин меденият, лезгийрин ацукьун-къарагъунив кьадайвал абурлуз алукIун акурбуру, адан ванцихъ яб акалайбуру вирида сад хьиз лугьуда: «Таватрин тават я Жемила»....
Mənalı həyat yolu 1(306), январь, 2017      Bacarıqlı insan hansı sahədə işləyirsə işləsin, mütləq öz istedad və qabiliyyətini sübut etməyə imkan və şərait tapır. Sizə haqqında danışmaq istədiyimiz, respublıkamızın adlı-sanlı kooperasiya işçilərindən biri olan Əlimurad Musayev kimi.      Musayev Əlimurad...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ