Барка
“Samur” mayakımızdır 11(337), декабрь, 2019     Uzun illər idi ki, “Samur” qəzetinə həsədlə baxırdım. Ləzgi dilində bir neçə söz bildiyimə baxmayaraq, məndə həmişə bu qəzetin müxtəlif sayları olub. Ləzgi xalqı çox xoşbəxtdir ki, onun belə bir mətbu orqanı var. Doğma dili, mədəniyyəti, adət-ənənələri, folkloru...
Чи экв я 11(337), декабрь, 2019    Играми редакция! Алай йис кьилиз акъатзава. Гьар са касди «за и йисуз вуч авуна, захъ гьихь­тин агалкьунар, гьихьтин та­тугайвилер хьана» лугьуз фикир-фагьумзава. Чна – кIел­дайбуру...
Награды журналистам 6(332), июль, 2019      22 июля 2019 года в Баку, в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) состоялась встреча с журналистами, посвященная Дню на­циональной прессы Азербайджана. Этот праздник приурочен...
Онлайн-радио 6(332), июль, 2019      Ji Radio. Так называется недавно созданное онлайн радио. Сотни пользователей социальных сетей встре­тили эту новость с во­оду­шевлением и активно об­суж­дают ее. Онлайн радио...
РикI ахъайдай кар 6(332), июль, 2019      Играми аялар, дидеяр, бубаяр! Куь театрдал рикI алани? Квез лезги тамашаяр сегьнедал эцигунин карда мукьувай иштирак ийиз кIанзавани?      2019-йисан 10-август­ди­лай Баку...
Мураддив агакьрай 5(331), июнь, 2019      И йикъара Дагъустандин За­рийрин КIватIалди лезгийрин тIвар-ван авай шаир, цIудралди шии­рат­динни гьикаятдин ктабрин автор, фи­лологиядин илимрин доктор Фей­зудин Нагъиеван...
Агалкьун 5(331), июнь, 2019     Вич Дагъустан Республикадин Ахцегь райондай тир Марина Ибрагьимовади и йикъара «Зи уьлкве – зи Россия» тIвар ганвай Вирироссиядин ХVI конкурсда сад лагьай чка кьуна. Конкурсдин...
Təvazökar alim 3(329), март, 2019      Azərbaycan elminə öz töhfələrini vermiş Benyaməddin Bəyağa oğlu Davudov 1939-cu ilin  martın 31-də Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Qusar rayonunun Hil kəndində anadam olmuşdur.       Kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin...
Халкьдин шаир 1(327), январь, 2019      Вичин къелемдални ва­тан­­­пе­­рес­вилелди, къени къи­лих­рални ин­сан­пе­рес­вилелди халкь­­дин патай чIе­хи гьуьрмет къа­­занмишнавай лез­гийрин...
Экуь инсанар 7(323), август, 2018      1997-йисуз Къебеледа хьайила чун ина элдин агъсакъал Агъамурад Исмаи­ловахъ галаз таниш хьанай. Ватандин ЧIехи дяведин яцIарай акъатай, Шарвилидин суй авай и касди колхоздин регьбервиле...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(345)
ноябрь, 2020


РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ