Чешне къачу!
Кьегьал 11(305), декабрь, 2016      Дуьньяда кьегьалвилиз гьа­миша вахт ва чка жагъида. Ада яшдизни килигдач. За квез вичикай ихтилатзавай жегьилдин уьмуьрдини икI тирди тестикьарзава. Редакциядиз са жегьил атанвай....
Цмура цIийи мектеб 8(302), сентябрь, 2016       Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан райондин къадим хуьрерикай тир, вичяй 3 генерал, 4 полковник, 5 илимрин докторар, 5 илимрин кандидатар акъатнавай Цмур гила вичин карчийралдини...
Иерни жезва, аваданни 7(301), август, 2016      Вичихъ лугьуз тежедай кьван иер тIебиат, ватанперес ва зегьметдал рикI алай инсанар авай Исмаиллы район йис-сандивай иерни жезва, аваданни. Са шумуд халкьдин векилар: азербайжанвияр,...
Жуван халкьдиз вафалу жен 4(298), май, 2016      Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан райондин кьил Нариман Абдулмуталибов халкьдин патай чIехи гьуьрмет къа­занмишнавай кас я. ТIвар-ван авай сихилдин векил тир адан буба Шамсудин...
Дидедин фу 9(292), октябрь, 2015      Базарда хьран фу маса гузвай дишегьлияр акурла рикI юзада зи. Жуван хайи фан гьуьм галукьайла хъуьтуьл жечни инсан? Ингье себеб тек им туш. Хьрак фу чран гьикьван залан кIвалах ятIа...
Къебелевийри «Самур» кхьизва 6(289), июль, 2015      Азербайжандин лезги газет «Самур» кхьизвайбурун кьадар къадим Къебеледа йис-сандивай пара жезва. Дидед чIалал акъатзавай газет чи намус я,  адаз дидед чIалан кябедиз хьиз...
Как малыш сплотил кусарцев 5(288), май, 2015      В середине апреля в социальных сетях появилась ин­фор­мация о том, что маленькому жителю города Кусары Асиму нужна помощь. Ребе­нок, которому  чуть больше го­да, нуждается...
Örnək 4(287), апрель, 2015      Bu il mayın 9-da bütün tərəqqipərvər bəşəriyyət Bö­yük Vətən müharibəsində sovet xalqının alman faşizmi üzə­rində çaldığı Böyük Qələbənin 70 illiyini təntənə ilə qeyd edəcək.       Böyük qəhrəmanlıqlar, misilsiz...
Ашукь Алескер рикIе аваз 12(283), декабрь, 2014      Хъсандиз лагьанва бубайри: «Шаирар дидейри хада, халкьди хуьда». Халкьди хуьзвайвиляй абурун тIварарни теснифар виш йисарин яцIарай акъатиз шумудни са несилрал агакьда. Са гафни...
Vətəndaş mövqeyi 12(283), декабрь, 2014      Hər vətəndaş doğulduğu kəndi üçün kiçik də olsa bir iş görsə, respublikamız cənnətə dönər. Bunun üçün yurd təəssübkeşliyi və vətənpərvərlik tələb olunur. Oxucumuz Babək Əliyevin mək­tu­bu­nu oxuyanda onun vətəndaş mövqe­yinin...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(345)
ноябрь, 2020


РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ