Лезги чIалан месэлаяр
Кьил кьазвачир рехнеяр 8(345), ноябрь, 2020     ЧIехи халкьарик ва чIаларик рехне кутаз, абуру тарихда къугъвай роль тIимилариз алахъзавайбур виликан девирра хьиз, гилани авачиз туш. Лезги халкьдикни чIалак сифте яз алатай асирдин...
Дидед чIал ватан я 5(342), август, 2020     (Эвел газетдин 2020-йисан 18-март-дин нумрада)       Мисал яз, къуба  нугъатра  гегегьеншдиз менфят къачунвай агъадихъ галай гафар къалуриз жеда:   баклук – гьажикIадин...
Дидед чIал ватан я 3(340), март, 2020    Дуьньядин лезгияр агудзавай, чун халкь хьиз сад ийизвай кьилин шартI чIал я. Халкьдикай халкь, миллетдикай миллет ийизвайди адан дидед чIал я. Чун хьтин чпихъ кьилди гьукумат авачир халкьар...
РИКIЕЛАЙ ТЕФИР МЯРЕКАТ 2(339), февраль, 2020    Алай йисан 21-февралдиз Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан районда лезги чIал хуьниз, чируниз ва вилик тухуниз талукьарнавай илимдинни тежрибадин VIII конференция кьиле фена. Вини...
Ləzgi dili 10(336), ноябрь, 2019    İber-Qafqaz dillərinin nax-dağıstan qrupunun (əvvəllər nax-ləzgi və yaxud çeçen-ləzgi qrupu adlanırdı) ləzgi yarımqrupuna aid olan ləzgi dili dünyanın qədim dillərindən biridir. Onu tədqiq edən yerli və xarici alimlərin bir qismi əvvəllər bu dilin 4 min il bundan əvvəl yarandığını israr...
САНАЛ КХЬИН! 8(334), сентябрь, 2019       Играми кIелдайбур! 2019-йисан 10-октябрдиз Дагъустан Республикадин районра, Урусатдин лезги диаспораяр авай шегьерра, гьакIни чи ватанэгьлияр яшамиш жезвай маса уьлквейра лезгидалди...
Санал кхьин! 7(333), август, 2019      Играми кIелдайбур! 2019-йи­сан 10-октябрдиз Дагъустан Рес­публикадин районра, Урусатдин лезги диаспораяр авай шегьерра, гьакIни чи ватанэгьлияр яша­миш жезвай маса уьлквейра лез­гидалди...
КIелдайбурун мярекат 4(330), май, 2019      И йикъара “Самур” газетдин редакцияда лезги чIал хуьниз ва вилик ту­хуниз талукьарнавай эл­къвей стол кьиле фена. Алим­ри, журналистри, ха­йи чIа­лал рикI алай же­гьилри,...
Cанал кхьин! 4(330), май, 2019      Эхиримжи йисара лезгийрин вилик-кьилик галай ксари кьиле тухузвай хъсан крарикай сад хайи чIал хуьн ва вилик тухун патал ийизвай алахъунар я. Урусатда, виликан СССР-дин са шумуд республикада...
Чи алфавитдиз кьецI гумир! 3(329), март, 2019      Азербайжан Республикадин Об­ра­зо­­ванидин Министерстводин ки­рилл гра­фикадин бинедаллаз туь­кIуьрнавай лезги ал­фавит латин графикадал элкъуьриз кIан­­завай...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ