Лезги чIалан месэлаяр
Ləzgi dili 10(336), ноябрь, 2019    İber-Qafqaz dillərinin nax-dağıstan qrupunun (əvvəllər nax-ləzgi və yaxud çeçen-ləzgi qrupu adlanırdı) ləzgi yarımqrupuna aid olan ləzgi dili dünyanın qədim dillərindən biridir. Onu tədqiq edən yerli və xarici alimlərin bir qismi əvvəllər bu dilin 4 min il bundan əvvəl yarandığını israr...
САНАЛ КХЬИН! 8(334), сентябрь, 2019       Играми кIелдайбур! 2019-йисан 10-октябрдиз Дагъустан Республикадин районра, Урусатдин лезги диаспораяр авай шегьерра, гьакIни чи ватанэгьлияр яшамиш жезвай маса уьлквейра лезгидалди...
Санал кхьин! 7(333), август, 2019      Играми кIелдайбур! 2019-йи­сан 10-октябрдиз Дагъустан Рес­публикадин районра, Урусатдин лезги диаспораяр авай шегьерра, гьакIни чи ватанэгьлияр яша­миш жезвай маса уьлквейра лез­гидалди...
КIелдайбурун мярекат 4(330), май, 2019      И йикъара “Самур” газетдин редакцияда лезги чIал хуьниз ва вилик ту­хуниз талукьарнавай эл­къвей стол кьиле фена. Алим­ри, журналистри, ха­йи чIа­лал рикI алай же­гьилри,...
Cанал кхьин! 4(330), май, 2019      Эхиримжи йисара лезгийрин вилик-кьилик галай ксари кьиле тухузвай хъсан крарикай сад хайи чIал хуьн ва вилик тухун патал ийизвай алахъунар я. Урусатда, виликан СССР-дин са шумуд республикада...
Чи алфавитдиз кьецI гумир! 3(329), март, 2019      Азербайжан Республикадин Об­ра­зо­­ванидин Министерстводин ки­рилл гра­фикадин бинедаллаз туь­кIуьрнавай лезги ал­фавит латин графикадал элкъуьриз кIан­­завай...
Əlifbamıza dəyməyin! 3(329), март, 2019      Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin kiril qrafikalı ləzgi əlifbasını dəyişdirmək, onu latın qrafikasına keçirmək niyyətindən xəbər tutan və həmin məsələni 28 noyabr 2018-ci il tarixli sayında “Bir xalqın iki əlifbası?”, “Metodikadan kənar kitab” sərlövhəli...
Görüş oldu, amma düyün açılmadı 2(328), февраль, 2019      Qəzetimizin 28 noyabr və 19 dekabr 2018-ci il tarixli saylarında dərc olun­muş “Bir xalqın iki əlifbası?”, “Meto­di­kadan kənar kitab” və “Ləzgi əlifbası ta­rixindən” məqalələri geniş əks-səda do­ğurmuşdur. Yüzlərlə oxucu 1938-ci ildə kiril qrafikası...
Əks-səda 1(327), январь, 2019      Qəzetimizin 28 noyabr və 19 dekabr 2018-ci il tarixli saylarında dərc olunmuş “Bir xalqın iki əlifbası?”, “Metodikadan kənar kitab” və “Ləzgi əlifbası tarixindən” sərlövhəli məqalələr oxucular arasında böyük əks-səda doğurmuşdur. Aşağıda İnternetdə...
Ləzgi əlifbası tarixindən 10(326), декабрь, 2018      Qədim tarixə və mədəniy­yətə malik ləzgilərin və bu dil qrupuna daxil olan xalqların əcdadları eramızdan əvvəl IV əsrdə Qaf­qaz Albaniyası dövlətinin əsas yaradıcıları olmuşlar. Ləzgilərin dili də dünyanın qədim dillərindən biridir. Dahi rus yazıçısı M.A.Şoloxovun dediyi...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 11(337)
декабрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ