Лезги чIалан месэлаяр
Дидед чIал ватан я 5(342), август, 2020     (Эвел газетдин 2020-йисан 18-март-дин нумрада)       Мисал яз, къуба  нугъатра  гегегьеншдиз менфят къачунвай агъадихъ галай гафар къалуриз жеда:   баклук – гьажикIадин...
Дидед чIал ватан я 3(340), март, 2020    Дуьньядин лезгияр агудзавай, чун халкь хьиз сад ийизвай кьилин шартI чIал я. Халкьдикай халкь, миллетдикай миллет ийизвайди адан дидед чIал я. Чун хьтин чпихъ кьилди гьукумат авачир халкьар...
РИКIЕЛАЙ ТЕФИР МЯРЕКАТ 2(339), февраль, 2020    Алай йисан 21-февралдиз Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан районда лезги чIал хуьниз, чируниз ва вилик тухуниз талукьарнавай илимдинни тежрибадин VIII конференция кьиле фена. Вини...
Ləzgi dili 10(336), ноябрь, 2019    İber-Qafqaz dillərinin nax-dağıstan qrupunun (əvvəllər nax-ləzgi və yaxud çeçen-ləzgi qrupu adlanırdı) ləzgi yarımqrupuna aid olan ləzgi dili dünyanın qədim dillərindən biridir. Onu tədqiq edən yerli və xarici alimlərin bir qismi əvvəllər bu dilin 4 min il bundan əvvəl yarandığını israr...
САНАЛ КХЬИН! 8(334), сентябрь, 2019       Играми кIелдайбур! 2019-йисан 10-октябрдиз Дагъустан Республикадин районра, Урусатдин лезги диаспораяр авай шегьерра, гьакIни чи ватанэгьлияр яшамиш жезвай маса уьлквейра лезгидалди...
Санал кхьин! 7(333), август, 2019      Играми кIелдайбур! 2019-йи­сан 10-октябрдиз Дагъустан Рес­публикадин районра, Урусатдин лезги диаспораяр авай шегьерра, гьакIни чи ватанэгьлияр яша­миш жезвай маса уьлквейра лез­гидалди...
КIелдайбурун мярекат 4(330), май, 2019      И йикъара “Самур” газетдин редакцияда лезги чIал хуьниз ва вилик ту­хуниз талукьарнавай эл­къвей стол кьиле фена. Алим­ри, журналистри, ха­йи чIа­лал рикI алай же­гьилри,...
Cанал кхьин! 4(330), май, 2019      Эхиримжи йисара лезгийрин вилик-кьилик галай ксари кьиле тухузвай хъсан крарикай сад хайи чIал хуьн ва вилик тухун патал ийизвай алахъунар я. Урусатда, виликан СССР-дин са шумуд республикада...
Чи алфавитдиз кьецI гумир! 3(329), март, 2019      Азербайжан Республикадин Об­ра­зо­­ванидин Министерстводин ки­рилл гра­фикадин бинедаллаз туь­кIуьрнавай лезги ал­фавит латин графикадал элкъуьриз кIан­­завай...
Əlifbamıza dəyməyin! 3(329), март, 2019      Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin kiril qrafikalı ləzgi əlifbasını dəyişdirmək, onu latın qrafikasına keçirmək niyyətindən xəbər tutan və həmin məsələni 28 noyabr 2018-ci il tarixli sayında “Bir xalqın iki əlifbası?”, “Metodikadan kənar kitab” sərlövhəli...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 5(342)
август, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ