Эпитафия
И дуьньядин тIалар аку... 6(332), июль, 2019      И дуьньяда гьикьван тIалар ава… Дидед тIалар, бубад тIалар, балад тIалар. Диде дуьньядилай вахтсуз фейи багъри веледдихъ акьван зарулдиз ишеда хьи, кьве вилелай атай накъвар ирид...
ТIвар амукьда 5(331), июнь, 2019      Азербай­жан­дин журналис­ти­кадиз чIехи зиян хьана. Рес­пуб­ли­ка патал жур­на­листар гьа­зу­ру­нин кар­да чIехи тир роль къугъвай, гзаф йисара Азер­­бай­жан­дин...
Ömür necə vəfasızmış... 2(328), февраль, 2019      O, həyatdan qəfil köçdü. Özü də ad günü ərəfəsində, ömrünün 66-cı baharını qeyd etməyə hazırlaşdığı vaxtda. Bir dəfə ən yaxşı dostlarından birinin vaxtsız dünyasını dəyişməsindən çox kədərlənərək “Ömür necə vəfasızmiş...”...
Дегь кхьинар 1(327), январь, 2019      Къебеле райондин Эмирван хуьруьн сурарин къванерал алай и кхьинрин шикилар чIугунвайди Ракъсад Мусаев я. Ада лугьузвайвал, и райондин, гьакIни Исмаиллы райондин лезгияр яшамиш жезвай...
Eldən getdi... 8(324), сентябрь, 2018      Kaş bu xəbər yalan olaydı... Kaş bu faciə baş verməyəydi... Vüqar Şahismayıl oğlu Ismayılov... O, bir evə, bir nəslə deyil, bir rayona vüqar gətirən oğul idi. Başdan-başa yaraşıq, mədəniyyət, səmimiyyət idi. Qəlbinin işığı üzündə həkk olunmuşdu. Bənzərsiz həkim idi......
Останется в сердцах 3(319), апрель, 2018      Научная общественность Азер­байд­жана и Дагестана понесла тяжелую утрату. 11 марта 2018 года после тяжелой бо­лезни скончался Сардаров Гасанага Ахмедкерим ог­лы, проработавший...
Будет жить в лезгинской песне 3(319), апрель, 2018      Наверное, у каждого в жизни случались моменты сожаления, но труднее всего, когда сожаление смешивается с горем. Ровно год, как я потеряла своего Патриота.       Звали ее Джагане,...
ЧIехи камалэгьли чи арада амач 11(316), декабрь, 2017      Алай йисан 18-декабрдиз ван хьайи залан хабарди чи рикIер къарсурна. Алай аямдин прикладной ва монументальный живописдин зурба сеняткаррикай сад, вичин эсерриз гьиссерин деринвал,...
РикIера гел туна 3(308), март, 2017      Залан хабарди чи рикIер къарсурна. Алай йисан 15-мартдиз лезги интеллигенциядин зурба векилрикай тир «Самур» Лезги Милли Меркездин кьил Шаир Гьасанова вичин дуьнья дегишарна....
Загадочный Дагестан 3(308), март, 2017 Ахтынские источники        Вдоль по течению небольшой, но бурной реки Ахты-чай, неподалеку от поселения Ахты, расположились горячие источники, которые очень популярны среди местного...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(334)
сентябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ