Эпитафия
Ömür necə vəfasızmış... 2(328), февраль, 2019      O, həyatdan qəfil köçdü. Özü də ad günü ərəfəsində, ömrünün 66-cı baharını qeyd etməyə hazırlaşdığı vaxtda. Bir dəfə ən yaxşı dostlarından birinin vaxtsız dünyasını dəyişməsindən çox kədərlənərək “Ömür necə vəfasızmiş...”...
Дегь кхьинар 1(327), январь, 2019      Къебеле райондин Эмирван хуьруьн сурарин къванерал алай и кхьинрин шикилар чIугунвайди Ракъсад Мусаев я. Ада лугьузвайвал, и райондин, гьакIни Исмаиллы райондин лезгияр яшамиш жезвай...
Eldən getdi... 8(324), сентябрь, 2018      Kaş bu xəbər yalan olaydı... Kaş bu faciə baş verməyəydi... Vüqar Şahismayıl oğlu Ismayılov... O, bir evə, bir nəslə deyil, bir rayona vüqar gətirən oğul idi. Başdan-başa yaraşıq, mədəniyyət, səmimiyyət idi. Qəlbinin işığı üzündə həkk olunmuşdu. Bənzərsiz həkim idi......
Останется в сердцах 3(319), апрель, 2018      Научная общественность Азер­байд­жана и Дагестана понесла тяжелую утрату. 11 марта 2018 года после тяжелой бо­лезни скончался Сардаров Гасанага Ахмедкерим ог­лы, проработавший...
Будет жить в лезгинской песне 3(319), апрель, 2018      Наверное, у каждого в жизни случались моменты сожаления, но труднее всего, когда сожаление смешивается с горем. Ровно год, как я потеряла своего Патриота.       Звали ее Джагане,...
ЧIехи камалэгьли чи арада амач 11(316), декабрь, 2017      Алай йисан 18-декабрдиз ван хьайи залан хабарди чи рикIер къарсурна. Алай аямдин прикладной ва монументальный живописдин зурба сеняткаррикай сад, вичин эсерриз гьиссерин деринвал,...
РикIера гел туна 3(308), март, 2017      Залан хабарди чи рикIер къарсурна. Алай йисан 15-мартдиз лезги интеллигенциядин зурба векилрикай тир «Самур» Лезги Милли Меркездин кьил Шаир Гьасанова вичин дуьнья дегишарна....
Загадочный Дагестан 3(308), март, 2017 Ахтынские источники        Вдоль по течению небольшой, но бурной реки Ахты-чай, неподалеку от поселения Ахты, расположились горячие источники, которые очень популярны среди местного...
Bağışla bizi, Çingiz! 1(306), январь, 2017      Bir aydır Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsgəri  Çingiz Qurbanovun ailəsi, doğmaları və əzizləri həyəcan, üzüntü, acı dolu günlər, saatlar, dəqiqələr yaşayır. Hic­ran bitmir ki, bitmir. 2016-cı ilin  dekabrın 29-da  erməni silahlı qüvvələrinin...
Xatirələrdə yaşayır 11(305), декабрь, 2016      Onun haqqında söhbət düşəndə gözlərim önündə uca dağlar canlanır. Zirvəsi daim qarla örtülü vüqarlı dağlar. Onu dağlarla müqayisə etməyim təsadüfi deyil. 1920-ci ildə Şahdağın ətəyində yerləşən Qusarda anadan olmuş Həlimə Xanbaba qızı Əfəndiyeva...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ