SOS!!!
Ləzgi dilində verilişlər eşidilmir 12(259), декабрь, 2012      İyirmi il bundan əvvəl, 1992-ci ilin sentyabrın 16-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı "Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və mədəniyyətinin inkişafı üçün dövlət yardımı...
Ləzgi dilində dərsliklər çatişmir 10(257), октябрь, 2012 Son yeddi il ərzində eyniadlı bir neçə məqalə ilə respublikamızın Quba, Qusar, Xaçmaz, İsmayıllı, Qəbələ və Oğuz rayonlarının ləzgi dili və ədəbiyyatı tədris olunan məktəblərində “Ləzgi dili” və “Ləzgi ədəbiyyatı” dərsliklərinin çatışmadığı barədə həyəcan signalı...
КIвач галкIурун?... 12(247), декабрь, 2011 И йикъара чи редакциядиз атай шаир Бажиханум Исаевади вичин “Зи гъед” ктаб ва алай йисан ноябрдин вацра   акъатнавай “ЧиРагъ” журнални гъанвай. Ирид вацра акъат тавур “ЧиРагъдин”...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ