SOS!!!
Спасём жизнь Жасмины 7(301), август, 2016      Эту очаровательную девушку зовут Жасмина. Высокая, стройная, с выразительными черными глазами и обворожительной улыбкой она походит на голливудских звезд. Природа одарила ее не только...
Öncə mənəviyyat 6(300), июль, 2016      Qəzetimizin 28 noyabr 2014-cü il tarixli sayında dərc etdiyimiz “Mənəviyyat polisi vacibdir” sərlövhəli məqalədə qaldırdığımız mühüm problemə yenidən qayıdır və onun həyata keçiriləcəyinə ümid bəsləyirik.      Abbas Səhhətin “Vətən”...
Вири къарсурай вакъиа 11(294), декабрь, 2015      Алай йисан 4-декабрдиз Каспи гьуьлелай къарагъай гужлу чайгъунди ина нафтIадин  мяденрал кIвалахзавай ксарин кьилел акьал­тIай пис мусибат гъана. Гарун зарбвал са тIимил гагьда...
Террордиз ваъ! 10(293), ноябрь, 2015      Алай йисан 14-ноябрдин йифиз Франциядин кьилин шегьер тир Парижда кьиле фейи террордин вакъиайри вири дуьнья къарсурна. Кьвед лагьай дуьньядин дяведилай кьулухъ Франциядин кьилел...
Им вучтин адет я? 7(290), август, 2015      Играми редакция! Зун асулдай къубави я, амма шумуд йисар я Урусатда яшамиш жез. Адет тирвал, цIинин гатуз зун жуван хайибурал кьил чIугваз хтанвай. Дустуни вичиз Дигагьдал мехъерик...
Ваз вуч кIанзава, «Алам»? 6(289), июль, 2015      И йикъара кIелдайбуру фад-фад редакциядиз зенгер ийиз жузазва: «Аламдиз» квевай вуч кIанзава? Журналдин алай йисан 2-нумра акъатайдалай кьулухъ суал гузвайбурун кьадар генани...
Фадлай хьана кIанзавайди тир 4(287), апрель, 2015      Мукьвара Россияда Милли месэлайрихъ галаз маш­­гъул жедай кьилди идара кардик кутада. Ада мил­ли рафтарвилерин рекьяй гьукуматдин сиясат кьи­ле тухуда. Гила уьлкведин гьар...
Asimə kömək edək! 4(287), апрель, 2015         Şəkildə gördü­yü­nüz uşa­ğın hə­yatı təhlükə­dədir. Onun sol böyrəyi çür­üyüb, sağ böy­rəyində əmə­­li­y­yat ap­arılmasa, onu xi­las etmək müm­kün olmayacaq. Qusar ra­yonunun...
Хъсан ктаб я, ингье… 10(281), октябрь, 2014      Алатай йисан эхирра машгьур урус тарихчи, профессор Рудольф Иванова Москвада «Правда о Хаджи-Мурате» тIвар алай ктаб чапдай акъудна. Са гафни авачиз, им документрин бинедаллаз...
Маса чIалар чирзава, лезги чIал ваъ 9(280), сентябрь, 2014     Азербайжандин ЧIаларин Университет фадлай авай ва чирвилерин карханайрин арада тафаватлу жезвай университетрикай сад я. Ина 6 агъзурдалай гзаф жегьилри кIелзава. Алай йисуз университетдиз...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(335)
октябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ