SOS!!!
Ваз вуч кIанзава, «Алам»? 6(289), июль, 2015      И йикъара кIелдайбуру фад-фад редакциядиз зенгер ийиз жузазва: «Аламдиз» квевай вуч кIанзава? Журналдин алай йисан 2-нумра акъатайдалай кьулухъ суал гузвайбурун кьадар генани...
Фадлай хьана кIанзавайди тир 4(287), апрель, 2015      Мукьвара Россияда Милли месэлайрихъ галаз маш­­гъул жедай кьилди идара кардик кутада. Ада мил­ли рафтарвилерин рекьяй гьукуматдин сиясат кьи­ле тухуда. Гила уьлкведин гьар...
Asimə kömək edək! 4(287), апрель, 2015         Şəkildə gördü­yü­nüz uşa­ğın hə­yatı təhlükə­dədir. Onun sol böyrəyi çür­üyüb, sağ böy­rəyində əmə­­li­y­yat ap­arılmasa, onu xi­las etmək müm­kün olmayacaq. Qusar ra­yonunun...
Хъсан ктаб я, ингье… 10(281), октябрь, 2014      Алатай йисан эхирра машгьур урус тарихчи, профессор Рудольф Иванова Москвада «Правда о Хаджи-Мурате» тIвар алай ктаб чапдай акъудна. Са гафни авачиз, им документрин бинедаллаз...
Маса чIалар чирзава, лезги чIал ваъ 9(280), сентябрь, 2014     Азербайжандин ЧIаларин Университет фадлай авай ва чирвилерин карханайрин арада тафаватлу жезвай университетрикай сад я. Ина 6 агъзурдалай гзаф жегьилри кIелзава. Алай йисуз университетдиз...
Буьркьуьдаз экв кIанзава 8(279), август, 2014       Са чIавуз вири Азербайжандиз сейли тир Ивановка хуьре гила тежер хьтин вакъиаяр кьиле физвалда. Никитинан тIварунихъ галай колхоздин са шумуд варз инлай вилик хкянавай цIийи седри...
Başqa vətənimiz də var imiş 7(278), июль, 2014      Respublikamızın bəzi mətbuat orqanlarında – “Hüriyyət”, “Gündəm” və digər qəzetlərdə ləzgi xalqını aşağılayan məqalələrin dərc olunması getdikcə dəb şəklini alır. Belə materialların Yaxın Şərqdə dini və milli zəmində münaqişələrin daha da qızışdığı...
Хъсанариз кIанзава 5(276), май, 2014      Шаз туькIуьрай бюджетдин проектдив кьадайвал, чи гьукуматди алай йисуз чирвилерин ери хъсанарун патал 1,6 мил-лиард манатдив агакьна пулунин такьатар серфда. Им гзаф хъсан кар я. Им...
Мад са телеканал 4(275), апрель, 2014      И йикъара чи республикада мад са телеканал кардик кутада. A9AZ тIвар ганвай ада анжах илимдинни диндин программаяр къалурда. Телеканал вич Азербайжандиз Гьарун Ягья хьиз сейли тир Туьркиядин...
Исчезающие языки 2(273), февраль, 2014 Статистика ужасает: каждые две недели умирает один язык. От 7000 ныне существующих языков к концу XXI века останется только 3000. Опаснее всего положение тех, на которых говорит менее тысячи человек....ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(324)
сентябрь, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ