SOS!!!
Вири къарсурай вакъиа 11(294), декабрь, 2015      Алай йисан 4-декабрдиз Каспи гьуьлелай къарагъай гужлу чайгъунди ина нафтIадин  мяденрал кIвалахзавай ксарин кьилел акьал­тIай пис мусибат гъана. Гарун зарбвал са тIимил гагьда...
Террордиз ваъ! 10(293), ноябрь, 2015      Алай йисан 14-ноябрдин йифиз Франциядин кьилин шегьер тир Парижда кьиле фейи террордин вакъиайри вири дуьнья къарсурна. Кьвед лагьай дуьньядин дяведилай кьулухъ Франциядин кьилел...
Им вучтин адет я? 7(290), август, 2015      Играми редакция! Зун асулдай къубави я, амма шумуд йисар я Урусатда яшамиш жез. Адет тирвал, цIинин гатуз зун жуван хайибурал кьил чIугваз хтанвай. Дустуни вичиз Дигагьдал мехъерик...
Ваз вуч кIанзава, «Алам»? 6(289), июль, 2015      И йикъара кIелдайбуру фад-фад редакциядиз зенгер ийиз жузазва: «Аламдиз» квевай вуч кIанзава? Журналдин алай йисан 2-нумра акъатайдалай кьулухъ суал гузвайбурун кьадар генани...
Фадлай хьана кIанзавайди тир 4(287), апрель, 2015      Мукьвара Россияда Милли месэлайрихъ галаз маш­­гъул жедай кьилди идара кардик кутада. Ада мил­ли рафтарвилерин рекьяй гьукуматдин сиясат кьи­ле тухуда. Гила уьлкведин гьар...
Asimə kömək edək! 4(287), апрель, 2015         Şəkildə gördü­yü­nüz uşa­ğın hə­yatı təhlükə­dədir. Onun sol böyrəyi çür­üyüb, sağ böy­rəyində əmə­­li­y­yat ap­arılmasa, onu xi­las etmək müm­kün olmayacaq. Qusar ra­yonunun...
Хъсан ктаб я, ингье… 10(281), октябрь, 2014      Алатай йисан эхирра машгьур урус тарихчи, профессор Рудольф Иванова Москвада «Правда о Хаджи-Мурате» тIвар алай ктаб чапдай акъудна. Са гафни авачиз, им документрин бинедаллаз...
Маса чIалар чирзава, лезги чIал ваъ 9(280), сентябрь, 2014     Азербайжандин ЧIаларин Университет фадлай авай ва чирвилерин карханайрин арада тафаватлу жезвай университетрикай сад я. Ина 6 агъзурдалай гзаф жегьилри кIелзава. Алай йисуз университетдиз...
Буьркьуьдаз экв кIанзава 8(279), август, 2014       Са чIавуз вири Азербайжандиз сейли тир Ивановка хуьре гила тежер хьтин вакъиаяр кьиле физвалда. Никитинан тIварунихъ галай колхоздин са шумуд варз инлай вилик хкянавай цIийи седри...
Başqa vətənimiz də var imiş 7(278), июль, 2014      Respublikamızın bəzi mətbuat orqanlarında – “Hüriyyət”, “Gündəm” və digər qəzetlərdə ləzgi xalqını aşağılayan məqalələrin dərc olunması getdikcə dəb şəklini alır. Belə materialların Yaxın Şərqdə dini və milli zəmində münaqişələrin daha da qızışdığı...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ