Народы мира
Buduqlar 11(337), декабрь, 2019    Dünya tarixçiləri, səyahətçiləri, etnoqrafları və linqvistləri üçün Qafqaz maraqlı axtarışlar məkanı sayılır. Burada onlarca xalqın əsrlər boyu eyni ərazidə bir-birinin qonşuluğunda yaşamasına baxmayaraq, doğma dillərini, özünəməxsus adət-ənənələrini, mədəniyyətlərini...
Деревня свистунов 7(333), август, 2019      В 1964 году исследователи узнали, что в Восточно-Понтийских горах находится горная деревенька Кушкёй (Kuşköy), жители ко­то­рой общаются друг с другом с по­мощью свиста. Свист представляет...
В роли мужчин - женщины 7(333), август, 2019       На Балканах, в основном в Ал­бании, можно встретить  жен­щин, которые берут на себя роль мужчин. Они дают обет безбрачия,   одеваются как мужчины,   выполняют тяжёлую...
Похвалил - подари 7(333), август, 2019      На Ближнем Востоке, Сенегале и Нигерии, не принято говорить красиво о вещах, обуви, предметах. Комплимент в адрес вещей жители этих стран принимают, как желание заполучить и завладеть...
Чернение невесты 7(333), август, 2019      В Шотландии существует странная традиция обмазывания невесты в день бракосочетания неприятными субстанциями,  нап­ример тухлыми яйцами, пропавшим вареньем, мукой, соусами. Называется...
Ceklər 5(331), июнь, 2019      Azərbaycan Respublikasının şimalında, Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində, dəniz sə­viyyəsindən 2000 metr yüksəklikdə, təbiətin sərt qoynunda  əsrlər boyu  öz etnik xüsusiyyətlərini, dillərini, adət-ənənələrini  qoruyub saxlayan bir sıra xalqlar...
Xınalıqlılar 4(330), май, 2019      Azərbaycanın  ən füsunkar mən­zə­rələri Quba rayonunun Qəç­rəş də­rəsindən başlanır desəm, mü­baliğə olmaz. Buranın yolları sərt döngələrdən, qorxulu aşırımlardan, baş gi­cəl­ləndirən enişlərdən və yoxuşlardan keçir. Gurultu ilə...
Уникальный язык убанг 8(324), сентябрь, 2018      В поселке Убанг на юге Нигерии, Африка, мужчины и женщины говорят на разных языках. Они считают эту традицию «благословением от Бога». «Бог создал Адама и Еву, и они были людьми...
Udilər 5(321), июнь, 2018      Qafqazın qədim xalqlarından olan udilərlə bağlı məlumatlar böyük  bir dövrü əhatə edərək bir çox tarixi mənbələrdən qaynaqlanır.      Udilərin əcdadları sayılan uti­lər haqqında e.ə. V əsrdə yaşamış yu­nan alimi Herodot özünün...
Навахо непобеждённый 4(320), май, 2018      Во время Второй мировой войны армия США использовала язык навахо для шифровки посланий, что стало одним из ключевых факторов в победе американцев в Тихом океане. Сама идея была не...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ