Народы мира
Ceklər 5(331), июнь, 2019      Azərbaycan Respublikasının şimalında, Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində, dəniz sə­viyyəsindən 2000 metr yüksəklikdə, təbiətin sərt qoynunda  əsrlər boyu  öz etnik xüsusiyyətlərini, dillərini, adət-ənənələrini  qoruyub saxlayan bir sıra xalqlar...
Xınalıqlılar 4(330), май, 2019      Azərbaycanın  ən füsunkar mən­zə­rələri Quba rayonunun Qəç­rəş də­rəsindən başlanır desəm, mü­baliğə olmaz. Buranın yolları sərt döngələrdən, qorxulu aşırımlardan, baş gi­cəl­ləndirən enişlərdən və yoxuşlardan keçir. Gurultu ilə...
Уникальный язык убанг 8(324), сентябрь, 2018      В поселке Убанг на юге Нигерии, Африка, мужчины и женщины говорят на разных языках. Они считают эту традицию «благословением от Бога». «Бог создал Адама и Еву, и они были людьми...
Udilər 5(321), июнь, 2018      Qafqazın qədim xalqlarından olan udilərlə bağlı məlumatlar böyük  bir dövrü əhatə edərək bir çox tarixi mənbələrdən qaynaqlanır.      Udilərin əcdadları sayılan uti­lər haqqında e.ə. V əsrdə yaşamış yu­nan alimi Herodot özünün...
Навахо непобеждённый 4(320), май, 2018      Во время Второй мировой войны армия США использовала язык навахо для шифровки посланий, что стало одним из ключевых факторов в победе американцев в Тихом океане. Сама идея была не...
Rutullar 6(311), июль, 2017      Dağıstan qədim dövrlərdən sə­ya­hətçilər, tarixçilər, alimlər üçün Rutul maraqlı tədqiqatlar məkanı olmuş və olmaqda davam edir. Bir qayda olaraq, maraqların mərkəzində ayrı-ayrı xalqlar və onların dilləri durur. Belə xalqlardan biri rutullardır.  ...
Необычные традиции народов мира 4(309), апрель, 2017 Самоа. Самоанцы при встрече обнюхивают друг друга. Для них это скорей дань предкам, чем серьезный ритуал. Когда-то таким образом самоанцы пытались выяснить, откуда тот человек, с которым они здороваются....
Загадки истории 1(306), январь, 2017  Пруссы          Само происхождение имени пруссов окутано тайной. Первый раз оно встречается только в IX веке в форме Brusi в черновике анонимного купца, а позднее - в польских и...
Загадки истории 11(305), декабрь, 2016      Несмотря на старания ис­ториков и этнографов, история этих народов до сих пор хранит свои загадки.   Майя        Мы не знаем ни проис­хож­дения народа майя,...
Тропою слёз 9(292), октябрь, 2015      Предки чероки жили на территории современного Техаса. Но неизвестные обстоятельства зас­тавили их переселиться северо-восточнее. Там и началась их трагическая история, тесно связанная...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ