Поэзия
Oxucularımızın yaradıcılığı 4(275), апрель, 2014 Qərib Hüseynov       Məhəbbət Dünyanın adicə qayğısı deyil, Bir qəlbin ötəri duyğusu deyil, Bir yorğun gözünün yuxusu deyil, - Nədirsə, çox uca hissdir məhəbbət!   Neçə tədbirlini edibdir naşı, Yükündən yüngüldür...
Oxucularımızın yaradıcılığı 4(275), апрель, 2014 Murad Sərkərov Аy һәyаtı sеvәn kәs!                                                                               Аy һәyаtı sеvәn...
Oxucularımızın yaradıcılığı 4(275), апрель, 2014 Aytəkin Babayeva Əgər olmasaydı Olmasa həyatda məhəbbət izi, İnsan sevərdimi dağı, dənizi? Olmasa həyatda məhəbbət izi, Xaliq qurardımı xilqətimizi?   Olmasa həyatda məhəbbət izi, Təbiət göyərib gül açardımı? Quşlar qanadlanıb mavi səmanın Əngin fəzasında...
Мад са инжи 3(274), март, 2014       И йикъара Бакудин « Зардаби» чапханади тlвар-ван авай зари Седакъет Керимовадин «Квахьай йикъарган» ктаб чапдай акъудна. Адан 18- ктаб тир и кlватlалда са роман, пуд повесть,...
СтIал Сулейманаз икрамзава 3(274), март, 2014   ИНТЕРФАКС-ди малумат гайивал, Россиядин Новороссийск шегьерда (Краснодар вилаят) Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманаз мемориалдин доска эцигда. Алай йисан 18-майдиз шаир дидедиз хьайи...
Beynəlxalq gecədə ləzgi poeziyası 3(274), март, 2014       Bu yaxınlarda Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən şeir gecəsi öz qeyri-adiliyi və yüksək səviy-yəsi ilə seçilirdi. Dünyanın 72 ölkəsindən iştirakçıların qatıldığı gecənin təşkilatçısı olan Bab İ Aləm Uluslararası Öğrənci dərnəyinin...
Yeni kitabların təqdimatı 2(273), февраль, 2014      2014-cü ilin fevral ayının 22-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində yazıçı Sədaqət Kərimovanın bu yaxınlarda işıq üzü görmüş povest və romanlardan ibarət “Ağ qəm” (Azərbaycan dilində) və “İtən ğündəlik” (ləzgi dilində) kitablarının təqdimatı...
Цавариз хкажайтIа чIал 2(273), февраль, 2014 Лезги Бегьлул Лезги яз амукьа Гайи гафар кьадайвал хьуй крарив, Алцум мийир акьул рехи чIарарив, Вич гьахъ тирди зарид чирда цIарарив,  Гьар межлисда чка чирна ацукьа, Лезги ятIа,...
Ləzgi ellərində 1(272), январь, 2014 Mən ömrümdə görməmişdim ləzgilərin еlini, Durmamışdım uca, qarlı dağların dik başında. Şarabanla kеçməmişdim cоşğun çayın sеlini, Çapmamışdım at üstündə Şalbuz dağın döşündə.   Dün mənə bir qоca ləzgi bir hеkayət söylədi,...
ЦIийи ктаб 1(272), январь, 2014     И йикъара Седакъет Керимовадин 18-ктаб - «Квахьай йикъарган» кIелдайбурув агакьнава. Бакудин «Зердаби» чапханади басма авур, 464 чиникай туькIуьр хьанвай и ктабда автордин лезги...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 5(342)
август, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ