Поэзия
Ləzgi Əhmədin deyişmələri 2(285), февраль, 2015      Ləzgi xalqının qədim və zəngin ədəbiyyatı vardır. Sədrəddin Süleyman Əl-Ləzgi, Musa ibn əl-Ləzgi, Kürə Məlik, Miqrağ Qəmər, Küçxür Səid, Yetim Emin, Həsən Alqadari, Aşıq Süygün, Əlibəy Fətahov, Süleyman Stalski, Xürüq Tahir, Şah-Əmir Muradov, Qiyas...
“Квахьай йикъарган” кIелайла... 1(284), январь, 2015      КIелдайди, гьиссерал звал гъидай хъсан са ктаб кIелайла вун адан таъсирдик акатнани? Жув а ктабдин кьилин къагьримандай кьуна, адан рикIин гьалар авайвал кьатIана, адан фикирарни фагьумар,...
Лезги Манаф 1(284), январь, 2015      Играми редакция! «Самур» газетди чи эдебиятдик чIехи пай кутазва. Алатай йисара ада вишералди халкьдин мецин эсерар кIватIна, икьван гагьди чаз тийижир шумудни са шаирар, ашукьар,...
М.Ю.Лермонтов – 200 10(281), октябрь, 2014      Дуьньядин эдебиятдик  зурба пай кутур урусрин шаир М.Ю.Лермонтов 1814-йисан 15-октябрдиз офицердин хизанда дидедиз хьана. Вич аялзамаз диде рагьметдиз фейи, бубадинни бадедин арада...
Кьве шаир илифна… 9(280), сентябрь, 2014    И мукьвара чи редакциядиз са юкъуз кьве мугьман илифна.  Лезги чIалал гзаф рикI алай, чи газет кIани, поэзиядал дамахзавайбур я абур.  Сад бегьердив дигана зулун рехи тарциз ухшар  яшлу...
Илгьамдин зар алайди 6(277), июнь, 2014     ТIвар-ван авай зари, халисан ватанперес, халкьдин патай гьуьрмет къазанмишнавай Сажидин Саидгьасанов жегьил къелемэгьлияр патал чешне я. С.Саидгьасанов 1933-йисан 2-майдиз СтIал...
Gecikmiş bir qatar səsi 6(277), июнь, 2014         Mənsur şeirlərin mənə bu qədər təsir etdiyi yadıma düşmür. İlk dəfədir bu janrda yazılmış əsərlərin cazibəsinə düşmüşəm. Onların müəllifi Füzuli Yavər (Sərkərov) haqqında mənə Qəbələnin tanınmış ziyalısı Şahismayıl İsmayılov məlumat verdi. Həmyerlilərinin...
Вириниз сейли шаир 5(276), май, 2014       И йикъара Дагъустанда XX виш йисан виридалайни зурба шаиррикай тир СтIал Сулейман дидедиз хьайи 145 йис ва адан поэзиядин йикъар къейд авуна.      СтIал Сулейман 1869-йисуз виликан...
Заридиз талукьарнавай няни 4(275), апрель, 2014      Анфиса Гьашумова (Мухтарова) Дагъустан Республикадин Мегьа-рамдхуьруьн райондин ЦIийи-хуьр хуьруьн А.Исмаилован тIварунихъ галай юкьван мектебдин муаллим я. Вичин пешедал гзаф рикI...
Oxucularımızın yaradıcılığı 4(275), апрель, 2014 Qərib Hüseynov       Məhəbbət Dünyanın adicə qayğısı deyil, Bir qəlbin ötəri duyğusu deyil, Bir yorğun gözünün yuxusu deyil, - Nədirsə, çox uca hissdir məhəbbət!   Neçə tədbirlini edibdir naşı, Yükündən yüngüldür...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ