Поэзия
Заз ватандин руг авай рехъ масан я 8(291), сентябрь, 2015              Шагьмардан Агъакишиев  1961-йисуз Хачмаз райондин Лечет хуьре муаллимдин хизанда дидедиз хьана.  Математикадин муаллим тир ада алай вахтунда Хануба хуьруьн...
Möhkəm təməlli ədəbi əlaqələr 8(291), сентябрь, 2015      Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əlaqə­lə­rindən söhbət açarkən bu əlaqələrin xalqlarımız arasında əsrlər boyu möv­cud olan dost­luq və qardaşlıq ənə­nələrinə söykən­diyini və böyüq sınaq­lardan çıxdığını xüsusilə qeyd etmək lazımdır....
Квахьна чи гъилевай дегь чIаван хатIар... 7(290), август, 2015                                 ЯШ ХЬАЙИ ЧIАВУЗ   Жув жегьил-жаван тир, къайгъусуз вахтар, Гьар гьинихъ фейитIан ахъа тир...
КIан я заз 7(290), август, 2015 КIан я заз рагъ хьана нур гун чилериз, КIан я заз акьул гун пичIи кьилериз, Темен гун акьуллу веледар авай Дидейрин, бубайрин чими гъилериз.   КIан я заз къвал хьана чикIин никIериз, ...
Söz şərraflarımız 7(290), август, 2015      Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əla­qə­lərinin möhkəm dayaqlara söy­kən­miş zəngin tarixi əsrlərin də­rin­liklərinə gedib çıxır. Klassik ləz­gi poeziyasını araşdırmış əksər tədqi­qatçıların qeyd etdikləri kimi, söz us­tadlarımız hələ qədim...
Булахда яд ава 6(289), июль, 2015       Алай йисан мартдин вацра Москвада кьиле фейи лезгийрин  Яран сувариз талукьарнавай концерт са кьадар  тафаватлуди хьанай. Концерт рикIиз чими, жегьил са гадади лезги чIалалди...
СтIал Сулейманаз гуьмбет хкажна 5(288), май, 2015      18-майдиз Дагъустандин Дер­бент шегьер суварин гьавада авай. Инсанар цуькверин кIунчIар гваз, лугьуз-хъуьрез С.Сулейманан тIва­ру­нихъ галай Гьукуматдин Лезги Драмтеатрдин дарамат...
Hicran yollarında ağardı başım 5(288), май, 2015      Ömrünün 78-ci baharına qədəm qoymuş el ağsaqqalı Səməd Səmədov Qəbələ rayonunun sayılıb-seçilən insanlarındandır. 50 illik əmək fəaliyyətinin 42 ilini dövlət qulluğunda keçirmiş Səməd müəllim rayon xalq nəzarəti komitəsinin sədri, Qəbələ Rayon İcraiyyə...
Лезги чIал кIанарзава 4(287), апрель, 2015      Са шумуд йис инлай вилик Дагъустандин Гьукуматдин Универ­ситетдин Бакудин филиалдин Дагъус­тандин филологиядин факультет агалкьунралди акьалтIарна Къебеле райондин ЦIийи Дызахлы...
Са маса тIям ава Ватандин чилихъ 3(286), март, 2015 ХАЙИ ЧИЛИН ТЕ­МЕНАР   Цуьквер - чилин пIузарраллай теменар, ВерцIида кьван, хъсанда кьван вуч я дад - Муьгьуьббатдин, кIанивилин ацIай гад!   Цуьквер - рикIин рехъ алатай гиманар,...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ