Поэзия
Лезги Манаф 1(284), январь, 2015      Играми редакция! «Самур» газетди чи эдебиятдик чIехи пай кутазва. Алатай йисара ада вишералди халкьдин мецин эсерар кIватIна, икьван гагьди чаз тийижир шумудни са шаирар, ашукьар,...
М.Ю.Лермонтов – 200 10(281), октябрь, 2014      Дуьньядин эдебиятдик  зурба пай кутур урусрин шаир М.Ю.Лермонтов 1814-йисан 15-октябрдиз офицердин хизанда дидедиз хьана. Вич аялзамаз диде рагьметдиз фейи, бубадинни бадедин арада...
Кьве шаир илифна… 9(280), сентябрь, 2014    И мукьвара чи редакциядиз са юкъуз кьве мугьман илифна.  Лезги чIалал гзаф рикI алай, чи газет кIани, поэзиядал дамахзавайбур я абур.  Сад бегьердив дигана зулун рехи тарциз ухшар  яшлу...
Илгьамдин зар алайди 6(277), июнь, 2014     ТIвар-ван авай зари, халисан ватанперес, халкьдин патай гьуьрмет къазанмишнавай Сажидин Саидгьасанов жегьил къелемэгьлияр патал чешне я. С.Саидгьасанов 1933-йисан 2-майдиз СтIал...
Gecikmiş bir qatar səsi 6(277), июнь, 2014         Mənsur şeirlərin mənə bu qədər təsir etdiyi yadıma düşmür. İlk dəfədir bu janrda yazılmış əsərlərin cazibəsinə düşmüşəm. Onların müəllifi Füzuli Yavər (Sərkərov) haqqında mənə Qəbələnin tanınmış ziyalısı Şahismayıl İsmayılov məlumat verdi. Həmyerlilərinin...
Вириниз сейли шаир 5(276), май, 2014       И йикъара Дагъустанда XX виш йисан виридалайни зурба шаиррикай тир СтIал Сулейман дидедиз хьайи 145 йис ва адан поэзиядин йикъар къейд авуна.      СтIал Сулейман 1869-йисуз виликан...
Заридиз талукьарнавай няни 4(275), апрель, 2014      Анфиса Гьашумова (Мухтарова) Дагъустан Республикадин Мегьа-рамдхуьруьн райондин ЦIийи-хуьр хуьруьн А.Исмаилован тIварунихъ галай юкьван мектебдин муаллим я. Вичин пешедал гзаф рикI...
Oxucularımızın yaradıcılığı 4(275), апрель, 2014 Qərib Hüseynov       Məhəbbət Dünyanın adicə qayğısı deyil, Bir qəlbin ötəri duyğusu deyil, Bir yorğun gözünün yuxusu deyil, - Nədirsə, çox uca hissdir məhəbbət!   Neçə tədbirlini edibdir naşı, Yükündən yüngüldür...
Oxucularımızın yaradıcılığı 4(275), апрель, 2014 Murad Sərkərov Аy һәyаtı sеvәn kәs!                                                                               Аy һәyаtı sеvәn...
Oxucularımızın yaradıcılığı 4(275), апрель, 2014 Aytəkin Babayeva Əgər olmasaydı Olmasa həyatda məhəbbət izi, İnsan sevərdimi dağı, dənizi? Olmasa həyatda məhəbbət izi, Xaliq qurardımı xilqətimizi?   Olmasa həyatda məhəbbət izi, Təbiət göyərib gül açardımı? Quşlar qanadlanıb mavi səmanın Əngin fəzasında...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 1(338)
январь, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ