Поэзия
Лезги зарийрин 2016-йисан юбилейрин чIаварган 9(292), октябрь, 2015      Муьшкуьр Абдулрашид (1226-1306) - 790 йис.      Мискин Вели (1526-1597) - 490 йис.      Лейли-ханум (1736-1790) - 280 йис.      Нури-эфенди (1846-1934) - 170 йис.      Малла Эглер (1856-1934)...
Заз ватандин руг авай рехъ масан я 8(291), сентябрь, 2015              Шагьмардан Агъакишиев  1961-йисуз Хачмаз райондин Лечет хуьре муаллимдин хизанда дидедиз хьана.  Математикадин муаллим тир ада алай вахтунда Хануба хуьруьн...
Möhkəm təməlli ədəbi əlaqələr 8(291), сентябрь, 2015      Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əlaqə­lə­rindən söhbət açarkən bu əlaqələrin xalqlarımız arasında əsrlər boyu möv­cud olan dost­luq və qardaşlıq ənə­nələrinə söykən­diyini və böyüq sınaq­lardan çıxdığını xüsusilə qeyd etmək lazımdır....
Квахьна чи гъилевай дегь чIаван хатIар... 7(290), август, 2015                                 ЯШ ХЬАЙИ ЧIАВУЗ   Жув жегьил-жаван тир, къайгъусуз вахтар, Гьар гьинихъ фейитIан ахъа тир...
КIан я заз 7(290), август, 2015 КIан я заз рагъ хьана нур гун чилериз, КIан я заз акьул гун пичIи кьилериз, Темен гун акьуллу веледар авай Дидейрин, бубайрин чими гъилериз.   КIан я заз къвал хьана чикIин никIериз, ...
Söz şərraflarımız 7(290), август, 2015      Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əla­qə­lərinin möhkəm dayaqlara söy­kən­miş zəngin tarixi əsrlərin də­rin­liklərinə gedib çıxır. Klassik ləz­gi poeziyasını araşdırmış əksər tədqi­qatçıların qeyd etdikləri kimi, söz us­tadlarımız hələ qədim...
Булахда яд ава 6(289), июль, 2015       Алай йисан мартдин вацра Москвада кьиле фейи лезгийрин  Яран сувариз талукьарнавай концерт са кьадар  тафаватлуди хьанай. Концерт рикIиз чими, жегьил са гадади лезги чIалалди...
СтIал Сулейманаз гуьмбет хкажна 5(288), май, 2015      18-майдиз Дагъустандин Дер­бент шегьер суварин гьавада авай. Инсанар цуькверин кIунчIар гваз, лугьуз-хъуьрез С.Сулейманан тIва­ру­нихъ галай Гьукуматдин Лезги Драмтеатрдин дарамат...
Hicran yollarında ağardı başım 5(288), май, 2015      Ömrünün 78-ci baharına qədəm qoymuş el ağsaqqalı Səməd Səmədov Qəbələ rayonunun sayılıb-seçilən insanlarındandır. 50 illik əmək fəaliyyətinin 42 ilini dövlət qulluğunda keçirmiş Səməd müəllim rayon xalq nəzarəti komitəsinin sədri, Qəbələ Rayon İcraiyyə...
Лезги чIал кIанарзава 4(287), апрель, 2015      Са шумуд йис инлай вилик Дагъустандин Гьукуматдин Универ­ситетдин Бакудин филиалдин Дагъус­тандин филологиядин факультет агалкьунралди акьалтIарна Къебеле райондин ЦIийи Дызахлы...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 5(342)
август, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ