Поэзия
СтIал Сулейманаз гуьмбет хкажна 5(288), май, 2015      18-майдиз Дагъустандин Дер­бент шегьер суварин гьавада авай. Инсанар цуькверин кIунчIар гваз, лугьуз-хъуьрез С.Сулейманан тIва­ру­нихъ галай Гьукуматдин Лезги Драмтеатрдин дарамат...
Hicran yollarında ağardı başım 5(288), май, 2015      Ömrünün 78-ci baharına qədəm qoymuş el ağsaqqalı Səməd Səmədov Qəbələ rayonunun sayılıb-seçilən insanlarındandır. 50 illik əmək fəaliyyətinin 42 ilini dövlət qulluğunda keçirmiş Səməd müəllim rayon xalq nəzarəti komitəsinin sədri, Qəbələ Rayon İcraiyyə...
Лезги чIал кIанарзава 4(287), апрель, 2015      Са шумуд йис инлай вилик Дагъустандин Гьукуматдин Универ­ситетдин Бакудин филиалдин Дагъус­тандин филологиядин факультет агалкьунралди акьалтIарна Къебеле райондин ЦIийи Дызахлы...
Са маса тIям ава Ватандин чилихъ 3(286), март, 2015 ХАЙИ ЧИЛИН ТЕ­МЕНАР   Цуьквер - чилин пIузарраллай теменар, ВерцIида кьван, хъсанда кьван вуч я дад - Муьгьуьббатдин, кIанивилин ацIай гад!   Цуьквер - рикIин рехъ алатай гиманар,...
Ləzgi Əhmədin deyişmələri 2(285), февраль, 2015      Ləzgi xalqının qədim və zəngin ədəbiyyatı vardır. Sədrəddin Süleyman Əl-Ləzgi, Musa ibn əl-Ləzgi, Kürə Məlik, Miqrağ Qəmər, Küçxür Səid, Yetim Emin, Həsən Alqadari, Aşıq Süygün, Əlibəy Fətahov, Süleyman Stalski, Xürüq Tahir, Şah-Əmir Muradov, Qiyas...
“Квахьай йикъарган” кIелайла... 1(284), январь, 2015      КIелдайди, гьиссерал звал гъидай хъсан са ктаб кIелайла вун адан таъсирдик акатнани? Жув а ктабдин кьилин къагьримандай кьуна, адан рикIин гьалар авайвал кьатIана, адан фикирарни фагьумар,...
Лезги Манаф 1(284), январь, 2015      Играми редакция! «Самур» газетди чи эдебиятдик чIехи пай кутазва. Алатай йисара ада вишералди халкьдин мецин эсерар кIватIна, икьван гагьди чаз тийижир шумудни са шаирар, ашукьар,...
М.Ю.Лермонтов – 200 10(281), октябрь, 2014      Дуьньядин эдебиятдик  зурба пай кутур урусрин шаир М.Ю.Лермонтов 1814-йисан 15-октябрдиз офицердин хизанда дидедиз хьана. Вич аялзамаз диде рагьметдиз фейи, бубадинни бадедин арада...
Кьве шаир илифна… 9(280), сентябрь, 2014    И мукьвара чи редакциядиз са юкъуз кьве мугьман илифна.  Лезги чIалал гзаф рикI алай, чи газет кIани, поэзиядал дамахзавайбур я абур.  Сад бегьердив дигана зулун рехи тарциз ухшар  яшлу...
Илгьамдин зар алайди 6(277), июнь, 2014     ТIвар-ван авай зари, халисан ватанперес, халкьдин патай гьуьрмет къазанмишнавай Сажидин Саидгьасанов жегьил къелемэгьлияр патал чешне я. С.Саидгьасанов 1933-йисан 2-майдиз СтIал...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(335)
октябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ