Поэзия
Алпан 3(297), апрель, 2016                          Зи хуьруьн тIвар Кчан я      Са хуьр туш ам, валлагь зи рикI, зи чан я,      Лугьун за квез, зи хуьруьн тIвар Кчан...
Azərbaycan xalqlarının dillərində 2(296), март, 2016      Fevralın 9-da M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında “Multi­kultu­ralizm Azərbaycanın həyat tərzidir” adlı kitab sərgisinin təntənəli açılışı olmuşdur. Kitabxananın direktoru, professor Kərim Tahirov, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sektor müdiri Aslan Cəfərov,...
Ləzgilər haqqında 2(296), март, 2016      Türkiyənin “Dağıstan dostluk dernegi”nin orqanı olan “Dağıstan” jurnalının ötən il nəşr olunmuş 3-4-cü saylarında çoxdan bu ölkədə yaşayan qrızlı Abdulla Qubalının türk dilində “Ləzgilər” adlı məqaləsi oxuculara çatdırılmışdır....
Зун гъурбатдиз акъатна 1(295), январь, 2016      Хайи чилел мугиз тахьай      Зун гъурбатдиз акъатнава.      Лезги кьуьлна ругиз тахьай      Ватандивай къакъатнава.        И цIарар вичихъ алакьунар...
Незабываемый вечер 11(294), декабрь, 2015      25 ноября в Московском Доме Национальностей сос­тоялся творческий вечер известного лезгинского поэ­та, писателя, журналиста Седа­гет Керимовой. Организаторами мероприятия...
Зун дагъдивай къакъудмир 10(293), ноябрь, 2015      Вичин тIвар кIелдайбуруз фадлай таниш тир къелемэгьли Гьасан Хасиев 1952-йисуз КцIар райондин Зинданмуругърин хуьре дидедиз хьана. Азербайжандин Хуьруьн Майишатдин ва Журналист Сеняткарвилин...
Əmirəli Tihircalvi 10(293), ноябрь, 2015             Zuxul çayının yaxasında, dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəkdə yerləşən Tahircal (ləzgicə Tihircal) Qusar rayonunun qədim kəndlərindəndir. Arxeoloqlar onun 4-5 min illik tarixə malik olduğunu göstərirlər.      Maddi-mədəniyyət abidələri...
Мулд цуьквериз гуз за темен 9(292), октябрь, 2015      Хидиров Фикрет Алибубадин хва 1952 -йисуз Азер­байжан  республикадин КцIар райондин  Кириг хуьре дидедиз хьана. 1967 - йисуз  КцIар  шегьердин интернат мектеб  акьалтIарайдалай...
Гьулдандин лекь 9(292), октябрь, 2015      Чи тIвар-ван авай зари Гьаким Къурбана нубатдин эсер - «Гьулдандин лекь» ро­ман куьтягьна. Ам кирамди 1941-1945-йисариз Ва­тан­дин ЧIехи дяведиз ва ана иш­ти­ракай лезги халкьдин...
Лезги зарийрин 2016-йисан юбилейрин чIаварган 9(292), октябрь, 2015      Муьшкуьр Абдулрашид (1226-1306) - 790 йис.      Мискин Вели (1526-1597) - 490 йис.      Лейли-ханум (1736-1790) - 280 йис.      Нури-эфенди (1846-1934) - 170 йис.      Малла Эглер (1856-1934)...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ