Поэзия
Квахьна чи гъилевай дегь чIаван хатIар... 7(290), август, 2015                                 ЯШ ХЬАЙИ ЧIАВУЗ   Жув жегьил-жаван тир, къайгъусуз вахтар, Гьар гьинихъ фейитIан ахъа тир...
КIан я заз 7(290), август, 2015 КIан я заз рагъ хьана нур гун чилериз, КIан я заз акьул гун пичIи кьилериз, Темен гун акьуллу веледар авай Дидейрин, бубайрин чими гъилериз.   КIан я заз къвал хьана чикIин никIериз, ...
Söz şərraflarımız 7(290), август, 2015      Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əla­qə­lərinin möhkəm dayaqlara söy­kən­miş zəngin tarixi əsrlərin də­rin­liklərinə gedib çıxır. Klassik ləz­gi poeziyasını araşdırmış əksər tədqi­qatçıların qeyd etdikləri kimi, söz us­tadlarımız hələ qədim...
Булахда яд ава 6(289), июль, 2015       Алай йисан мартдин вацра Москвада кьиле фейи лезгийрин  Яран сувариз талукьарнавай концерт са кьадар  тафаватлуди хьанай. Концерт рикIиз чими, жегьил са гадади лезги чIалалди...
СтIал Сулейманаз гуьмбет хкажна 5(288), май, 2015      18-майдиз Дагъустандин Дер­бент шегьер суварин гьавада авай. Инсанар цуькверин кIунчIар гваз, лугьуз-хъуьрез С.Сулейманан тIва­ру­нихъ галай Гьукуматдин Лезги Драмтеатрдин дарамат...
Hicran yollarında ağardı başım 5(288), май, 2015      Ömrünün 78-ci baharına qədəm qoymuş el ağsaqqalı Səməd Səmədov Qəbələ rayonunun sayılıb-seçilən insanlarındandır. 50 illik əmək fəaliyyətinin 42 ilini dövlət qulluğunda keçirmiş Səməd müəllim rayon xalq nəzarəti komitəsinin sədri, Qəbələ Rayon İcraiyyə...
Лезги чIал кIанарзава 4(287), апрель, 2015      Са шумуд йис инлай вилик Дагъустандин Гьукуматдин Универ­ситетдин Бакудин филиалдин Дагъус­тандин филологиядин факультет агалкьунралди акьалтIарна Къебеле райондин ЦIийи Дызахлы...
Са маса тIям ава Ватандин чилихъ 3(286), март, 2015 ХАЙИ ЧИЛИН ТЕ­МЕНАР   Цуьквер - чилин пIузарраллай теменар, ВерцIида кьван, хъсанда кьван вуч я дад - Муьгьуьббатдин, кIанивилин ацIай гад!   Цуьквер - рикIин рехъ алатай гиманар,...
Ləzgi Əhmədin deyişmələri 2(285), февраль, 2015      Ləzgi xalqının qədim və zəngin ədəbiyyatı vardır. Sədrəddin Süleyman Əl-Ləzgi, Musa ibn əl-Ləzgi, Kürə Məlik, Miqrağ Qəmər, Küçxür Səid, Yetim Emin, Həsən Alqadari, Aşıq Süygün, Əlibəy Fətahov, Süleyman Stalski, Xürüq Tahir, Şah-Əmir Muradov, Qiyas...
“Квахьай йикъарган” кIелайла... 1(284), январь, 2015      КIелдайди, гьиссерал звал гъидай хъсан са ктаб кIелайла вун адан таъсирдик акатнани? Жув а ктабдин кьилин къагьримандай кьуна, адан рикIин гьалар авайвал кьатIана, адан фикирарни фагьумар,...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 1(338)
январь, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ