Поэзия
Əmirəli Tihircalvi 10(293), ноябрь, 2015             Zuxul çayının yaxasında, dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəkdə yerləşən Tahircal (ləzgicə Tihircal) Qusar rayonunun qədim kəndlərindəndir. Arxeoloqlar onun 4-5 min illik tarixə malik olduğunu göstərirlər.      Maddi-mədəniyyət abidələri...
Мулд цуьквериз гуз за темен 9(292), октябрь, 2015      Хидиров Фикрет Алибубадин хва 1952 -йисуз Азер­байжан  республикадин КцIар райондин  Кириг хуьре дидедиз хьана. 1967 - йисуз  КцIар  шегьердин интернат мектеб  акьалтIарайдалай...
Гьулдандин лекь 9(292), октябрь, 2015      Чи тIвар-ван авай зари Гьаким Къурбана нубатдин эсер - «Гьулдандин лекь» ро­ман куьтягьна. Ам кирамди 1941-1945-йисариз Ва­тан­дин ЧIехи дяведиз ва ана иш­ти­ракай лезги халкьдин...
Лезги зарийрин 2016-йисан юбилейрин чIаварган 9(292), октябрь, 2015      Муьшкуьр Абдулрашид (1226-1306) - 790 йис.      Мискин Вели (1526-1597) - 490 йис.      Лейли-ханум (1736-1790) - 280 йис.      Нури-эфенди (1846-1934) - 170 йис.      Малла Эглер (1856-1934)...
Заз ватандин руг авай рехъ масан я 8(291), сентябрь, 2015              Шагьмардан Агъакишиев  1961-йисуз Хачмаз райондин Лечет хуьре муаллимдин хизанда дидедиз хьана.  Математикадин муаллим тир ада алай вахтунда Хануба хуьруьн...
Möhkəm təməlli ədəbi əlaqələr 8(291), сентябрь, 2015      Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əlaqə­lə­rindən söhbət açarkən bu əlaqələrin xalqlarımız arasında əsrlər boyu möv­cud olan dost­luq və qardaşlıq ənə­nələrinə söykən­diyini və böyüq sınaq­lardan çıxdığını xüsusilə qeyd etmək lazımdır....
Квахьна чи гъилевай дегь чIаван хатIар... 7(290), август, 2015                                 ЯШ ХЬАЙИ ЧIАВУЗ   Жув жегьил-жаван тир, къайгъусуз вахтар, Гьар гьинихъ фейитIан ахъа тир...
КIан я заз 7(290), август, 2015 КIан я заз рагъ хьана нур гун чилериз, КIан я заз акьул гун пичIи кьилериз, Темен гун акьуллу веледар авай Дидейрин, бубайрин чими гъилериз.   КIан я заз къвал хьана чикIин никIериз, ...
Söz şərraflarımız 7(290), август, 2015      Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əla­qə­lərinin möhkəm dayaqlara söy­kən­miş zəngin tarixi əsrlərin də­rin­liklərinə gedib çıxır. Klassik ləz­gi poeziyasını araşdırmış əksər tədqi­qatçıların qeyd etdikləri kimi, söz us­tadlarımız hələ qədim...
Булахда яд ава 6(289), июль, 2015       Алай йисан мартдин вацра Москвада кьиле фейи лезгийрин  Яран сувариз талукьарнавай концерт са кьадар  тафаватлуди хьанай. Концерт рикIиз чими, жегьил са гадади лезги чIалалди...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(335)
октябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ