Поэзия
Ləzgilər haqqında 2(296), март, 2016      Türkiyənin “Dağıstan dostluk dernegi”nin orqanı olan “Dağıstan” jurnalının ötən il nəşr olunmuş 3-4-cü saylarında çoxdan bu ölkədə yaşayan qrızlı Abdulla Qubalının türk dilində “Ləzgilər” adlı məqaləsi oxuculara çatdırılmışdır....
Зун гъурбатдиз акъатна 1(295), январь, 2016      Хайи чилел мугиз тахьай      Зун гъурбатдиз акъатнава.      Лезги кьуьлна ругиз тахьай      Ватандивай къакъатнава.        И цIарар вичихъ алакьунар...
Незабываемый вечер 11(294), декабрь, 2015      25 ноября в Московском Доме Национальностей сос­тоялся творческий вечер известного лезгинского поэ­та, писателя, журналиста Седа­гет Керимовой. Организаторами мероприятия...
Зун дагъдивай къакъудмир 10(293), ноябрь, 2015      Вичин тIвар кIелдайбуруз фадлай таниш тир къелемэгьли Гьасан Хасиев 1952-йисуз КцIар райондин Зинданмуругърин хуьре дидедиз хьана. Азербайжандин Хуьруьн Майишатдин ва Журналист Сеняткарвилин...
Əmirəli Tihircalvi 10(293), ноябрь, 2015             Zuxul çayının yaxasında, dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəkdə yerləşən Tahircal (ləzgicə Tihircal) Qusar rayonunun qədim kəndlərindəndir. Arxeoloqlar onun 4-5 min illik tarixə malik olduğunu göstərirlər.      Maddi-mədəniyyət abidələri...
Мулд цуьквериз гуз за темен 9(292), октябрь, 2015      Хидиров Фикрет Алибубадин хва 1952 -йисуз Азер­байжан  республикадин КцIар райондин  Кириг хуьре дидедиз хьана. 1967 - йисуз  КцIар  шегьердин интернат мектеб  акьалтIарайдалай...
Гьулдандин лекь 9(292), октябрь, 2015      Чи тIвар-ван авай зари Гьаким Къурбана нубатдин эсер - «Гьулдандин лекь» ро­ман куьтягьна. Ам кирамди 1941-1945-йисариз Ва­тан­дин ЧIехи дяведиз ва ана иш­ти­ракай лезги халкьдин...
Лезги зарийрин 2016-йисан юбилейрин чIаварган 9(292), октябрь, 2015      Муьшкуьр Абдулрашид (1226-1306) - 790 йис.      Мискин Вели (1526-1597) - 490 йис.      Лейли-ханум (1736-1790) - 280 йис.      Нури-эфенди (1846-1934) - 170 йис.      Малла Эглер (1856-1934)...
Заз ватандин руг авай рехъ масан я 8(291), сентябрь, 2015              Шагьмардан Агъакишиев  1961-йисуз Хачмаз райондин Лечет хуьре муаллимдин хизанда дидедиз хьана.  Математикадин муаллим тир ада алай вахтунда Хануба хуьруьн...
Möhkəm təməlli ədəbi əlaqələr 8(291), сентябрь, 2015      Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əlaqə­lə­rindən söhbət açarkən bu əlaqələrin xalqlarımız arasında əsrlər boyu möv­cud olan dost­luq və qardaşlıq ənə­nələrinə söykən­diyini və böyüq sınaq­lardan çıxdığını xüsusilə qeyd etmək lazımdır....ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 1(338)
январь, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ