Поэзия
РикIелай тефир мярекат 11(305), декабрь, 2016      Эдебиятдал рикI алай ксари чпин уьмуьрда садра хьайитIани халкьдин арада тIвар-ван авай шаир акун ва адав кьве келима рахун чIехи бахтунай гьисабда. Гьа ихьтин гуьруьшдихъ цIигел тир...
Zabit Rizvanov fenomeni 10(304), ноябрь, 2016      Hər bir xalqın tarixində mayak kimi nur saçangörkəmli şəxsiyyətlər olur. Öz həyat və fəaliyyətləri, əqidə və amalları ilə nümunə olan, bənzərsiz ömür yolu keçən bu insanlar ürəklərdə və xatirələrdə daim yaşayırlar. Ləzgi xalqının həyatında belə işıqlı...
Презентация книги в духе детского праздника 9(303), октябрь, 2016      Презентация детской книги на лезгинском языке «Леян мани», которая состоялась 14 октября в Бакинском международном пресс-центре, оставила много ярких воспоминаний. Сотрудничество...
XIX əsr sənətkarları 9(303), октябрь, 2016      Uzun illər qədim dövrlərdən indiyədək Dağıstan yazarlarının Azərbaycanla ədəbi əlaqələrinin tədqiqi ilə məşğul olmuş filologiya elmləri doktoru Mövlüd Yarəhmədov Azərbaycan dilində yazıb-yaratmış 100-dən çox dağıstanlı şairin olduğunu bildirmiş, onlar haqqında ətraflı...
Hər dərdim bir misra, hər fikrim şeir 6(300), июль, 2016                                         Hər dərdim bir misra   Heç nəyin fikrini çəkmə deyirsən, Fikirsiz, qüssəsiz yaşamaq...
РикIел хкана 6(300), июль, 2016      Хайи халкьдиз лайихлудаказ къуллугъ авур, лезги эдебиятдикни музыкадик чIехи пай кутур сейли композитор, шаир, драматург, «Дагъустандин халкьдин артист» тIвар къачур Асеф Мегьман...
Qusarım mənim 5(299), июнь, 2016           I   Bu dünyada hər kəsin Öz eli, obası var. Hərə ana yurdunun Sevgisinə tapınar.   Bu sevginin yanında Başqa duyğular susar. O əyilməz qalanın Yenilməz adı – Qusar!   Odur mənim gözümdə Sevgidən uca qala....
Зи шиирар кIелрай анжах кьегьалри 4(298), май, 2016 Зи шиирар   Зи шиирар кIел тавурай алчахри, Гьабур патал йифен ахвар ханач за. ЦIай кутуна хура авай чахмахри, Жегьил уьмуьр гьабур патал канач за.   Гьабур патал экъечIнач зун...
Магьсим Магьсимов 3(297), апрель, 2016                                                    Бубаяр        Чими юкъуз лугьуда:...
Халидин Эльдаров 3(297), апрель, 2016                                          КIанивал        Килигайла гуьзгуьдиз гьар сеферда,    ...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ