Поэзия
Желил Сеферчинов 3(329), март, 2019   Лезги стха, тарихда ви гел ава, Вахъ дем ава, вахъ мел ава, эл ава. И дуьньяда тай авачир кьуьл ава, Чи гьиссерин цIайни гурва «Лезгинка». Лезги халкьдин рикIин гьава «Лезгинка»...
Муъминатан цIар амукьна 9(325), ноябрь, 2018    Вучиз ятIани ам зи хиялдай садрани акъатзавач. Адан варз хьтин ацIай чин, чIехи, чIулав вилер, векъиз килигунар фад-фад карагда зи вилерикай. Адан чина датIана сугъулвал, вилерал нагъв алай...
Bir ulduz parlayır 7(323), август, 2018      Son zamanlar feysbuk səhifələrində ən çox izlədiyim imzalardan biri Turac Hi­lal­dır. Onun şeirləri orijinal deyim tərzi, obrazlılığı, qafiyələrinin uyarlığı, dil səlisliyi, düşündürücü olması ilə diqqətimi çəkib. “Belə gözəl poetik dünyası...
Дидед чIал 3(319), апрель, 2018 Гьар дидедин къуьнераллайд – чIалан пар, Чи дидейрин са веледни чIал тушни? КьепIин кьилихъ лугьузвай чи лайлаяр Лезги дидед чIалаз ядай звал тушни?..   Чи дидейри тIапур рикIе ифириз,...
Unudulmaz şair 3(319), апрель, 2018      Ağacavad Əbdülhəsən oğlu Əlizadə 1928-ci il martın 21-də Salyanda anadan olub. İlk təhsilini də elə orada alıb. Onun uşaqlıq və gənclik illəri ağır keçib. Ata-anasını vaxtsız itirib. Özündən 8 yaş böyük, şair, jurnalist qardaşı Tofiq Əliyev 25 yaşında alman faşistləri...
Гьахьнава мад зун хиялрин деринра 3(319), апрель, 2018      Лезги манидални шииратдал рик1 алай­буруз Гъулангерек Ибрагьимова хъсандиз чида. Ам муаллимни я, шаирни. Дагъустан Республикадин Мегьарамдхуьруьн район­дин Билбилхуьре дидедиз...
50 il əvvəl yazılmış şeir 2(318), февраль, 2018      Özünü iki xalqın – ləzgi və Azərbaycan xalqlarının şairi adlandıran Kələntər Kələntərli yazdıqlarının müqabilində əsərləri az çap olunan qələm sahiblərindəndir. Tanınmış söz ustadı kimi ad çıxarsa da, ömrünün sonuna kimi “özümü...
Гьамзат ЦIадасади СтIал Сулейманаз бахшай эсерар 1(317), январь, 2018      ХХ виш йисарин Гомер хьиз вири дуьньядиз сейли хьайи Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманахъ къелемдин дустар гзаф авай. Лезги эдебиятдин зурба векилди рикIин сидкьидай са жерге...
Женгера фейи уьмуьр 10(315), ноябрь, 2017      Уьмуьр чIалан женгина акъудай, муьтIуьгъвал кьабул тавур, вичин цIай кIвахьзавай цIарарив халкь ахварай авудиз алахъай чи зурба шаир Кьуьчхуьр Саида виш йисар инлай вилик лагьанай:...
Дагъдин синел са хуьр алай 10(315), ноябрь, 2017 Дагъдин синел са хуьр алай, Чилер авай, эл авачир. Гьи патахъ вил вегьейтIани, Рекьер авай, гел авачир.   Дагъдин синел са хуьр алай, Иервилин тай авачир. Дагъдин синел са хуьр алай,...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ