Поэзия
Омар Къазиханов 3(308), март, 2017    Омар Къазиханов Дагъустан Рес­публикадин СтIал Сулейман райондин Птидхуьре дидедиз хьана. Ина юкьван мектеб куьтягьна, Волгоград шегьердин медицинадин колледждик экечIна....
Гьасанова Гюзеля 3(308), март, 2017      Гьасанова Гюзеля Мегьарамдхуьруьн районда дидедиз хьана. Тагьирхуьруьн Къазмайрин мектеб куьтягьна, Дагъустандин Гьукуматдин Педагогикадин Институтдин филологиядин факультет...
Азизан Алем 2(307), февраль, 2017      Дагъустанда тIвар-ван авай, халкь­дин адетар хуьзвай, хайибуруз гьуьр­метзавай къени хизанрикай гаф кватайла, гзафбуру Фатуллаеврин - шаир Азиз Алеман хизандин тIвар кьада. «Им...
Лезги Кьадир 1(306), январь, 2017      XVII асирда яшамиш хьайи сейли лезги шаиррикай садни Лезги Къадир я. Ам Куьре вилаятда дидедиз хьана. Ингье ам дидедиз хьайи хуьр икьван гагьди тайинариз хьанвач. Халкьдин меце Къадир...
РикIелай тефир мярекат 11(305), декабрь, 2016      Эдебиятдал рикI алай ксари чпин уьмуьрда садра хьайитIани халкьдин арада тIвар-ван авай шаир акун ва адав кьве келима рахун чIехи бахтунай гьисабда. Гьа ихьтин гуьруьшдихъ цIигел тир...
Zabit Rizvanov fenomeni 10(304), ноябрь, 2016      Hər bir xalqın tarixində mayak kimi nur saçangörkəmli şəxsiyyətlər olur. Öz həyat və fəaliyyətləri, əqidə və amalları ilə nümunə olan, bənzərsiz ömür yolu keçən bu insanlar ürəklərdə və xatirələrdə daim yaşayırlar. Ləzgi xalqının həyatında belə işıqlı...
Презентация книги в духе детского праздника 9(303), октябрь, 2016      Презентация детской книги на лезгинском языке «Леян мани», которая состоялась 14 октября в Бакинском международном пресс-центре, оставила много ярких воспоминаний. Сотрудничество...
XIX əsr sənətkarları 9(303), октябрь, 2016      Uzun illər qədim dövrlərdən indiyədək Dağıstan yazarlarının Azərbaycanla ədəbi əlaqələrinin tədqiqi ilə məşğul olmuş filologiya elmləri doktoru Mövlüd Yarəhmədov Azərbaycan dilində yazıb-yaratmış 100-dən çox dağıstanlı şairin olduğunu bildirmiş, onlar haqqında ətraflı...
Hər dərdim bir misra, hər fikrim şeir 6(300), июль, 2016                                         Hər dərdim bir misra   Heç nəyin fikrini çəkmə deyirsən, Fikirsiz, qüssəsiz yaşamaq...
РикIел хкана 6(300), июль, 2016      Хайи халкьдиз лайихлудаказ къуллугъ авур, лезги эдебиятдикни музыкадик чIехи пай кутур сейли композитор, шаир, драматург, «Дагъустандин халкьдин артист» тIвар къачур Асеф Мегьман...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(335)
октябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ