Поэзия
Oxucularımızın yaradıcılığı 4(275), апрель, 2014 Murad Sərkərov Аy һәyаtı sеvәn kәs!                                                                               Аy һәyаtı sеvәn...
Oxucularımızın yaradıcılığı 4(275), апрель, 2014 Aytəkin Babayeva Əgər olmasaydı Olmasa həyatda məhəbbət izi, İnsan sevərdimi dağı, dənizi? Olmasa həyatda məhəbbət izi, Xaliq qurardımı xilqətimizi?   Olmasa həyatda məhəbbət izi, Təbiət göyərib gül açardımı? Quşlar qanadlanıb mavi səmanın Əngin fəzasında...
Мад са инжи 3(274), март, 2014       И йикъара Бакудин « Зардаби» чапханади тlвар-ван авай зари Седакъет Керимовадин «Квахьай йикъарган» ктаб чапдай акъудна. Адан 18- ктаб тир и кlватlалда са роман, пуд повесть,...
СтIал Сулейманаз икрамзава 3(274), март, 2014   ИНТЕРФАКС-ди малумат гайивал, Россиядин Новороссийск шегьерда (Краснодар вилаят) Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманаз мемориалдин доска эцигда. Алай йисан 18-майдиз шаир дидедиз хьайи...
Beynəlxalq gecədə ləzgi poeziyası 3(274), март, 2014       Bu yaxınlarda Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən şeir gecəsi öz qeyri-adiliyi və yüksək səviy-yəsi ilə seçilirdi. Dünyanın 72 ölkəsindən iştirakçıların qatıldığı gecənin təşkilatçısı olan Bab İ Aləm Uluslararası Öğrənci dərnəyinin...
Yeni kitabların təqdimatı 2(273), февраль, 2014      2014-cü ilin fevral ayının 22-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində yazıçı Sədaqət Kərimovanın bu yaxınlarda işıq üzü görmüş povest və romanlardan ibarət “Ağ qəm” (Azərbaycan dilində) və “İtən ğündəlik” (ləzgi dilində) kitablarının təqdimatı...
Цавариз хкажайтIа чIал 2(273), февраль, 2014 Лезги Бегьлул Лезги яз амукьа Гайи гафар кьадайвал хьуй крарив, Алцум мийир акьул рехи чIарарив, Вич гьахъ тирди зарид чирда цIарарив,  Гьар межлисда чка чирна ацукьа, Лезги ятIа,...
Ləzgi ellərində 1(272), январь, 2014 Mən ömrümdə görməmişdim ləzgilərin еlini, Durmamışdım uca, qarlı dağların dik başında. Şarabanla kеçməmişdim cоşğun çayın sеlini, Çapmamışdım at üstündə Şalbuz dağın döşündə.   Dün mənə bir qоca ləzgi bir hеkayət söylədi,...
ЦIийи ктаб 1(272), январь, 2014     И йикъара Седакъет Керимовадин 18-ктаб - «Квахьай йикъарган» кIелдайбурув агакьнава. Бакудин «Зердаби» чапханади басма авур, 464 чиникай туькIуьр хьанвай и ктабда автордин лезги...
Страна любви Расула Гамзатова 11(270), ноябрь, 2013 Хочу любовь провозгласить страною, Чтоб все там жили в мире и тепле, Чтоб начинался гимн ее строкою: «Любовь всего превыше на земле». Чтоб гимн прекрасный люди пели стоя И чтоб взлетала...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ