Тарихдин геле аваз
Гьелягь 11(282), октябрь, 2014      1906-йисан 7-декабрдиз Куьре округдин кьил подполковник Б.Кушелева къалабулух кваз Дагъустандин губернатордал ракъурай чарче кхьенай: «Лезги чилерал пачагьдиз акси экъечIзавай...
Şahdaq suyu bakıya necə gətirildi 11(282), октябрь, 2014      Halal zəhmət alından axan tər damcıları ilə müqayisə edilir. Şah­dağdan süzülən sızqa bulaqlar da alın təri, min bir zəhmət hesabına gəlib Bakıya çıxıb.  1859-cu il Şamaxı zəlzələsindən sonra Sankt-Peterburqdan gələn komissiya Tiflisdəki çar canişininə quberniyanın...
Страсть, погубившая империю 11(282), октябрь, 2014      Наследник русского престола Николай Александрович Романов родился в 1868 году в семье императора Александра III и его супруги, датской принцессы Марии Дагмар, принявшей при крещении...
Шабрандин тарих чирзава 10(281), октябрь, 2014 Шабранда сифте яз алатай асирдин 80-йисара археологиядин кIвалахар тухванай. Гуьгъунлай и кIвалахриз ара ганай. 2012-йисалай инихъ археологри и месэла кIвачел ахкьалдарнава. Эхиримжи вахтара инай...
Milli ədavətə rəvac 8(279), август, 2014        Dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində milli və dini zəmində münaqişələrin qızışdığı bir vaxtda bəzi mətbuat orqanlarında xalqlar arasında nifaq salan, millətlərarası münasibətlərə xələl yetirən məqalələrin dərc olunması ictimaiyyətdə haqlı narazılıq doğurur. Bir sıra...
Tarixi ad bərpa olunmalıdır 7(278), июль, 2014      Son illər XII əsrin tarixi abidəsi olan Bakıdakı Ləzgi məscidi ilə bağlı bir sıra əsassız fikirlərin irəli sürülməsi ötən əsrin 80-ci illərində olduğu kimi, yenidən mübahisələr doğurmuşdur. Abidənin əsl adını göstərən lövhənin çıxarılması da mübahisələrə...
Генералдикай гьикI наиб хьанай? 7(278), июль, 2014      Шейх Мегьамед Ярагъви кьиле аваз Дагъустанда арадал атай, гуьгъуьнлай Къазимегьамеда, Гьемзет бегди ва Имам Шамила давамар хъувур гьерекатдихъ галаз алакъалу тир са бязи месэлаяр...
МискIин хвена кIанзава 6(277), июнь, 2014      КцIар райондин Ясабрин  хуьре авай и мискIиндин 183 йис я. Адан цлал алай кхьинрай чир жезвайвал, мискIин 1831-йисуз эцигнава. Хуьруьнбуру адахъ генани къадим тарихар ава лугьузва. Алатай...
Чи хуьрерин тарихдай 4(275), апрель, 2014      Йисар алатунивай чи алимри лезги хакльдин тарихдиз талукь сад - садалай марагълу цIийи делилар винел акъудзава. Эхиримжи 55 йисан къене анжах Кьиблепатан Дагъустандай арабдалди кхьенвай...
Нишапурдин лезги алим 2(273), февраль, 2014       Юкьван виш йисара РагъэкъечIдай патан уьлквейра кIелай, кIвалахай ва къиметлу эсерар кхьей цIудралди лезги алимрин тIварар вириниз сейли я. Ингье абурукай садан гьакъиндай икьван...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ