Тарихдин геле аваз
Milli ədavətə rəvac 8(279), август, 2014        Dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində milli və dini zəmində münaqişələrin qızışdığı bir vaxtda bəzi mətbuat orqanlarında xalqlar arasında nifaq salan, millətlərarası münasibətlərə xələl yetirən məqalələrin dərc olunması ictimaiyyətdə haqlı narazılıq doğurur. Bir sıra...
Tarixi ad bərpa olunmalıdır 7(278), июль, 2014      Son illər XII əsrin tarixi abidəsi olan Bakıdakı Ləzgi məscidi ilə bağlı bir sıra əsassız fikirlərin irəli sürülməsi ötən əsrin 80-ci illərində olduğu kimi, yenidən mübahisələr doğurmuşdur. Abidənin əsl adını göstərən lövhənin çıxarılması da mübahisələrə...
Генералдикай гьикI наиб хьанай? 7(278), июль, 2014      Шейх Мегьамед Ярагъви кьиле аваз Дагъустанда арадал атай, гуьгъуьнлай Къазимегьамеда, Гьемзет бегди ва Имам Шамила давамар хъувур гьерекатдихъ галаз алакъалу тир са бязи месэлаяр...
МискIин хвена кIанзава 6(277), июнь, 2014      КцIар райондин Ясабрин  хуьре авай и мискIиндин 183 йис я. Адан цлал алай кхьинрай чир жезвайвал, мискIин 1831-йисуз эцигнава. Хуьруьнбуру адахъ генани къадим тарихар ава лугьузва. Алатай...
Чи хуьрерин тарихдай 4(275), апрель, 2014      Йисар алатунивай чи алимри лезги хакльдин тарихдиз талукь сад - садалай марагълу цIийи делилар винел акъудзава. Эхиримжи 55 йисан къене анжах Кьиблепатан Дагъустандай арабдалди кхьенвай...
Нишапурдин лезги алим 2(273), февраль, 2014       Юкьван виш йисара РагъэкъечIдай патан уьлквейра кIелай, кIвалахай ва къиметлу эсерар кхьей цIудралди лезги алимрин тIварар вириниз сейли я. Ингье абурукай садан гьакъиндай икьван...
«Кьвед лагьай» Муртузали 11(270), ноябрь, 2013     Икьван гагьди тарихчийривай Имам Шамилалай гуьгъуьниз урус пачагьдин кьушунрин аксина женг чIугур кьве кас - Гьажи Муртуз ав Муртузали вужар ятIа, абуру гьихьтин крар кьилиз акъуднатIа...
Лезги Гьамди 4(263), апрель, 2013      Юкьван виш йисарин араб тарихчийрикай Йакъут ал-Гьамавидин «Уьлквейрин гафарган» Насир-и Хусраудин «Сефернаме» ктабрай, машгьур сиягьатчи Ибн Баттутан къейдерай, Мугьаммад...
Рапортда вуч кхьенвай? 9(256), сентябрь, 2012 Рапортда вуч кхьенвай? Эхиримжи вахтара ХIХ виш йисан вакъиаяр къелемдиз къа-чузвай са бязи ксари чпин кхьинра къалпвилериз рехъ гузва. Ихьтин дуьшуьш 1838-йисан 3-4-июлдиз лезгийринни урус кьушунрин...
Багъдатдин факигь 8(255), август, 2012 XI-XII виш йисара са шумуд лезги алим РагъэкъечIдай патан уьлквейриз сейли хьанай. Араб чешмейра ва архивра абурукай Муса ад-Дербенди ал-Лезги, Мегьамед ад-Дербенди ал-Лезги, Гьасан ад-Дербенди...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(325)
ноябрь, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ