Тарихдин геле аваз
Абдулкерим эфенди 8(291), сентябрь, 2015 (Эвел газетдин 2015-йисан 29-август тилитда)   Ватандин къван        Аваранви Абдулкерим эфендиди ракъурай «Ватандин къван» шиирди вичиз гзаф эсер авур Ибрагьим эфендиди...
Qarabağ salnaməçiləri və ləzgilər 8(291), сентябрь, 2015      Azərbaycan tarixşünaslığında Qara­bağ xanlığının tarixi digər xanlıqlarla müqayisədə daha geniş işıqlandırılıb. Bu xanlıq haqqında 7 kitab yazılmış, çoxlu mə­qalələr və sə­nədlər çap edilmişdir. Rus jur­nalisti və hərbiçisi Platon Zubov 1843-cü...
Абдулкерим эфенди 7(290), август, 2015      1747-йисан гатфар алукьай сифте йикъара Дербентдин майдандал виридан вилик кудна кIанзавай кьве жегьил садлагьана юхдиз акъатна. КIеледай майдандал гъизвай рекье балкIанрал алай яхцIур...
Böyük istedad sahibi 6(289), июль, 2015      (Əvvəli qəzetin 23 aprel 2015-ci il tarixli sayında)      Yeni hökumətə dəstək verməsinə, yoxsullara əl tutmasına, heç bir müqavimət göstərmədən varidatlarından əl çəkmələrinə baxmayaraq, bir sıra imkanlı adamların sürgünə göndərilməsindən...
Böyük İstedad sahibi 4(287), апрель, 2015      Ötən əsrin 30-cu illərində Dağıstan Respublikasına rəhbərlik etmiş görkəmli dövlət xadimi Najmudin Samurski onun haqqında demişdi: “Aliskender Alqadarski xalqa böyük sədaqəti və məhəbbəti ilə seçilən, onun xoşbəxt gələcəyi naminə mübarizənin önündə...
Гьелягь 3(286), март, 2015 (Эвел газетдин 2014-йисан 28-ноябрдин, 26-декабрдин, 2015-йисан  30-январдин ва 26-февралдин тилитра)        Са шумуд йикъалай Шагьвар гьа аваранвидивай Абдул­манафан чIехи бубадин сур...
Гьелягь 2(285), февраль, 2015 (Эвел газетдин 2014-йисан  28-ноябрдин, 26-декабрдин ва  2015-йисан 30-январдин тилитра)   Аварандин къал        Аварандал атайла Гирей пагь атIана амукьна. Ина женгиниз чIехи...
РикIелай ракъурдач 1(284), январь, 2015      И йикъара 1990-йисан 20-январдин юкъуз Бакуда кьиле фейи мусибатдин 25 йис тамам хьана. Вири Азербайжандин агьалийри, гьакIни шумудни са къецепатан уьлквейрин агьалийри и югъ рикIел хкана...
Гьелягь 1(284), январь, 2015 (Эвел газетдин 2014-йисан 28-ноябрдин ва 26-декабрдин тилитра)        Хуьруьз атун кумазни Абдул­манафа вири кIурвияр кимел кIватIна лагьана:     - За куь малар къакъудай фасикь...
Гьелягь 12(283), декабрь, 2014 (Эвел газетдин 2014-йисан 28-ноябрдин тилитда)      Казакар даркалдай акъатиз тIимил амаз чархалай абурал къванерин марф къвана. Вилик катзавайбур Абдулманафан, кьулухъ чIугвазвайбур Умалатан...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ