Тарихдин геле аваз
Xəlifənin nəsihəti 3(308), март, 2017      Dərbəndin orta əsrləri əhatə edən tarixi ilə bağlı həm “Dərbəndnamə”də, həm də ərəb tarixçilərinin əsərlərində xeyli məlumatların verilməsinə baxmayaraq, həmin dövrlərə aid qədim yazılar, yeni faktlar üzə çıxmaqda davam edir. Ərəb müəlliflərinin yazdıqlarına...
Малла Агьмед 3(308), март, 2017 (Эвел газетдин 2016-йисан 26-ноябрдин, 22-декабрдин ва 2017-йисан 28-январдин, 24-февралдин тилитра)   Имам Шамилаз жаваб        Архивдин материалрай малум жезвайвал, Имам Шамилан чарчи...
Малла Агьмед 2(307), февраль, 2017 (Эвел газетдин 2016-йисан 26-нояб­р­­­дин, 22-декабрдин ва 2017-йисан 28-январдин тилитра)        Къубадин комендант полковник Гимбута кьве рота аскерар ра­къурнавайди чир хьайила,...
Малла агьмед 1(306), январь, 2017 (Эвел газетдин 2016-йисан 26-ноябрдин ва 22-декабрдин тилитра)        А йисарин вакъиаяр къелемдиз къачур са бязи тарихчийри кхьиз­вайвал, Чиркей хуьруьз басрух гуз кIанзавай урус кьушунди...
Малла Агьмед 11(305), декабрь, 2016      (Эвел газетдин 2016-йисан 26-ноябрдин тилитда)        Садлагьана къариблухдиз акъа­тай Малла Агьмед кIвенкIве чкадин агьалийрин ацукьун-къа­рагъун чириз эгечIна. Аварарни...
Milli dillərin qayğıkeşi 8(302), сентябрь, 2016     Məşhur ləzgi şairi Xürük Tahir 1942-1948-ci illərdə Dağıstan Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi işləmiş görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin yaxın dostlarından biri idi. Həm ləzgi, həm də Azərbaycan ədəbiyyatına yaxşı bələd olan Xürük Tahiri müasirləri bu ədəbiyyatlar...
Bir gizli sədaqətnamə 8(302), сентябрь, 2016      Car hökumətinin ləzgilərlə bağlı siyasətini əks etdirən bu sədaqətnamə haqqında ilk dəfə 1923-cü ildə məşhur Azərbaycan jurnalisti və tarixçisi Rəşid bəy İsmayılov özünün həmin il çapdan çıxmış “Azərbaycan tarixi” kitabında məlumat verib....
Къени крар авур хан 7(301), август, 2016      Къафкъаздин чIехи ханлухрикай тир Куьре ханлух арадиз атунин махсус тарих ава. И лезги ханлухдин Къазикъумухдилай аслу туширвилин бине кутурди генерал Хатунцев хьанай. Виликан вахтара...
Мукьуфар авай къази 7(301), август, 2016 (Эвел газетдин 2016-йисан 20-июлдин тилитда)        Къурбана фагьумзавайвал, алимри ва муаллимри хуьрера чирвилерин ва марифатдин жигьетдай хъсандиз тарсар гана кIанзавай. Инсанар...
Мукьуфар авай къази 6(300), июль, 2016      Юкьван виш йисарилай вичин уьмуьрда чка кьаз гатIунай ислам дин лезги халкьди садлагьана кьабулначир. Тарихдай чир жезвайвал, сифте яз Къафкъазда ам лезгийрин Лезган пачагьлухди...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ