Тарихдин геле аваз
Абдулкерим эфенди 7(290), август, 2015      1747-йисан гатфар алукьай сифте йикъара Дербентдин майдандал виридан вилик кудна кIанзавай кьве жегьил садлагьана юхдиз акъатна. КIеледай майдандал гъизвай рекье балкIанрал алай яхцIур...
Böyük istedad sahibi 6(289), июль, 2015      (Əvvəli qəzetin 23 aprel 2015-ci il tarixli sayında)      Yeni hökumətə dəstək verməsinə, yoxsullara əl tutmasına, heç bir müqavimət göstərmədən varidatlarından əl çəkmələrinə baxmayaraq, bir sıra imkanlı adamların sürgünə göndərilməsindən...
Böyük İstedad sahibi 4(287), апрель, 2015      Ötən əsrin 30-cu illərində Dağıstan Respublikasına rəhbərlik etmiş görkəmli dövlət xadimi Najmudin Samurski onun haqqında demişdi: “Aliskender Alqadarski xalqa böyük sədaqəti və məhəbbəti ilə seçilən, onun xoşbəxt gələcəyi naminə mübarizənin önündə...
Гьелягь 3(286), март, 2015 (Эвел газетдин 2014-йисан 28-ноябрдин, 26-декабрдин, 2015-йисан  30-январдин ва 26-февралдин тилитра)        Са шумуд йикъалай Шагьвар гьа аваранвидивай Абдул­манафан чIехи бубадин сур...
Гьелягь 2(285), февраль, 2015 (Эвел газетдин 2014-йисан  28-ноябрдин, 26-декабрдин ва  2015-йисан 30-январдин тилитра)   Аварандин къал        Аварандал атайла Гирей пагь атIана амукьна. Ина женгиниз чIехи...
РикIелай ракъурдач 1(284), январь, 2015      И йикъара 1990-йисан 20-январдин юкъуз Бакуда кьиле фейи мусибатдин 25 йис тамам хьана. Вири Азербайжандин агьалийри, гьакIни шумудни са къецепатан уьлквейрин агьалийри и югъ рикIел хкана...
Гьелягь 1(284), январь, 2015 (Эвел газетдин 2014-йисан 28-ноябрдин ва 26-декабрдин тилитра)        Хуьруьз атун кумазни Абдул­манафа вири кIурвияр кимел кIватIна лагьана:     - За куь малар къакъудай фасикь...
Гьелягь 12(283), декабрь, 2014 (Эвел газетдин 2014-йисан 28-ноябрдин тилитда)      Казакар даркалдай акъатиз тIимил амаз чархалай абурал къванерин марф къвана. Вилик катзавайбур Абдулманафан, кьулухъ чIугвазвайбур Умалатан...
Гьелягь 11(282), октябрь, 2014      1906-йисан 7-декабрдиз Куьре округдин кьил подполковник Б.Кушелева къалабулух кваз Дагъустандин губернатордал ракъурай чарче кхьенай: «Лезги чилерал пачагьдиз акси экъечIзавай...
Şahdaq suyu bakıya necə gətirildi 11(282), октябрь, 2014      Halal zəhmət alından axan tər damcıları ilə müqayisə edilir. Şah­dağdan süzülən sızqa bulaqlar da alın təri, min bir zəhmət hesabına gəlib Bakıya çıxıb.  1859-cu il Şamaxı zəlzələsindən sonra Sankt-Peterburqdan gələn komissiya Tiflisdəki çar canişininə quberniyanın...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ