Тарихдин геле аваз
«Тапан Дербентнаме» 1(295), январь, 2016      1862-йисуз Н.В.Ханыкова «Азиатский журналдиз» Дагъустанда ислам пайда хьуникай ихтилатзавай, автордин тIвар къалур тавунвай са эсер акъуднай. Гуьгъуьнлай и эсердиз «Абу Муслиман...
Вирибур вичихъ ялдай 11(294), декабрь, 2015      Гьажи Абдуллагь эфенди Алкьвадаридин «Мамнун» та­халлус къачунвай хва, алимрин рябетлу регьбер тир жанаби Мирзе Гьасан эфенди чи асирдин  ви­ридалайни сейли шаир ва кхьираг,...
Абдулкерим эфенди 11(294), декабрь, 2015 (Эвел газетдин 2015-йисан 29-августдин, 24-сентябрдин, 24-­ ок­тябр­дин ва 20-ноябрдин тилитра)        КIватI хьанвайбуру кIвенкIве Аб­дул­керим эфендидин теклифрихъ яб акалун...
Абдулкерим эфенди 10(293), ноябрь, 2015      (Эвел газетдин 2015-йисан 29-ав­густдин, 24-сентябрдин ва 24-сентябрдин тилитра)        Ханлух чапхунчийрикай хуьн патал вири патарихъай алахъунар авуна кIанзавай. Вучиз лагьайтIа...
Вернуть правду народу о его истории 10(293), ноябрь, 2015      Однажды во время беседы я спросил у известного лезгинского востоковеда, профессора, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Дагестан...
Абдулкерим эфенди 9(292), октябрь, 2015 (Эвел газетдин 2015-йисан 29-ав­густдин ва 24-сентябрдин тилитра)        Абдулкерим эфендиди вичин шиирда Фетали хандивай чапхунчивилер акъвазарун тIалабна кхьенай:      ...
Абдулкерим эфенди 8(291), сентябрь, 2015 (Эвел газетдин 2015-йисан 29-август тилитда)   Ватандин къван        Аваранви Абдулкерим эфендиди ракъурай «Ватандин къван» шиирди вичиз гзаф эсер авур Ибрагьим эфендиди...
Qarabağ salnaməçiləri və ləzgilər 8(291), сентябрь, 2015      Azərbaycan tarixşünaslığında Qara­bağ xanlığının tarixi digər xanlıqlarla müqayisədə daha geniş işıqlandırılıb. Bu xanlıq haqqında 7 kitab yazılmış, çoxlu mə­qalələr və sə­nədlər çap edilmişdir. Rus jur­nalisti və hərbiçisi Platon Zubov 1843-cü...
Абдулкерим эфенди 7(290), август, 2015      1747-йисан гатфар алукьай сифте йикъара Дербентдин майдандал виридан вилик кудна кIанзавай кьве жегьил садлагьана юхдиз акъатна. КIеледай майдандал гъизвай рекье балкIанрал алай яхцIур...
Böyük istedad sahibi 6(289), июль, 2015      (Əvvəli qəzetin 23 aprel 2015-ci il tarixli sayında)      Yeni hökumətə dəstək verməsinə, yoxsullara əl tutmasına, heç bir müqavimət göstərmədən varidatlarından əl çəkmələrinə baxmayaraq, bir sıra imkanlı adamların sürgünə göndərilməsindən...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(325)
ноябрь, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ