Тарихдин геле аваз
Курмухский храм 6(311), июль, 2017     Курмухский храм (или Церковь Святого Георгия) находится в Курмухском ущелье Гахского района Азербайджана. Храм является памятником христианской албано-кавказской архитектуры Азербайджана....
Авайвал кхьин... 6(311), июль, 2017      Тарихдин гафар вуч ятIа чIалан пешекарриз хъсандиз чида. Абур чи фольк­лордин материалра, хайи чIалал къелемдиз къачунвай тарихдин чешмейра, виликан виш йисара яратмишнавай чи къелемэгьлийрин...
Гьажи Къамбай 6(311), июль, 2017      Дегь чIаварилай кьил кутуна девлетлу лезгийри кIеве авайбурун гъил кьадай, рекьер тухудай, муькъвер, мектебар, мискIинар эцигдай, кIелунал рикI алай жегьилриз куьмек гудай. Юкьван виш...
ЦIуз аватай хуьр 4(309), апрель, 2017      Виш йис кьван алатнаватIани, 1918-йисуз большевикри ва эрмени дашнакри Къуба уездда чкадин агьалийрин кьилел гъайи мусибатриз талукь цIийи-цIийи делилар винел акъатзава. Ина яшамиш...
Xəlifənin nəsihəti 3(308), март, 2017      Dərbəndin orta əsrləri əhatə edən tarixi ilə bağlı həm “Dərbəndnamə”də, həm də ərəb tarixçilərinin əsərlərində xeyli məlumatların verilməsinə baxmayaraq, həmin dövrlərə aid qədim yazılar, yeni faktlar üzə çıxmaqda davam edir. Ərəb müəlliflərinin yazdıqlarına...
Малла Агьмед 3(308), март, 2017 (Эвел газетдин 2016-йисан 26-ноябрдин, 22-декабрдин ва 2017-йисан 28-январдин, 24-февралдин тилитра)   Имам Шамилаз жаваб        Архивдин материалрай малум жезвайвал, Имам Шамилан чарчи...
Малла Агьмед 2(307), февраль, 2017 (Эвел газетдин 2016-йисан 26-нояб­р­­­дин, 22-декабрдин ва 2017-йисан 28-январдин тилитра)        Къубадин комендант полковник Гимбута кьве рота аскерар ра­къурнавайди чир хьайила,...
Малла агьмед 1(306), январь, 2017 (Эвел газетдин 2016-йисан 26-ноябрдин ва 22-декабрдин тилитра)        А йисарин вакъиаяр къелемдиз къачур са бязи тарихчийри кхьиз­вайвал, Чиркей хуьруьз басрух гуз кIанзавай урус кьушунди...
Малла Агьмед 11(305), декабрь, 2016      (Эвел газетдин 2016-йисан 26-ноябрдин тилитда)        Садлагьана къариблухдиз акъа­тай Малла Агьмед кIвенкIве чкадин агьалийрин ацукьун-къа­рагъун чириз эгечIна. Аварарни...
Milli dillərin qayğıkeşi 8(302), сентябрь, 2016     Məşhur ləzgi şairi Xürük Tahir 1942-1948-ci illərdə Dağıstan Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi işləmiş görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin yaxın dostlarından biri idi. Həm ləzgi, həm də Azərbaycan ədəbiyyatına yaxşı bələd olan Xürük Tahiri müasirləri bu ədəbiyyatlar...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ