Тарихдин геле аваз
Малла Агьмед 11(305), декабрь, 2016      (Эвел газетдин 2016-йисан 26-ноябрдин тилитда)        Садлагьана къариблухдиз акъа­тай Малла Агьмед кIвенкIве чкадин агьалийрин ацукьун-къа­рагъун чириз эгечIна. Аварарни...
Milli dillərin qayğıkeşi 8(302), сентябрь, 2016     Məşhur ləzgi şairi Xürük Tahir 1942-1948-ci illərdə Dağıstan Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi işləmiş görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin yaxın dostlarından biri idi. Həm ləzgi, həm də Azərbaycan ədəbiyyatına yaxşı bələd olan Xürük Tahiri müasirləri bu ədəbiyyatlar...
Bir gizli sədaqətnamə 8(302), сентябрь, 2016      Car hökumətinin ləzgilərlə bağlı siyasətini əks etdirən bu sədaqətnamə haqqında ilk dəfə 1923-cü ildə məşhur Azərbaycan jurnalisti və tarixçisi Rəşid bəy İsmayılov özünün həmin il çapdan çıxmış “Azərbaycan tarixi” kitabında məlumat verib....
Къени крар авур хан 7(301), август, 2016      Къафкъаздин чIехи ханлухрикай тир Куьре ханлух арадиз атунин махсус тарих ава. И лезги ханлухдин Къазикъумухдилай аслу туширвилин бине кутурди генерал Хатунцев хьанай. Виликан вахтара...
Мукьуфар авай къази 7(301), август, 2016 (Эвел газетдин 2016-йисан 20-июлдин тилитда)        Къурбана фагьумзавайвал, алимри ва муаллимри хуьрера чирвилерин ва марифатдин жигьетдай хъсандиз тарсар гана кIанзавай. Инсанар...
Мукьуфар авай къази 6(300), июль, 2016      Юкьван виш йисарилай вичин уьмуьрда чка кьаз гатIунай ислам дин лезги халкьди садлагьана кьабулначир. Тарихдай чир жезвайвал, сифте яз Къафкъазда ам лезгийрин Лезган пачагьлухди...
Кьегьал кавха 3(297), апрель, 2016      (Эвел газетдин 2016-йисан 28-январдин ва 17-мартдин тилитра)        Гьажи Шейдадиз кьилди къарар кьабулдай мумкинвал хьанач. Адаз большевик­ри Къуба уезддиз цIийи къу­ватар...
Кьегьал кавха 2(296), март, 2016 (Эвел газетдин 2016-йисан 28-январдин тилитда)   Попован кьушун        Дагъустандай Григорий Попов кьиле аваз большевикрин кьушун къвезва лагьайла, Гьажи Шейдади душмандин къастар...
ЦIийи тарихдин вад йис 1(295), январь, 2016      Виш йисарин имтигьандай акъатай, кьегьалвилелди чапхунчийрин хура акъвазна вичин чил, чIал ва тIвар хвейи лезги халкьдин цIийи тарихни лацу лекеяр авачиз туш. СССР чкIидай чIавуз ва...
Кьегьал кавха 1(295), январь, 2016      Майдин йикъан чав         1918-йисан 4-май алахьна, ракъинин чими нурарив ахцIанвай гуьлуьшан югъ тир. Тамар, багълар, тIулар цуькверивди дигана тIебиатди цIийи суса хьиз дамахнавай....ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(325)
ноябрь, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ