Тарихдин геле аваз
Etnik düşmənçilik 1(317), январь, 2018      Bu il erməni daşnaklarının və bolşeviklərin 1918-ci ildə Quba qəzasında törətdikləri qırğınların 100 ili tamam olur. Həmin soyqırımın ilk tədqiqatçılarından olan redaksiyamızın əməkdaşı Müzəffər Məlikməmmədov bu məsələ ilə bağlı uzun illər axtarışlar aparmış, respublika...
Qusar nahiyəsi 1917-1919-cu illərdə 1(317), январь, 2018      Ötən əsrin əvvəllərində, 1917-1919-cu illərdə Quba qə­zasında baş vermiş hadisələrdə Qusar nahiyəsinin əhalisi fəal iştirak etmiş, ictimai haqsız­lıqlara, mövcud quruluşa, erməni daşnaklarına və bolşeviklərə qarşı ardıcıl mübarizə aparmışdır. Bunu həmin dövrdə...
Tarixi saxtalaşdırmaq olmaz 11(316), декабрь, 2017      Son zamanlar mətbuat səhi­fələrində tarixə və tarixi hadisələrə dair tarixi faktlara və mənbələrə söykənməyən, əsaslandırıl­mamış yazılara tez-tez rast gəlirik. Yasayış məntəqəsinin yerləşdiyi yeri dəqiq-dürüst bilməyən “qələm sahib­ləri” ortaliğa atılıb...
Къефле кукIварай Абдуллагь 11(316), декабрь, 2017 (Эвел газетдин 2017-йисан 25-ноябрдин тилитда)        Архивдин материалрай малум жезвайвал, Россиядин резидент­ри – И.Калушкина ва В.Братищева Надир шагь Лезгистандихъ ва Дагъустандихъ...
Къефле кукIварай Абдуллагь 10(315), ноябрь, 2017      1734-йисан гатфариз султан I Магьмуда Шамахида ацукьнавай Ширвандин хан Сурхаял чар ракъурна, 1733-йисуз Туьркиядини Иранди кутIунай икьрардив кьадайвал, шегьер фарсарив вугун тIалабна....
Чакай гьикI мусурманар хьанай? 10(315), ноябрь, 2017      Алупандин пачагь Урнайран вахтунда, IV виш йисара христианвал кьабулай лезгийри чпин гъуц диндин са кьадар адетарни хуьзвай. Са бязи вилаятрин агьалийри цIийи дин эхирдалди кьабулначир....
Чаз авур мад са чIуру къаст 9(314), октябрь, 2017      Пачагьлугъдин Урусатдин вахтунда лезгийрин кьилел гьихьтин мусибатар гъанатIа, чи халкь вири патарихъай гьикI кукIвариз алахънатIа субутзавай делилар къвердавай мадни гзаф винел...
Винел акъудзавачир делилар 8(313), сентябрь, 2017 (Эвел газетдин 2017-йисан 30-август тилитда)        Агьалияр куьчарун акьван залан шартIара кьиле тухузвай хьи, рекьера агъзурралди инсанар гьелек жезвай. И кардикай хабар кьур Европади...
Рахазвай къванер 8(313), сентябрь, 2017      Чпел кхинар алай къадим къванериз алимри «рахазвай къванер» тIвар ганва. Кьиблепатан Дагъустандин лезги хуьрерай жагъанвай ихьтин къванерал X-XIII виш йисариз талукь кхьинар...
Чи тарихрикай кхьенва 8(313), сентябрь, 2017      XV виш йисара са шумуд алимди лезгийрин тарихар къелемдиз къачунва. Абурукай Мегьамед Хиналугъвидин ктаб иллаки къиметлуди я. Чи машгьур алим, тарихдин илимрин доктор, профессор Амри...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ