Тарихдин геле аваз
Хиве кьун 5(321), июнь, 2018      Женгера цIийи агалкьунар гъилик авуна вичин имамат гьегьеншарзавай Шамилан бязи наибри и агалкьунрикай масакIа менфят къачуз гатIунна. Абуру хуьрерин агьалияр тарашиз мал-девлет...
“Ləzgiyyə” toponimi haqqında 5(321), июнь, 2018      Tarix boyu ləzgilərin vətəninin müxtəlif adlarla tanınması səbəbsiz deyil. Eramızın V əsrinin sonlarından Qafqaz Albaniyasının süquta başlaması burada yaşayan xalqları müstəqil siyasi qurumlar yaratmağa məcbur etdi. Albaniyanın qədim və böyük xalqlarından olan ləzgilərin də...
Bakıya köməyə gələn ləzgilər 4(320), май, 2018      1918-ci ildə  çəkilmiş bu şəkli redaksiyamıza Qubadan ehtiyatda olan general-leytenant Fəx­rəddin Əliyev təqdim edib. Şəklin dəyəri ondadır ki, igid döyüşçülər arasında 1918-ci ilin may ayında erməni daşnaklarının və bolşeviklərin darmadağın edilməsinə rəhbərlik...
Tarixə çevrilmiş qəhrəmanlıq 4(320), май, 2018      1918-ci ildə erməni daşnaklarının və bol­şeviklərin Quba qə­zasında törətdikləri qırğınlardan yüz il ötür. Yerli əhali iş­ğal­çılara qarşı son dərəcə güclü müqavimət göstərmiş, doğma kənd­lərini tərk etməmiş, qəh­rəmanlıqla...
Qusar nahiyəsi 1915-1920-ci illərdə 4(320), май, 2018      ... Quba qəzasının kəndliləri vergiləri verməkdən və mükəlləfiyyətləri yerinə yetirməkdən tez-tez imtina edirdilər. 1915-1916-cı illərdə Qusar nahiyəsinin Xuray kənd cəmiyyətinin Suvaçal, Xuray və Yuxarı Ləgər kəndliləri hökumətə vergi verməkdən boyun qaçırdılar. Torpaq...
Делилри вуч лугьузва? 4(320), май, 2018      Чи чкайрин тIварарин этимологиядай малум жезвайвал, чи ойкономрин тарихар къадим я ва абур жуьреба-жуьре рекьералди пайда хьанва. Гьеле чи эрадал къведалди лезгийрихъ цIудралди чIехи...
Отголоски Кавказской войны 4(320), май, 2018      Скоро ли настанет время, когда елей просвещения смоет кровь с крутин Кавказа и обратит сынов его, героев-разбойников, в миролюбивых оратаев? Ждем этой поры во имя человечества, но до...
Etnik düşmənçilik 3(319), апрель, 2018      (Əvvəli qəzetin 2018-ci ilin 27 yanvar, 28 fevral tarixli saylarında)      Məruzədə qəzanın azər­baycanlılara, ləzgilərə və tatlara məxsus bir sıra kəndlərinin adları səhv yazılıb. Adları səhv yazılmış yaşayış məntəqələri aşağıdakılardır: Dəvəçi rayonunun...
Etnik düşmənçilik 2(318), февраль, 2018      Quba qəzasına gəlmiş işğalçı-lara Vartan Avakovun və Harutyun Ayrapetovun bu­rada yaşayan ermənilərdən ibarət quldur dəstələri kömək edirdi. Arxiv materiallarından məlum olduğu kimi, 1918-ci ilin ilk beş ayında daşnaklardan, bolşevik adı altında gizlənən ermənilərdən və ruslardan...
Муьшкуьр 2(318), февраль, 2018      «Муьшкуьр» макротопонимдиз баян гудайла лезги чIалан алим профессор Р.И.Гьайдарова икI кхьизва: «Муьшкуьр. Мегьарамдхуьруьн райондин са участок. И тIвар ана авай тамун тIварцIихъ...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ