Тарихдин геле аваз
Отголоски Кавказской войны 4(320), май, 2018      Скоро ли настанет время, когда елей просвещения смоет кровь с крутин Кавказа и обратит сынов его, героев-разбойников, в миролюбивых оратаев? Ждем этой поры во имя человечества, но до...
Etnik düşmənçilik 3(319), апрель, 2018      (Əvvəli qəzetin 2018-ci ilin 27 yanvar, 28 fevral tarixli saylarında)      Məruzədə qəzanın azər­baycanlılara, ləzgilərə və tatlara məxsus bir sıra kəndlərinin adları səhv yazılıb. Adları səhv yazılmış yaşayış məntəqələri aşağıdakılardır: Dəvəçi rayonunun...
Etnik düşmənçilik 2(318), февраль, 2018      Quba qəzasına gəlmiş işğalçı-lara Vartan Avakovun və Harutyun Ayrapetovun bu­rada yaşayan ermənilərdən ibarət quldur dəstələri kömək edirdi. Arxiv materiallarından məlum olduğu kimi, 1918-ci ilin ilk beş ayında daşnaklardan, bolşevik adı altında gizlənən ermənilərdən və ruslardan...
Муьшкуьр 2(318), февраль, 2018      «Муьшкуьр» макротопонимдиз баян гудайла лезги чIалан алим профессор Р.И.Гьайдарова икI кхьизва: «Муьшкуьр. Мегьарамдхуьруьн райондин са участок. И тIвар ана авай тамун тIварцIихъ...
Etnik düşmənçilik 1(317), январь, 2018      Bu il erməni daşnaklarının və bolşeviklərin 1918-ci ildə Quba qəzasında törətdikləri qırğınların 100 ili tamam olur. Həmin soyqırımın ilk tədqiqatçılarından olan redaksiyamızın əməkdaşı Müzəffər Məlikməmmədov bu məsələ ilə bağlı uzun illər axtarışlar aparmış, respublika...
Qusar nahiyəsi 1917-1919-cu illərdə 1(317), январь, 2018      Ötən əsrin əvvəllərində, 1917-1919-cu illərdə Quba qə­zasında baş vermiş hadisələrdə Qusar nahiyəsinin əhalisi fəal iştirak etmiş, ictimai haqsız­lıqlara, mövcud quruluşa, erməni daşnaklarına və bolşeviklərə qarşı ardıcıl mübarizə aparmışdır. Bunu həmin dövrdə...
Tarixi saxtalaşdırmaq olmaz 11(316), декабрь, 2017      Son zamanlar mətbuat səhi­fələrində tarixə və tarixi hadisələrə dair tarixi faktlara və mənbələrə söykənməyən, əsaslandırıl­mamış yazılara tez-tez rast gəlirik. Yasayış məntəqəsinin yerləşdiyi yeri dəqiq-dürüst bilməyən “qələm sahib­ləri” ortaliğa atılıb...
Къефле кукIварай Абдуллагь 11(316), декабрь, 2017 (Эвел газетдин 2017-йисан 25-ноябрдин тилитда)        Архивдин материалрай малум жезвайвал, Россиядин резидент­ри – И.Калушкина ва В.Братищева Надир шагь Лезгистандихъ ва Дагъустандихъ...
Къефле кукIварай Абдуллагь 10(315), ноябрь, 2017      1734-йисан гатфариз султан I Магьмуда Шамахида ацукьнавай Ширвандин хан Сурхаял чар ракъурна, 1733-йисуз Туьркиядини Иранди кутIунай икьрардив кьадайвал, шегьер фарсарив вугун тIалабна....
Чакай гьикI мусурманар хьанай? 10(315), ноябрь, 2017      Алупандин пачагь Урнайран вахтунда, IV виш йисара христианвал кьабулай лезгийри чпин гъуц диндин са кьадар адетарни хуьзвай. Са бязи вилаятрин агьалийри цIийи дин эхирдалди кьабулначир....ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ