Тарихдин геле аваз
Княздин савкьват 2(328), февраль, 2019      1877-йисуз Кьиблепатан Да­гъустанда лезгийри урус пачагьдин аксина бунт къарагъарайла чи маш­гьур алим ва шаир Гьасан Алкьвадарви Кьиб­лепатан Та­ба­сарандин наиб тир. Вич...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? 1(327), январь, 2019      Са къванцел кхьенва: «Дегь чIавара лезгийрин чи­ле­рал душманар ата­най. Абу­руз азадвилел рикI алай кьегьал халкь муь­тIуьгъарна пацук кутаз кIан хьанай». Кхьинар XIV...
Qusar nahiyəsi 1913-1922-ci illərdə 1(327), январь, 2019      “İqbal” qəzetinin 27 dekabr 1913-cü il ta­rixli sayında Quba qəzasının Yasab kəndi ilə bağlı məqalə dərc olunub. Məqalənin müəllifi İsmayil Mehdizadədir. Onun yazdığına görə 1913-cü ilin dekabrın 20-də Molla Məhəmməd əfəndinin təşəbbüsü ilə kənd əhalisinin...
Ləzgi dilini öyrənən vəzir 10(326), декабрь, 2018      Tarixçilərin yazdığına görə fars dilində “Qarabağ tarixi” əsərini qələmə almış Mirzə Camal Cavanşir (1773-1853) təsvir etdiyi hadisələrin əksə­riy­yətinin iştirakçısı və şahidi olmuşdu. Bəzi hadisələri o vaxt Qarabağda yaşayan hərbi və siyasi xadimlərdən...
Хуьрерин гьуьжет алай тIварар 9(325), ноябрь, 2018 (Эвел газетдин 2018-йисан 26-сентябрь тилитда)      Мад эхиримжи са гиман. Чна фикирзавайвал, и ойконим «Куьре» гафунихъ галаз алакъалу авун алимди кхьизвайвал, «ягъалмишвал»...
Хуьрерин гьуьжет алай тIварар 8(324), сентябрь, 2018      Дегь чIаварин лезги хуьрерин тIварарикай гаф кватайла, кIвенкIве чи чIалан куьгьне къатариз ва тарихдиз вил вегьена кIанзава. Филологиядин илимрин доктор, профессор Р.И.Гьайдарова ва...
Чи аялри гьикI кIелнай? 6(322), июль, 2018      Лакзандин (Лезгистандин) кьилин шегьерда чIехи везир Низам ал-Мулк ал-Гьасан ибн Али Исгьакьа эцигиз тур вириниз сейли медресада мударрисар (муаллимар) ва факигьар (къанундин тарсар...
Билистан, я тахьайтIа Билисан? 5(321), июнь, 2018      Дегь чIавара гьар са халкьди вич чапхунчийрикай хуьн патал кIелеяр, гьакIни кIеле-шегьерар эцигдай. Ихьтин эцигунрин куьмекдалди хайи чилел чанда са кьадар кичI авачиз яшамиш хьун мумкин...
300 йисан вакъиаяр 5(321), июнь, 2018      Кьиблепатан Дагъустандин тарихдиз талукьарнавай мад са хронограф винел акъатнава. Лезги хуьрерин тарихрикай, XVI-XVIII виш йисара ана кьиле фейи вакъиайрикай малуматар гузвай и хронограф...
Отголоски Кавказской войны 5(321), июнь, 2018      Военные способности лезгин да­ле­ко превосходят способности их со­седей чеченцев; все известные пред­во­дители – Кази-мулла, Гамзат-бек, Сур­хай (отличившийся при защите...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ