Тарихдин геле аваз
Чи аялри гьикI кIелнай? 6(322), июль, 2018      Лакзандин (Лезгистандин) кьилин шегьерда чIехи везир Низам ал-Мулк ал-Гьасан ибн Али Исгьакьа эцигиз тур вириниз сейли медресада мударрисар (муаллимар) ва факигьар (къанундин тарсар...
Билистан, я тахьайтIа Билисан? 5(321), июнь, 2018      Дегь чIавара гьар са халкьди вич чапхунчийрикай хуьн патал кIелеяр, гьакIни кIеле-шегьерар эцигдай. Ихьтин эцигунрин куьмекдалди хайи чилел чанда са кьадар кичI авачиз яшамиш хьун мумкин...
300 йисан вакъиаяр 5(321), июнь, 2018      Кьиблепатан Дагъустандин тарихдиз талукьарнавай мад са хронограф винел акъатнава. Лезги хуьрерин тарихрикай, XVI-XVIII виш йисара ана кьиле фейи вакъиайрикай малуматар гузвай и хронограф...
Отголоски Кавказской войны 5(321), июнь, 2018      Военные способности лезгин да­ле­ко превосходят способности их со­седей чеченцев; все известные пред­во­дители – Кази-мулла, Гамзат-бек, Сур­хай (отличившийся при защите...
Хиве кьун 5(321), июнь, 2018      Женгера цIийи агалкьунар гъилик авуна вичин имамат гьегьеншарзавай Шамилан бязи наибри и агалкьунрикай масакIа менфят къачуз гатIунна. Абуру хуьрерин агьалияр тарашиз мал-девлет...
“Ləzgiyyə” toponimi haqqında 5(321), июнь, 2018      Tarix boyu ləzgilərin vətəninin müxtəlif adlarla tanınması səbəbsiz deyil. Eramızın V əsrinin sonlarından Qafqaz Albaniyasının süquta başlaması burada yaşayan xalqları müstəqil siyasi qurumlar yaratmağa məcbur etdi. Albaniyanın qədim və böyük xalqlarından olan ləzgilərin də...
Bakıya köməyə gələn ləzgilər 4(320), май, 2018      1918-ci ildə  çəkilmiş bu şəkli redaksiyamıza Qubadan ehtiyatda olan general-leytenant Fəx­rəddin Əliyev təqdim edib. Şəklin dəyəri ondadır ki, igid döyüşçülər arasında 1918-ci ilin may ayında erməni daşnaklarının və bolşeviklərin darmadağın edilməsinə rəhbərlik...
Tarixə çevrilmiş qəhrəmanlıq 4(320), май, 2018      1918-ci ildə erməni daşnaklarının və bol­şeviklərin Quba qə­zasında törətdikləri qırğınlardan yüz il ötür. Yerli əhali iş­ğal­çılara qarşı son dərəcə güclü müqavimət göstərmiş, doğma kənd­lərini tərk etməmiş, qəh­rəmanlıqla...
Qusar nahiyəsi 1915-1920-ci illərdə 4(320), май, 2018      ... Quba qəzasının kəndliləri vergiləri verməkdən və mükəlləfiyyətləri yerinə yetirməkdən tez-tez imtina edirdilər. 1915-1916-cı illərdə Qusar nahiyəsinin Xuray kənd cəmiyyətinin Suvaçal, Xuray və Yuxarı Ləgər kəndliləri hökumətə vergi verməkdən boyun qaçırdılar. Torpaq...
Делилри вуч лугьузва? 4(320), май, 2018      Чи чкайрин тIварарин этимологиядай малум жезвайвал, чи ойкономрин тарихар къадим я ва абур жуьреба-жуьре рекьералди пайда хьанва. Гьеле чи эрадал къведалди лезгийрихъ цIудралди чIехи...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ