Тарихдин геле аваз
ЧIехи амадаг 3(329), март, 2019      Садра Азербайжандин чIехи алим ва маарифчи, сифте яз дидед чIалал кIел-кхьинин, милли печатдинни милли театрдин бине кутур, халкь ахварай авудун патал вичин уьмуьрдин 40 йис серф авур,...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? 3(329), март, 2019 (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь ва 28-февраль тилитра)        I Петран эмирдалди урус кьушунри Табасарандин ва Куьре вилаятдин са бязи хуьрер кьуна. Вирина лезгийрини табасаранвийри...
Məxəzlər ləzgilər haqqında 3(329), март, 2019      60 il ərzində səfəvilərin Dağıstanda siyasətini Dərbənd sultanı həyata keçirmişdi. Ona həmçinin Müşkür, Niyazabad, Şabran, Rustov, Barmak mahallarını da idarə etmək hüququ ve­rilmişdi. Sultan hər il həmin mahalların əhalisindən – hər evdən taxılın onda birini,...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? 2(328), февраль, 2019 (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь тилитда)      Урус тарихчийрикай Н.А.Сотаво­ван, П.С.Буткован эсерра, инги­лисрин тарихчи С.Жонсонан «Надир шагьдин тарих» (Лондон, 1770) ктабда,...
Княздин савкьват 2(328), февраль, 2019      1877-йисуз Кьиблепатан Да­гъустанда лезгийри урус пачагьдин аксина бунт къарагъарайла чи маш­гьур алим ва шаир Гьасан Алкьвадарви Кьиб­лепатан Та­ба­сарандин наиб тир. Вич...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? 1(327), январь, 2019      Са къванцел кхьенва: «Дегь чIавара лезгийрин чи­ле­рал душманар ата­най. Абу­руз азадвилел рикI алай кьегьал халкь муь­тIуьгъарна пацук кутаз кIан хьанай». Кхьинар XIV...
Qusar nahiyəsi 1913-1922-ci illərdə 1(327), январь, 2019      “İqbal” qəzetinin 27 dekabr 1913-cü il ta­rixli sayında Quba qəzasının Yasab kəndi ilə bağlı məqalə dərc olunub. Məqalənin müəllifi İsmayil Mehdizadədir. Onun yazdığına görə 1913-cü ilin dekabrın 20-də Molla Məhəmməd əfəndinin təşəbbüsü ilə kənd əhalisinin...
Ləzgi dilini öyrənən vəzir 10(326), декабрь, 2018      Tarixçilərin yazdığına görə fars dilində “Qarabağ tarixi” əsərini qələmə almış Mirzə Camal Cavanşir (1773-1853) təsvir etdiyi hadisələrin əksə­riy­yətinin iştirakçısı və şahidi olmuşdu. Bəzi hadisələri o vaxt Qarabağda yaşayan hərbi və siyasi xadimlərdən...
Хуьрерин гьуьжет алай тIварар 9(325), ноябрь, 2018 (Эвел газетдин 2018-йисан 26-сентябрь тилитда)      Мад эхиримжи са гиман. Чна фикирзавайвал, и ойконим «Куьре» гафунихъ галаз алакъалу авун алимди кхьизвайвал, «ягъалмишвал»...
Хуьрерин гьуьжет алай тIварар 8(324), сентябрь, 2018      Дегь чIаварин лезги хуьрерин тIварарикай гаф кватайла, кIвенкIве чи чIалан куьгьне къатариз ва тарихдиз вил вегьена кIанзава. Филологиядин илимрин доктор, профессор Р.И.Гьайдарова ва...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ