Тарихдин геле аваз
Qusar nahiyəsi 1915-1919-cu illərdə 3(340), март, 2020    1915-ci ildə yoxsul kəndlilərin vəziyyətinin çıxılmaz olması onları vergiləri verməməyə və mükəlləfiyyətləri yerinə yetirməməyə məcbur etdi. İlk olaraq Dəvəçi nahiyəsinin Əmirxanlı kənd cəmiyyətinin Eynibulaq kəndinin əhalisi,bunun ardınca Qusar nahiyəsinin Xuray kənd cəmiyyətinin...
113 İL ƏVVƏL HƏZRƏDƏ NƏ BAŞ VERMİŞDİ? 1(338), январь, 2020    Çar dövründə Azərbaycan dilində çıxan mətbuat orqanlarının səhifələrində tez-tez adı çəkilən ləzgi kəndlərindən biri də Quba qəzasının Qusar nahiyəsinin Həzrə(Yargun) kəndidir. O, nahiyənin iri və ən fəal yaşayış məntəqələrindən biri idi. Arxiv sənədlərindən və...
Quba qəzasında antisovet çıxışları 9(335), октябрь, 2019 Ləzgilərin sayca xeyli çox olan qoşunla döyüşlərdə getdikcə üstünlük qazandığını və axıradək vuruşduğunu, Bakıdan əlavə qüvvələrin gəlmədiyini görən bolşevik və daşnak başçıları iyulun 25-dən sonra qoşunlarını geri çəkib Qubadan getməyə məc­bur oldular....
QUBA QƏZASINDA ANTİSOVET ÇIXIŞLARI 8(334), сентябрь, 2019 (Əvvəli qəzetimizin 31 iyul 2019-cu il tarixli sayinda)        Əsgərlər rədd cavabı verən kimi, Mürsəl bəy hazır vəziyyətdə durmuş dəstəsinə hərbi qatara atəş açmağı əmr etdi. Bir neçə saat davam edən atışma nəticəsində dörd əsgər öldü, iki nəfər isə...
МАСЛАМАДИН ИКЬРАР 8(334), сентябрь, 2019     Виш йисан къене Лакз (лезгийрин уьлкве) ва Дагъустан муьтIуьгъариз тахьай Халифатди эхирни и кар Маслама ибн Абд ал-Маликан хиве тунай. Ам шумудни са женгера уфтан хьайи гзаф женгчи кас...
MƏRKLİ PLAN 8(334), сентябрь, 2019     1723-cü ilin sentyabrın 12-də II Təhmasibin səfiri İsmayıl bəylə bağlanmış Peterburq müqaviləsinə görə İran bir sıra şəhərlərini Rusiyaya güzəştə getdi. Beləliklə ruslar Gilanda, Mazandaranda və Astarabadda öz qoşunlarını yerləşdirmək imkanı əldə etdilər. Bununla kifayətlənməyən...
Quba qəzasında antisovet çıxışları 6(332), июль, 2019      Son vaxtlar bəzi müəlliflərin ötən əsrin əvvəllərində Quba qəzasında baş vermiş antisovet çıxışları ilə bağlı məqalələrinin işıq üzü görməsi tariximizi öyrənmək baxımından maraq doğurur. Lakin həmin yazılarda bir sıra təhriflərə yol verilməsi, həqiqətə...
ГьикI вилик фенай? 6(332), июль, 2019      Дегь чIавара вичин гелер тунвай лезги эдебият юкьван виш йисара генани вилик фенай. Гьавиляй чи машгьур алим, тарихдин илимрин доктор, профессор Амри Шихсаидова кхьенай: «Х виш...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? 5(331), июнь, 2019 (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь, 28-февраль, 30-март ва 25-май тилитра)      ЧIехи къуватрин хура акъвазун мумкин туширди акур лезгийри цIийи кIеретIар туькIуьрун патал кьулухъ чIугуна....
Tarixi məxəzlər ləzgilər haqqında 5(331), июнь, 2019      Xrisrtian erasının V əsrində, ərəblərin qəbilələr halında yaşadığı, islam dininin yaranmasına hələ 100 ildən çox vaxt qal­dığı bir dövrdə ləzgilərin əcdadları milli yazıdan istifadə edir­dilər... Son vaxtlarda oxunan beşinci və sonraki əsrlərə aid ləzgi əlyazmaları göstərdi...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ