Тарихдин геле аваз
О нас писали... 8(353), декабрь, 2021     Лезгины храбры и ловки, трудолюбивы и упорны. При своей богатой истории, насчитывающей не одну тысячу лет, среди лезгин выросло немало величайших исторических личностей, деятелей науки...
Горькая история репрессий 7(352), октябрь, 2021     На днях дагестанская делегация, возглавляемая врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энриком Муслимовым, посетила Киргизию и приняла участие в мероприятиях,...
Савадсузвилин миф 7(352), октябрь, 2021     Большевикри Совет гьукумат арадиз гъайила Россиядин империяди кьадардиз тIимил халкьарикай туькIуьрнавай савадсузвилин мифдикай гегьеншдиз менфят къачунай. И миф Дагъустандизни талукьарнавай....
Отголоски Кавказской войны 3(348), апрель, 2021     «Хаджи Мурад был одним из гениальнейших (конечно, в своем роде) самородков. Сказать, что это был храбрец и удалец из самых храбрейших и удалых горцев, – значит еще ничего не сказать...
Кард кIеле гьикI чукIурнай? 1(346), январь, 2021     Чи тарихда кьиле фейи бязи вакъиай-рал шак гъизвайбуру лезгийрин дяведин кIелеяр гьуьжет алай месэлайрикай сад яз гьисабзава. А ксари лугьузвайвал, чахъ ахьтин чIехи кIелеяр хьайиди туш...
113 İL ƏVVƏL HƏZRƏDƏ NƏ BAŞ VERMİŞDİ? 1(338), январь, 2020    Çar dövründə Azərbaycan dilində çıxan mətbuat orqanlarının səhifələrində tez-tez adı çəkilən ləzgi kəndlərindən biri də Quba qəzasının Qusar nahiyəsinin Həzrə(Yargun) kəndidir. O, nahiyənin iri və ən fəal yaşayış məntəqələrindən biri idi. Arxiv sənədlərindən və...
Quba qəzasında antisovet çıxışları 9(335), октябрь, 2019 Ləzgilərin sayca xeyli çox olan qoşunla döyüşlərdə getdikcə üstünlük qazandığını və axıradək vuruşduğunu, Bakıdan əlavə qüvvələrin gəlmədiyini görən bolşevik və daşnak başçıları iyulun 25-dən sonra qoşunlarını geri çəkib Qubadan getməyə məc­bur oldular....
QUBA QƏZASINDA ANTİSOVET ÇIXIŞLARI 8(334), сентябрь, 2019 (Əvvəli qəzetimizin 31 iyul 2019-cu il tarixli sayinda)        Əsgərlər rədd cavabı verən kimi, Mürsəl bəy hazır vəziyyətdə durmuş dəstəsinə hərbi qatara atəş açmağı əmr etdi. Bir neçə saat davam edən atışma nəticəsində dörd əsgər öldü, iki nəfər isə...
МАСЛАМАДИН ИКЬРАР 8(334), сентябрь, 2019     Виш йисан къене Лакз (лезгийрин уьлкве) ва Дагъустан муьтIуьгъариз тахьай Халифатди эхирни и кар Маслама ибн Абд ал-Маликан хиве тунай. Ам шумудни са женгера уфтан хьайи гзаф женгчи кас...
MƏRKLİ PLAN 8(334), сентябрь, 2019     1723-cü ilin sentyabrın 12-də II Təhmasibin səfiri İsmayıl bəylə bağlanmış Peterburq müqaviləsinə görə İran bir sıra şəhərlərini Rusiyaya güzəştə getdi. Beləliklə ruslar Gilanda, Mazandaranda və Astarabadda öz qoşunlarını yerləşdirmək imkanı əldə etdilər. Bununla kifayətlənməyən...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ