Тарихдин геле аваз
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? 5(331), июнь, 2019 (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь, 28-февраль, 30-март ва 25-май тилитра)      ЧIехи къуватрин хура акъвазун мумкин туширди акур лезгийри цIийи кIеретIар туькIуьрун патал кьулухъ чIугуна....
Tarixi məxəzlər ləzgilər haqqında 5(331), июнь, 2019      Xrisrtian erasının V əsrində, ərəblərin qəbilələr halında yaşadığı, islam dininin yaranmasına hələ 100 ildən çox vaxt qal­dığı bir dövrdə ləzgilərin əcdadları milli yazıdan istifadə edir­dilər... Son vaxtlarda oxunan beşinci və sonraki əsrlərə aid ləzgi əlyazmaları göstərdi...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? 4(330), май, 2019 (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь, 28-февраль ва 30-март тилитра)        Генерал Ермолова ракъурай ба­таль­онар ЦIехуьл кьун патал ви­нел­ди фенмазни, абур лезгийри чпин сенгеррай...
ЧIал хвейи Cулейман 4(330), май, 2019      Халкьди вичин 150 йисан юбилей къейд авур алай вахтунда чи чIехи шаир СтIал Сулеймана ХХ виш йисарин эвелра лезги чIал хуьн патал гьихьтин алахъунар авунатIа ри­кIел хкун важиблу я....
ЧIехи амадаг 3(329), март, 2019      Садра Азербайжандин чIехи алим ва маарифчи, сифте яз дидед чIалал кIел-кхьинин, милли печатдинни милли театрдин бине кутур, халкь ахварай авудун патал вичин уьмуьрдин 40 йис серф авур,...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? 3(329), март, 2019 (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь ва 28-февраль тилитра)        I Петран эмирдалди урус кьушунри Табасарандин ва Куьре вилаятдин са бязи хуьрер кьуна. Вирина лезгийрини табасаранвийри...
Məxəzlər ləzgilər haqqında 3(329), март, 2019      60 il ərzində səfəvilərin Dağıstanda siyasətini Dərbənd sultanı həyata keçirmişdi. Ona həmçinin Müşkür, Niyazabad, Şabran, Rustov, Barmak mahallarını da idarə etmək hüququ ve­rilmişdi. Sultan hər il həmin mahalların əhalisindən – hər evdən taxılın onda birini,...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? 2(328), февраль, 2019 (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь тилитда)      Урус тарихчийрикай Н.А.Сотаво­ван, П.С.Буткован эсерра, инги­лисрин тарихчи С.Жонсонан «Надир шагьдин тарих» (Лондон, 1770) ктабда,...
Княздин савкьват 2(328), февраль, 2019      1877-йисуз Кьиблепатан Да­гъустанда лезгийри урус пачагьдин аксина бунт къарагъарайла чи маш­гьур алим ва шаир Гьасан Алкьвадарви Кьиб­лепатан Та­ба­сарандин наиб тир. Вич...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? 1(327), январь, 2019      Са къванцел кхьенва: «Дегь чIавара лезгийрин чи­ле­рал душманар ата­най. Абу­руз азадвилел рикI алай кьегьал халкь муь­тIуьгъарна пацук кутаз кIан хьанай». Кхьинар XIV...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ