Редакциядиз чар
"Самур" газетдал рикI алайбур 8(279), август, 2014       Керимхан Керимовни Темирхан Агъамирзеев КцIар райондин Пирал хуьруьн виридалайни кьуьзуь ксар я. “Самур” газетдал рикI алай Керимхан халудин 91, Темирхан халудин 80 яшар я. ...
Зи кIвалин багьа мугьман 8(279), август, 2014     Играми «Самур» газетдин кIвалахдарар! Чи кIвализ чи Кьулан вацIун тIвар алай «Самур» газет илифиз 17 йис я. Зи уьмуьрдин юлдаш Ракъуятан адал акьван рикI алай хьи, зазни кIанарнай...
Виридан рикIяй я 8(279), август, 2014      Играми редакция! За квез дуьшуьшдай кхьизвач. Ибур зи рикIин гьиссери мецел гъизвай гафар я. 22 йис я Азербайжанда лезги халкьдихъ вичин республикадин газет аваз. И йисара «Самур»...
Uğurlar diləyirik 8(279), август, 2014    “Samur” qəzetinin səhifələrində ləzgi dil qrupuna daxil olan xalqlar, onların dili, adət-ənənələri, mədəniyyəti ilə bağlı maraqlı məqalələr dərc olunur. Oxucuların hüsn-rəğbətini qazanan belə yazılardan biri qəzetin 11(270) sayında işıq üzü görmüş “Qrızlar”...
İnsanlara ümid verirsiniz 8(279), август, 2014      Hörmətli redaksiya! Mən “Samur”un daimi oxucusuyam. Özüm əslən bakılıyam, milliyyətcə azərbaycanlıyam. İqtisadçı işləmişəm, indi təqaüddəyəm. 17 ildən çoxdur ki, 2 qəzet yazdırıram: birini özüm alıram, o birini Dağıstanın Axtı şəhərindəki dostlarıma...
Чаз кхьизва 12(271), декабрь, 2013 Агалкьунар пара хьурай!       Играми редакция! Икьван гагьди заз Бакуда «Самур» газет акъатзава лагьана ван хьанай. Зи ватанэгьлийри газетдин чинриз акъатзавай чи тарихдиз,...
Как беречь родной язык? 10(269), октябрь, 2013 Язык народа - это его историческая память, воплощенная в слове. Тысяче-летняя духовная  культура,  жизнь  народа  своеобразно  и  неповторимо отражаются  в  языке.  Родной...
Bir kənddən iki məktub 8(267), август, 2013 Redaksiyamıza İsmayıllı rayonundakı Sumağallı kənd tam orta məktəbinin iki qabaqcıl müəllimi məktub göndərib. ÜRƏK SÖZÜ     Onun  haqqında  çox  eşitmişdik. Kitablarını  oxuyurduq,  ana  dilimizdə   yazdığı  şeirləri ...
Еще раз о нашем языке 6(265), июнь, 2013    Находясь в родительском доме, среди своих, чувствуешь себя далеко от всякого рода проблем, с которыми сталкивается человек  в этом бренном мире. То ли оттого, что повзрослела и многое...
Хайи чIалан къадир хьуьх 1(260), январь, 2013      Играми редакция! Сумгаитдин Гьукуматдин Университет акьалтIарай за алай вахтунда Къебеле шегьерда кIвалахзава. Ина, жуван хайибурун кьула кIвалахун заз гзаф хуш я. Ингье са месэлади...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 5(342)
август, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ